Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma

 1. 2011
   27

  številka: 13/14 (2011)
  Nova zaveza - vrh Trubarjevega ustvarjanja (številka: 13/14, 2011)
  Škoda hovoryty (številka: 13/14, 2011)
  Tolerančni patent 1781 (številka: 13/14, 2011)
  Paul Tillich in njegova teonomna misel (številka: 13/14, 2011)
  Kocbekovo protestantsko krščanstvo (številka: 13/14, 2011)
  Pogum za prevzem odgovornosti in podjetniško ravnanje (številka: 13/14, 2011)
  Uvod v knjigo o Turbarju (številka: 13/14, 2011)
  Reformacijska teologija in la condition humaine v 21. stoletju (številka: 13/14, 2011)
  Tolerančni patent in Slovenci med Rabo in Muro (številka: 13/14, 2011)
  Religija kot simbolna intenca k najvišjemu dobremu v filozofiji Ernsta Blocha (številka: 13/14, 2011)
  Družbena etika slovenskih protestantov (številka: 13/14, 2011)
  Valdenci v Italiji (številka: 13/14, 2011)
  Jurij Dalmatin - govorec in pisec (tudi) posavskega narečja (številka: 13/14, 2011)
  Jože Pogačnik (številka: 13/14, 2011)
  Trubarjevi nemški predgovori v slovenski objavi (številka: 13/14, 2011)
  Spomenik slovenskim protestantskim piscem in tiskarjem (številka: 13/14, 2011)
  Sklepne ugotovitve o družbenih naukih krščanskih cerkva in skupin (številka: 13/14, 2011)
  Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (številka: 13/14, 2011)
  Krščanska socialna etika in moderna družbena analiza (številka: 13/14, 2011)
  Ob Trubarjevem opusu (številka: 13/14, 2011)
  Ob tolerančnem patentu Jožefa II. (številka: 13/14, 2011)
  Dokumenti o evangeličanski cerkveni občini v Ljubljani (številka: 13/14, 2011)
  Religija - sveto - brezpogojno v protestantizmu Paula Tillicha (številka: 13/14, 2011)
  Il patto di Cavour 1561 (številka: 13/14, 2011)
  Novi arhivski dokumenti o Petru Kupljeniku (številka: 13/14, 2011)
  Predgovor ob zbirki Edition Primož Trubar (številka: 13/14, 2011)
 2. 2012
   26

  številka: 15/16 (2012)
  Protestantizem pri ogrskih Slovencih od začetkov do tolerančnega patenta (številka: 15/16, 2012)
  Sporočilo Küngovega predavanja v Mariboru (številka: 15/16, 2012)
  Ena vera - dve domovini Primoža Trubarja (številka: 15/16, 2012)
  Vprašanje sekularizacije danes (številka: 15/16, 2012)
  Knjiga o Vlačiću (številka: 15/16, 2012)
  Gregor Vlahovič - življenje in delo predikanta na meji cesarstva (številka: 15/16, 2012)
  "Apoteoza Primoža Trubarja" - romantični pogled na slovensko reformacijo in njegove meje (številka: 15/16, 2012)
  Žensko duhovništvo v anglikanski skupnosti (številka: 15/16, 2012)
  Valdenški praznik v Trstu (številka: 15/16, 2012)
  Pojasnilo ob Schleitheimski veroizpovedi (številka: 15/16, 2012)
  Teološka razumevanja nekrščanskih religij v sodobnem britanskem protestantizmu (številka: 15/16, 2012)
  Hans Küng o zgodovinskih tipih ali paradigmah krščanstva (številka: 15/16, 2012)
  O oporiščih reformacije na Štajerskem (številka: 15/16, 2012)
  Reformna prizadevanja ljubljanskega škofa Kazianerja in njegov odnos do Trubarja (številka: 15/16, 2012)
  (Schleitheimska veroizpoved) (številka: 15/16, 2012)
  Primož Trubar zapušča Ljubljano (številka: 15/16, 2012)
  Apokrifi Novega testamenta (številka: 15/16, 2012)
  Obstati, ko se vse šibi (številka: 15/16, 2012)
  Jožefinski tolerančni patent in njegov pomen za evangeličansko manjšino v Sloveniji (številka: 15/16, 2012)
  Verski elementi in njihova simbolika v evangeličanski cerkvi (številka: 15/16, 2012)
  Breda Pogorelec (številka: 15/16, 2012)
  Dalmatinova Biblija in Korenski prehod (številka: 15/16, 2012)
  Duhovna oskrba med vojaki (številka: 15/16, 2012)
  Protestanti in Slovenci na Koroškem (številka: 15/16, 2012)
  Hans Küng - projekt svetovnega etosa (številka: 15/16, 2012)
 3. 2013
   21

