Lipom ali liposarkom? : predoperativno kirurško vprašanje