Proces valorizacije virov kulturnega turizma z vidika destinacijskega menedžmenta