 4. 2014
   26

  številka: 19/20 (2014)
  Pojem utopije in vprašanje utopične zavesti v filozofiji Ernsta Blocha (številka: 19/20, 2014)
  Megiserjeva slovarja 1592 in 1603 v slovenski jezikoslovni zavesti ter prekrivnost slovenskega besedja v njih (številka: 19/20, 2014)
  Literarna tradicija v "Evangelijih in listih" (številka: 19/20, 2014)
  Jezusova socialna kritika (številka: 19/20, 2014)
  Luthrova nestrpnost in evangeličanska zapoved strpnosti (številka: 19/20, 2014)
  Primož Trubar: Cerkveni red (1564) (številka: 19/20, 2014)
  Slovstvena ustvarjalnost prekmurskih evangeličanov (številka: 19/20, 2014)
  Reformacija na Dravskem polju (številka: 19/20, 2014)
  "Vse spoštujte!" (številka: 19/20, 2014)
  Hitlerjev Bog (številka: 19/20, 2014)
  Katoliška cerkev v Nemčiji v času Tretjega rajha (številka: 19/20, 2014)
  Etična preobrazba kot pogoj sprave (številka: 19/20, 2014)
  Papež Frančišek pred dilemami Katoliške cerkve (številka: 19/20, 2014)
  Cerkovna ordninga Primoža Trubarja kot politično dejanje (številka: 19/20, 2014)
  Notranja geneza Cerkovne ordninge (številka: 19/20, 2014)
  Vekoslav Grmič o protestantizmu (številka: 19/20, 2014)
  Cerkovna ordninga, Artikuli, abecednik, katekizmi - in Dalmatinov magisterij (številka: 19/20, 2014)
  Nauk o Jezusu v Koranu (številka: 19/20, 2014)
  Jezikovna situacija v Prekmurju v obdobju od reformacije do začetka 20. stoletja (številka: 19/20, 2014)
  Janez Rotar (številka: 19/20, 2014)
  Nekatere razlage odnosa do erotične ljubezni pri slovenskih luterancih 16. in katoličanih 17. stoletja (številka: 19/20, 2014)
  Ženske v medverskem dialogu (številka: 19/20, 2014)
  Katoliška cerkev in Tretji rajh (številka: 19/20, 2014)
  Slovenski cerkveni red 1564 - še en najden izvod (številka: 19/20, 2014)
  Povezave med slovensko in hrvaško reformacijo (številka: 19/20, 2014)
 5. 2015
   20

 6. 2016
   20

 7. 2017
   31

  številka: 25 (2017)
  številka: 26 (2017)
  številka: 30 (2017)
  številka: 31 (2017)
  Obrat k človeku (številka: 25, 2017)
  Od konflikta do skupnosti (številka: 25, 2017)
  "Če bi se klicali narodi pred sodni stol božji ---" (številka: 25, 2017)
  Reformacija v Italiji in protestantska gibanja na Apeninskem polotoku v 16. stoletju (številka: 25, 2017)
  Paul Wiener (1495-1554) (številka: 25, 2017)
  O dokumentu "Od konflikta do skupnosti" (številka: 25, 2017)
  Paul Wiener in njegov zagovor (številka: 25, 2017)
  --- V verzih o(b) Trubarju (številka: 25, 2017)
  In causa fidei (številka: 25, 2017)
  Luthrova kritika dobičkarstva in grabežljivosti (številka: 25, 2017)
  Paul Wiener (1495-1554) (številka: 25, 2017)
  Materialna podoba Dalmatinove Biblije (številka: 25, 2017)
  Kaj vse je/ni krščanstvo (številka: 25/26, 2017)
  Paul Tillich - sodobni protestantizem (številka: 26, 2017)
  Luther in reformacija v očeh Karla Marxa in Friedricha Engelsa (številka: 26, 2017)
  Protestantizem na Gradiščanskem (številka: 26, 2017)
  Moralnost ponovnega rojstva (številka: 26, 2017)
  Reformacija in mistika božje besede (številka: 26, 2017)
  Trubar in zakrament v evangeličanski cerkvi (številka: 26, 2017)
  Češki bratje - 560 let (številka: 25, 2017)
  Apologija abecednika IV (številka: 25, 2017)
  Dediščina reformacije (številka: 26/17, 2017)
  Specifični prispevek švicarske reformacije k reformatorskemu gibanju (številka: 26/17, 2017)
  REFO500 - poročilo s konference (številka: 26/17, 2017)
  Ekskluzivna vera (številka: 26/17, 2017)
  Beseda urednika (številka: 26/17, 2017)
  O ženskah reformacije (številka: 26/17, 2017)
 8. 2018
   19

 9. 2019
   22

  številka: 29 (2019)
  številka: 30 (2019)
  Ob ustanovitvi Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar 14. oktobra 1994 (številka: 29, 2019)
  Tridesetletna vojna (številka: 29, 2019)
  Friedrich Nietzsche - misliti s kladivom v rokah (številka: 29, 2019)
  Trubarjeva biblija v kulturnozgodovinskem kontekstu - med prevajanjem in pisanjem (številka: 29, 2019)
  Luther in Melanchthon o šoli, učitelju in izobraževanju (številka: 29, 2019)
  Beseda urednika (številka: 29, 2019)
  Prvi "Slovencev" uskok (številka: 29, 2019)
  Svoboda in odgovornost v Lessingovem Modrem Natanu (številka: 30, 2019)
  Katekizem 1550 - knjiga za zahtevne bralce (številka: 30, 2019)
  Zgodnja toleranca v avstrijskih oboroženih silah (številka: 30, 2019)
  Vprašanje zla v krščanskih teologijah (v presojah sociologov religije) (številka: 30, 2019)
  Govor predsednika Državnega zbora Dejana Židana ob dnevu reformacije 2019 v Ljubljani (številka: 30, 2019)
  Mentaliteta prekmurskih evangeličanov v začetku 20. stoletja (številka: 30, 2019)
  Andrej Gosar in njegova družbena ureditev (številka: 30, 2019)
  Beseda urednika (številka: 30, 2019)
  Protestantsko krščanstvo in politika (številka: 30, 2019)
  Novo o Primožu Trubarju in tržaškem škofu Petru Bonomu v notarski listini iz srede junija 1541 (številka: 30, 2019)
  Peregrinatio academica in življenjska pot Matije Vlačića Ilirika (številka: 30, 2019)
  Češki bratje - 560 let (številka: 30, 2019)
  Avstrijski protestantizem v ogledalu svoje pravne zgodovine (številka: 30, 2019)
 10. 2020
   14