Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije

 1. 1898
   13

 2. 1899
   13

 3. 1900
   13

 4. 1901
   13

 5. 1902
   13

 6. 1903
   13

 7. 1904
   13

 8. 1905
   13

 9. 1906
   13

 10. 1907
   13

 11. 1908
   13

 12. 1909
   13

 13. 1910
   13

 14. 1911
   13

 15. 1912
   11

 16. 1913
   13

 17. 1914
   13

 18. 1915
   7

 19. 1916
   6

 20. 1917
   6

 21. 1918
   4

 22. 1919
   9

 23. 1920
   11

 24. 1921
   13

 25. 1922
   6

 26. 1923
   13

 27. 1924
   13

 28. 1925
   13

 29. 1926
   13

 30. 1927
   13

 31. 1928
   13

 32. 1929
   12

 33. 1930
   13

 34. 1931
   13

 35. 1932
   13

 36. 1933
   13

 37. 1934
   12

 38. 1935
   12

 39. 1936
   13

 40. 1937
   13

 41. 1938
   13

 42. 1939
   13

 43. 1940
   13

 44. 1941
   9

 45. 1942
   7

 46. 1943
   7

 47. 1945
   2

 48. 1946
   9

 49. 1947
   10

 50. 1948
   8

 51. 1949
   6

 52. 1950
   3

 53. 1951
   6

 54. 1952
   12

 55. 1953
   11

 56. 1954
   8

 57. 1955
   7

 58. 1956
   7

 59. 1957
   7

 60. 1958
   7

 61. 1959
   13

 62. 1960
   13

 63. 1961
   13

 64. 1962
   13

 65. 1963
   13

 66. 1964
   13

 67. 1965
   13

 68. 1966
   13

 69. 1967
   12

 70. 1968
   12

 71. 1969
   12

 72. 1970
   11

 73. 1971
   12

 74. 1972
   12

 75. 1973
   12

 76. 1974
   13

 77. 1975
   10

 78. 1976
   13

 79. 1977
   13

 80. 1978
   13

 81. 1979
   13

 82. 1980
   12

 83. 1981
   12

 84. 1982
   11

 85. 1983
   11

 86. 1984
   11

 87. 1985
   11

 88. 1986
   11

 89. 1987
   10

 90. 1988
   13

 91. 1989
   65

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  številka: 5 (1989)
  številka: 6 (1989)
  številka: 7/8 (1989)
  številka: 9 (1989)
  številka: 10 (1989)
  številka: 11 (1989)
  številka: 12 (1989)
  Nova Zelandija (številka: 1, 1989)
  Nova sredstva proti varoozi (številka: 1, 1989)
  Matična rešetka (številka: 1, 1989)
  Minerali v prehrani čebel (številka: 1, 1989)
  Pristni slovenski med (številka: 1, 1989)
  Ostanki zdravil v medu in novosti v kemoterapiji čebeljih bolezni v svetu (številka: 1, 1989)
  Sintetično satje, novo orožje v boju proti varoozi? (številka: 2, 1989)
  Zaščita čebel proti zastrupitvi (številka: 2, 1989)
  Čebele in varoa pozimi in zgodaj spomladi (številka: 2, 1989)
  Huda gniloba čebelje zalege (številka: 2, 1989)
  Vosek in satje (številka: 2, 1989)
  Medica (številka: 2, 1989)
  Čebelariti da ali ne? (številka: 2, 1989)
  Zimsko zatiranje varoe z Apitolom (številka: 2, 1989)
  Ali tudi naša čebela obira varoo? (številka: 3, 1989)
  Čebelarjenje z zabojniki (številka: 3, 1989)
  Nov način za učinkovito zatiranje varooze (številka: 3, 1989)
  Cvetni prah in spomladanski razvoj čebeljih družin (številka: 3, 1989)
  Brat Adam Kehrle - devetdesetletnik (številka: 3, 1989)
  Fluvalinat (številka: 3, 1989)
  Zatiranje in zdravljenje hude gnilobe čebelje zalege (številka: 4, 1989)
  Učinek opraševalne vloge čebele v kmetijstvu ZDA (številka: 4, 1989)
  Moje izkušnje pri zatiranju varooze (številka: 4, 1989)
  Način čebelarjenja in razmnoževanje varoe (številka: 5, 1989)
  Feromoni usmerjajo življenje in obnašanje čebel (številka: 5, 1989)
  Ali je ugotavljanje števila varoe potrebno? (številka: 5, 1989)
  Na prvem mestu naj bo skrb za kakovost (številka: 5, 1989)
  Selekcija čebeljih družin na povečani čistilni nagon kot pomemben obrambni mehanizem proti hudi gnilobi čebelje zalege (številka: 5, 1989)
  Stres kot posledica nepravilnega zdravljenja varoozoe (številka: 5, 1989)
  Dober panj (številka: 5, 1989)
  Zatiranje varoozoe z mravljično kislino (MK) (številka: 5, 1989)
  Buckfastska čebela ali čebela brata Adama (številka: 5, 1989)
  Cvetni prah osmukanec (številka: 5, 1989)
  Huda gniloba čebelje zalege (številka: 6, 1989)
  Higiensko pridobivanje matičnega mlečka (številka: 6, 1989)
  Čebelarjenje z dvema maticama v nakladalnih panjih (številka: 6, 1989)
  Selekcija in načini zatiranja varooze (številka: 7/8, 1989)
  Kako preprečiti ropanje čebel (številka: 9, 1989)
  Varooza na tehničnem inštitutu za čebelarstvo v Franciji (številka: 9, 1989)
  Samo z medom sem preživel (številka: 10, 1989)
  Ob prevodu članka Apistan - fluvalinat (številka: 10, 1989)
  Razvoj toplotnega postopka uničevanja varoe (številka: 10, 1989)
  Pionirji naprednega čebelarstva v ribiški dolini (številka: 10, 1989)
  Vizija razvoja veterinarske stroke v zdravstvenem varstvu čebel (številka: 10, 1989)
  Dvigalo za delo z nakladalnimi panji (številka: 11, 1989)
  Bohinjski muharji (številka: 11, 1989)
  Zaloge, razporeditev hrane in prezimovanje čebel (številka: 11, 1989)
  Kako in kdaj uporabljamo nova zdravila proti varoozi (številka: 11, 1989)
  Josip Korbar - cvet z drevesa slovenskega čebelarstva (številka: 11, 1989)
  Nosemavost čebel v vzrejališčih čebeljih matic poleti 1989 (številka: 12, 1989)
  Čebelarjenje v Južni Koreji (številka: 12, 1989)
  Pet let dela službe za čebelarstvo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (številka: 12, 1989)
  Vzreji matic in zdravstvenemu varstvu čebel na rob (številka: 12, 1989)
  Čebelarjevo delo v --- (številka: 1- 12, 1989)
 92. 1990
   53

