Medkulturne razlike kot vir tveganja pri izvedbi projekta