Prof. dr. Marija Us-Krašovec, dobitnica Goldblattove nagrade za citologijo, najvišjega priznanja Mednarodne akademije za citologijo