  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  številka: 5 (1990)
  številka: 6 (1990)
  številka: 7/8 (1990)
  številka: 9 (1990)
  številka: 10 (1990)
  številka: 11 (1990)
  številka: 12 (1990)
  Govorica čebel je večplastna (številka: 5, 1990)
  Poapnela zalega (številka: 9, 1990)
  Pridobitne lastnosti čebel - pomožni kazalci pridelave medu v selekcioniranih družinah (številka: 9, 1990)
  Splošno o selekciji čebel (številka: 1, 1990)
  Frančišek Rojina (številka: 10, 1990)
  Uspešno čebelarjenje v kraju, kjer je ena sama glavna paša! (številka: 4, 1990)
  Vzreja matic v Sloveniji (številka: 7/8, 1990)
  Pisane slike na slovenskih čebelnjakih - prispevek evropski kulturi (številka: 1, 1990)
  Katere medovite rastline bomo razširjali spomladi (številka: 5, 1990)
  O zatiranju varoze z vodno emulzijo fluvalinata (številka: 11, 1990)
  Naše panjske končnice na pregledni razstavi na Dunaju (številka: 1, 1990)
  Poapnela zalega, varoza in še kaj (številka: 2, 1990)
  Poapnela zalega (številka: 2, 1990)
  Prispevek k eksperimentalnemu študiju učinkovitosti fluvalinata (številka: 3, 1990)
  Naše panjske končnice (številka: 1, 1990)
  Izpopolnjen AŽ - trietažni panj (številka: 5, 1990)
  Vidne lastnosti čebel - važni morfološki znaki zadkov čebel in trotov (številka: 9, 1990)
  Dimni lističi- nova možnost uporabe fluvalinata pri zatiranju varoe (številka: 12, 1990)
  Zatiranje in zdravljenje poapnele zalege (številka: 9, 1990)
  Akcija odkrivanja hude gnilobe čebelje zalege v občini Grosuplje leta 1989 (številka: 2, 1990)
  Bohinjski muharji (številka: 1, 1990)
  Higiensko obnašanje čebel delavk v družinah, okuženih s hudo gnilobo (številka: 10, 1990)
  Vzdrževanje toplote in zoževanje (številka: 10, 1990)
  Vzreja matic in nosemavost čebelje družine (številka: 5, 1990)
  Nov način čebelarjenja z LR panjem (številka: 7/8, 1990)
  Razkuževanje panjev, okuženih s hudo gnilobo, s pomočjo obsevanja z gama žarki (številka: 4, 1990)
  Iz kronike (številka: 6, 1990)
  Vzreja matic za domače potrebe (številka: 5, 1990)
  Čebelja hrana (številka: 11, 1990)
  Vzreji matic in zdravstvenemu varstvu čebel na rob (številka: 1, 1990)
  Izločanje voska in vzreja zalege (številka: 6, 1990)
  Panjske končnice na filmskem platnu (številka: 3, 1990)
  Razvoj čebeljih družin glede na zaloge cvetnega prahu (številka: 11, 1990)
  Čebelji piki (številka: 7/8, 1990)
  Možnosti, ki jih nudi dvomatični način čebelarjenja v nakladnem panju (številka: 4, 1990)
  Najpreprostejši način odbire čebel (številka: 2, 1990)
  Janko Babnik (številka: 9, 1990)
  Dr. Jože Rihar (številka: 12, 1990)
  Populacijska dinamika razširjanja varoze čebel v čebelnjakih Kmetijskega inštituta Slovenije (številka: 11, 1990)
