Vpliv predanalitičnih dejavnikov na kakovost rezultatov klinično-kemijskih preiskav