Zasnova prototipa informacijskega sistema za klinično pot otročnice in novorojenca v zgodnjem poporodnem in neonatalnem obdobju
Information system prototype design of the clinical pathway of mothers and newborns in the postpartum and postnatal period