  Film Poslikane panjske končnice (številka: 5, 1990)
  XXXII. mednarodni kongres čebelarstva (Apimondia) (številka: 10, 1990)
  Feromoni čebel (številka: 4, 1990)
 93. 1991
   44

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  številka: 5 (1991)
  številka: 6 (1991)
  številka: 7/8 (1991)
  številka: 9 (1991)
  številka: 10 (1991)
  številka: 11 (1991)
  številka: 12 (1991)
  Hopkinsov način vzreje matic (številka: 12, 1991)
  Izmenjava mlečka med delavkami (številka: 6, 1991)
  Ultrafiltracija medu (številka: 11, 1991)
  Izkušnje zadnjih dveh let zdravljenja čebel proti varozi s fluvalinatom (številka: 3, 1991)
  Kako pomembna je pravilna uporaba zdravil pri zatiranju poapnele zalege (številka: 1, 1991)
  Uporaba Apitola proti varozi med čebelarsko sezono (številka: 9, 1991)
  Genetski parametri, problemi in morfološke lastnosti kranjske čebele v Sloveniji (številka: 5, 1991)
  Zastrupitev čebelje zalege z insekticidi (številka: 6, 1991)
  Nova spoznanja o hranjenju čebel s sladkorjem (številka: 2, 1991)
  Ohranitev genetske čistosti medonosne čebele v Izraelu (številka: 3, 1991)
  Trženje čebeljih pridelkov v Sloveniji (številka: 9, 1991)
  Pogostnost pojava poapnele zalege in njeno zatiranje (številka: 5, 1991)
  Delovanje KAS-a in fluvalinata (številka: 6, 1991)
  Merila in preverjanje kakovosti medu v Nemčiji (številka: 11, 1991)
  Poapnela zalega (številka: 9, 1991)
  Zatiranje in zdravljenje poapnele zalege (številka: 10, 1991)
  Preučevanje učinkovitosti in uporabnosti različnih fluvalinatnih nosilcev pri zatiranju varoze (številka: 2-3, 1991)
  Slovenski čebelarji in kranjska čebela - nekoč in danes (Apis mellifica carnica) (številka: 7/8, 1991)
  Hidroksimetilfurfural (HMF) v medu (številka: 3, 1991)
  Zdravljenje in preprečevanje poapnele zalege (številka: 7/8, 1991)
  Higiensko obnašanje čebel delavk v družinah Apis mellifera carnica L., okuženih s hudo gnilobo čebelje zalege (številka: 1, 1991)
  Iz kronike (številka: 5, 1991)
  Vloga vitaminov pri prehrani čebel (številka: 1, 1991)
  Graditev stalnega čebelnjaka (številka: 11-12, 1991)
  Stanje čebelarstva pri nas in v Evropi (številka: 4, 1991)
  Vpliv sedmih različnih zdravil na pojavnost poapnele zalege pri čebelah (številka: 11, 1991)
  Prispevek k raziskovanju varoze (številka: 12, 1991)
  Tudi čebela spi (številka: 11, 1991)
  Satje (številka: 1, 1991)
  Glej, sveče ledene! (številka: 1, 1991)
  Janez Pislak nagrajenec sklada Petra Pavla Glavarja za leto 1991 (številka: 5, 1991)
  Med baskovskimi čebelarji (številka: 1, 1991)
  Čebele - prenašalke hruševega bakterijskega ožiga (Erwinia amylovora) (številka: 5, 1991)
 94. 1992
   29

