Projektni management kot orodje razvoja v malih podjetjih