Projektna organizacija v sodobnih razmerah delovanja