 95. 1993
   18

 96. 1994
   18

 97. 1995
   17

 98. 1996
   14

 99. 1997
   16

 100. 1998
   25

 101. 1999
   20

 102. 2000
   22

 103. 2001
   15

 104. 2002
   18

 105. 2003
   21

 106. 2004
   22

 107. 2005
   34

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  številka: 5 (2005)
  številka: 6 (2005)
  številka: 7/8 (2005)
  številka: 9 (2005)
  številka: 10 (2005)
  številka: 11 (2005)
  številka: 12 (2005)
  Anton Janša: Popolni nauk za vse čebelarje (številka: 5, 2005)
  Navadni tulipanovec (Liriodendron tulipifera L.) (številka: 2, 2005)
  Čudeži čebeljega voska in skrivnost satovja (številka: 2, 2005)
  Označevanje medu (številka: 3, 2005)
  Katalpe ali cigarovci (Catalpa sp.) (številka: 3, 2005)
  Dejavniki, ki vplivajo na proizvodnjo matičnega mlečka (številka: 3, 2005)
  Kako bomo prepoznali panjskega hrošča Aethina tumida Murray (številka: 4, 2005)
  Latnasti mehurnik - (Koelreuteria paniculata Laxm.) (številka: 4, 2005)
  Čmrlji v Sloveniji - črno-rumeno-beli čmrlji (številka: 4, 2005)
  Medovite rastline: Divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.) (številka: 5, 2005)
  Medovite rastline: Srebrna lipa (Tilia tomentosa Moench) (številka: 6, 2005)
  Medovite rastline: Japonska sofora (Sophora japonica L.) (številka: 7/8, 2005)
  Zdravilno delovanje matičnega mlečka (številka: 9, 2005)
  Medovite rastline: Octovec (Rhus typhina L.) (številka: 9, 2005)
  Poznozimsko in spomladansko izginjanje čebel iz čebeljih družin (številka: 9, 2005)
  Medovite rastline: Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.) (številka: 10, 2005)
  Zdravljenje alergije na pike in samopomoč pri alergijski reakciji (številka: 10, 2005)
  Medovite rastline: Navadni bršljan (Hedera helix L.) (številka: 11, 2005)
  Odkritje spomenika čebelarju Franu Lakmayerju v Preddvoru (številka: 11, 2005)
  Razvoj gensko spremenjenih rastlin ter njihov vpliv na okolje in čebele (številka: 12, 2005)
  Zakaj vzreja rodovniških matic? (številka: 12, 2005)
  Medovite rastline: Pavlovnija (Paulownia tomentosa (Thund.) Steud.) (številka: 12, 2005)
  Čebele in fitofarmacevtska sredstva (številka: 1 - 4, 2005)
 108. 2006
   30

