Uporaba COX-2 selektivnih nesteroidnih antirevmatikov pri rakavih bolnikih