Uporaba metod in tehnik pri projektih, financiranih iz EU