Identifikacija tkivnih vzorcev z molekularno-biološkimi metodami