Gostilničar : glasilo Deželne zveze gostilničarskih zadrug na Kranjskem : strokovni list za povzdigo gostilničarskega obrta