Projektni management v dinamičnem razvoju novih izdelkov