Proces izbora projektov v projektni portfelj in njegovo upravljanje kot način doseganja strateških ciljev