Prenova in avtomatizacija procesa v virtualnem okolju