Agranulocitoza in makulopapulozni izpuščaj po zdravljenju s tiklopidinom - prikaz primera
Agranulocytosis and maculopapular rash after treatment with ticlopidine - case report