Projektni model poprevzemne integracije servisnih mrež