Stabilnost gozdnih površin v Sloveniji kot kriterij krajinske pestrosti in obstojnosti
The stability of forest areas in Slovenia as a criterion of landscape diversity and durability