Projektna mreža Slovenije : revija Slovenskega združenja za projektni management

 1. 2005
   6

 2. 2006
   21

 3. 2007
   22

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  Projektno financiranje komunalne infrastrukture na temelju javno-zasebnega partnerstva (številka: 1, 2007)
  Povezovanje informacijskega sistema podjetja in informacijskega sistema za vodenje in upravljanje projektov (številka: 1, 2007)
  Projektni pristop pri prenovi spletnega portala Cankarjevega doma (številka: 1, 2007)
  Projektna organizacija v sodobnih razmerah delovanja (številka: 1, 2007)
  Projektno vodenje javnih razpisov za sofinanciranje športa in ljubiteljske kulture iz proračuna občine Vrhnika (številka: 1, 2007)
  Uvodnik (številka: 1, 2007)
  E-learning - a solution for project management excellence (številka: 2, 2007)
  Maturity, excellence and other silver bullets (številka: 2, 2007)
  Organizational excellence delivers project management maturity (številka: 2, 2007)
  Uvodnik (številka: 2, 2007)
  Strategic project management - tool for reaching business excellence (številka: 2, 2007)
  Starting points of project excellence (številka: 2, 2007)
  Project organization and quality - as seen by various expert studies (številka: 2, 2007)
  Obvladovanje poslovnih in strateških kriz s projektnim managementom (številka: 3, 2007)
  Strateško in projektno usklajevanje kot pogoj za uspešno gradnjo železniške infrastrukture na primeru vhoda V. prometnega koridorja v Slovenijo (številka: 3, 2007)
  Projekti po projektih gradnje čistilnih naprav (številka: 3, 2007)
  Uvod v preučevanje razvoja projektnega managementa v našem okolju (številka: 3, 2007)
  Zagon projekta (številka: 3, 2007)
  Uvodnik (številka: 3, 2007)
 4. 2008
   20

 5. 2009
   19

 6. 2010
   16

 7. 2011
   18

 8. 2012
   11

 9. 2013
   12

 10. 2014
   9

 11. 2015
   11

 12. 2016
   9

 13. 2017
   3

 14. 2018
   1