Organiziranje in izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu na primeru vrtca Šoštanj