Projektni način dela kot konkurenčna prednost na področju elektronskih komunikacij