Pregled načinov latinizacije kitajskega jezika in primerjava poglavitnih sistemov