Nagrajevanje projektnega tima - skupinsko ali individualno?