Diagnostika in terapija z viri ionizirajočega sevanja in nosečnost