Poročilo s četrtega srednjeevropskega onkološkega kongresa CEOC 2004