Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja : poročilo o delu
Sustainable planning for the quality living space : research report