Uporaba intraoperativnih gama detektorjev v onkološki kirurgiji