Podkožne infuzije morfina in drugih zdravil pri bolniku z rakom