Olajšanje ali breme? : kako bolniki v dolgotrajni remisiji doživljajo redne kontrolne preglede pri onkologu