Nekaj podatkov iz Poročila o rezultatih državnega programa ZORA v letih 2006 in 2007