Besede z več pomeni in zahteva po jasnem izražanju