Zgodnja detekcija raka s slikovnocitometrično analizo normalnih celic