Razširjeno obvladovanje tveganj pri projektih naročil izdelkov/storitev