Presejanje - iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGE in sekveniranja

tab1
1. TXT datoteka (11 kB) Za ogled je potrebna prijava