Osvežimo si spomin, zakaj je bilo uvajanje programa ZORA umestno