Nekaj osnovnih podatkov in zanimivosti iz novega letnega poročila Registra raka za Slovenijo