Vse teče v tri krasne : kako vzpostaviti novo turistično destinacijo na primeru regije Zasavje