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  številka: 6 (2006)
  številka: 7/8 (2006)
  številka: 9 (2006)
  številka: 10 (2006)
  številka: 11 (2006)
  številka: 12 (2006)
  Zgodovina čebelarstva v Ribniški dolini: 1905-2005 (številka: 2, 2006)
  Pelodna analiza vzorcev medu v Sloveniji - lipov med (številka: 3, 2006)
  Zatiranje varoj v čebelji družini s sredstvom na bazi timola - apiguardom (številka: 3, 2006)
  Vrbe - Salix sp., družina vrbovk Salicaceae (številka: 3, 2006)
  Naši najmanjši vrsti čmrljev (številka: 4, 2006)
  Pelodna analiza medu v Sloveniji - akacijev med (številka: 4, 2006)
  Navadni (rumeni) dren (Cornus mas L.) (številka: 4, 2006)
  Zatiranje varoj z oksalno kislino (številka: 5, 2006)
  Pelodna analiza medu v Sloveniji - kostanjev med (številka: 5, 2006)
  Navadna robinija (neprava akacija) - Robinia pseudoacacia L., družina metuljnice (Fabaceae ali Papilionaceae) (številka: 5, 2006)
  Navadna lipa (Tilia platyphyllos Mill.) - družina lipovke (Tiliaceae) (številka: 6, 2006)
  Pelodna analiza medu v Sloveniji - cvetlični med (številka: 6, 2006)
  Pelodna analiza medu v Sloveniji - gozdni med (številka: 7/8, 2006)
  Boreč ali borago (Borago officinalis) - družina srhkolistnic (Boraginaceae) (številka: 7/8, 2006)
  Zatirati varozo ali varoo, uničevati varoje ali varoe? (številka: 7/8, 2006)
  Sirski oslez - hibiskus (Hibiscus syriacus L.) (številka: 9, 2006)
  Travniška kadulja (številka: 10, 2006)
  Javorji - Gorski javor (številka: 11, 2006)
  Javorji - Ostrolistni javor (številka: 12, 2006)
 109. 2007
   24

 110. 2008
   54

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  številka: 7/8 (2008)
  številka: 9 (2008)
  številka: 10 (2008)
  številka: 11 (2008)
  številka: 12 (2008)
  Zimska zaloga hrane in njena poraba v naknadnih panjih (številka: 1, 2008)
  Odmiranje čebeljih družin (številka: 1, 2008)
  Navadna jelka (številka: 1, 2008)
  Vosek in satnice (številka: 2, 2008)
  Lanšprež - zadnje počivališče Petra Pavla Glavarja (številka: 2, 2008)
  Navadna smreka (številka: 2, 2008)
  V katerih primerih so čmrlji boljši opraševalci od čebel? (številka: 2, 2008)
  Škodljivci v čebelarstvu niso vedno samo škodljivci (številka: 3, 2008)
  Čebelar in odmiranje čebeljih družin (številka: 3, 2008)
  Velika voščena vešča (Galleria mellonella) (številka: 3, 2008)
  Kónyev panj - svetla prihodnost čebelarstva (številka: 3, 2008)
  Preprost način gojenja čmrljev (številka: 3, 2008)
  Vrbe (številka: 3, 2008)
  Dr. Filip Terč (številka: 4, 2008)
  Zdrave čebelje družine - nenehen izziv za čebelarja (številka: 4, 2008)
  Čebelji pridelki in sladkorna bolezen (številka: 4, 2008)
  Mali jesen (številka: 4, 2008)
  Ali so za širjenje hruševega ožiga res krive čebele? (številka: 5, 2008)
  Kje so še vzroki za umiranje čebel? (številka: 5, 2008)
  Navodila za dodajanje matic (številka: 5, 2008)
  Trnata gledičevka (številka: 5, 2008)
  Kemikalije in čebelarstvo (številka: 6, 2008)
  Koruzni hrošč - nevarnost tudi za čebele? (številka: 6, 2008)
  Robinija (številka: 6, 2008)
  Toksičnost eteričnih olj in organskih kislin, s katerimi so krmili čebele (Apis mellifera) (številka: 9, 2008)
  Ostanki v slovenskem medu (številka: 9, 2008)
  Mehurnik (številka: 9, 2008)
  Čebelarskemu terminološkemu slovarju na pot (številka: 10, 2008)
  110-letnica izhajanja strokovne čebelarske revije Slovenski čebelar (številka: 10, 2008)
  Vesele in žalostne dogodivščine s čmrlji (številka: 10, 2008)
  Pomen Čebelarske knjižnice Janeza Goličnika (številka: 10, 2008)
  Varoza, rezistenca in virusi (številka: 10, 2008)
  Življenje in delo Janeza Goličnika (številka: 10, 2008)
  Franc Grajzar (številka: 10, 2008)
  Jesenska vresa (številka: 10, 2008)
  O rabi Bayvarola (številka: 11, 2008)
  Kranjska sivka - najbolj medonosna čebela na svetu (številka: 11, 2008)
  Japonska nešplja (številka: 11, 2008)
  Tehnologija pridelave medu v Sloveniji (številka: 11, 2008)
  Čebelja družina in goltne žleze delavk so lahko tarča posegov v naravo (I. del) (številka: 12, 2008)
  Rdeči bor (številka: 12, 2008)
  Od Folbexa do organskih kislin in Bayvarola (številka: 12, 2008)
  Dajmo oksalni kislini tisto mesto, ki ji gre (številka: 12, 2008)
 111. 2009
   47

