Tržni potenciali muzejskega turizma obalnega dela Istre, projekt HISTUR