S projekti izgradnje mikro bioplinskih naprav do večje samooskrbe