Vloga in pomen popisa procesov pri izboljšanju izvajanja dejavnosti menedžmenta