Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju