Management investicijskih projektov v delniški družbi Hit