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  številka: 7/8 (2009)
  številka: 9 (2009)
  številka: 10 (2009)
  številka: 11 (2009)
  številka: 12 (2009)
  Čebelja družina in goltne žleze delavk so lahko tarča posegov v naravo (II. del) (številka: 1, 2009)
  Medovite rastline (številka: 1, 2009)
  Ugotavljanje vzrokov zastrupitev čebel in odmiranja čebeljih družin (številka: 1, 2009)
  Nujno potrebujemo čebelarski zakon (številka: 2, 2009)
  Enciklopedija pčelarstva (številka: 2, 2009)
  Zahvala Pavlu Zaletelu (številka: 3, 2009)
  Film: S čebelo do medu (številka: 3, 2009)
  Zahvala Srečku Progarju (številka: 3, 2009)
  Prehod KBZ "Slovenski med" v sistem "Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo" (številka: 3, 2009)
  Neonikotinoidi (številka: 3, 2009)
  Ob 50-letnici Čebelarskega muzeja v Radovljici (številka: 4, 2009)
  Poapnela zalega (številka: 4, 2009)
  Strokovnjak za čebelarjenje (številka: 4, 2009)
  Pavel Zdešar (urednik): Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje, 1. del (številka: 4, 2009)
  Z ocenjevanjem in testiranjem do najboljših matic (številka: 4, 2009)
  Zaščita sadnega drevja, cvetni prah in čebele (številka: 5, 2009)
  Zakaj čebele rojijo? (številka: 5, 2009)
  Znanje - najboljši akaricid (številka: 5, 2009)
  Koliko je vredno opraševanje? (številka: 5, 2009)
  Medovite rastline (številka: 6, 2009)
  Ekološko čebelarjenje - izziv ali potreba? (številka: 7/8, 2009)
  130 let od prvega zakona o čebelarstvu v slovenskem jeziku (številka: 7/8, 2009)
  Medovite rastline (številka: 7/8, 2009)
  Moje izkušnje pri zatiranju varoj z mravljično kislino (številka: 7/8, 2009)
  Življenjska pot trotov (številka: 9, 2009)
  Primerjava zaleganja kranjske čebele v nakladnih (LR-) in Kónyevih panjih (številka: 9, 2009)
  Negativne posledice uporabe varoacidov pri čebelah (številka: 10, 2009)
  Odbira in shranjevanje satja (številka: 10, 2009)
  Fitofarmacevtska sredstva ne povzročajo "samo" smrti (številka: 10, 2009)
  Apiterapija (številka: 10, 2009)
  Kranjska čebela: njena avtohtonost in ogroženost (številka: 11, 2009)
  Pollmannove knjige na policah Čebelarske knjižnice (številka: 11, 2009)
  Zatiranje varoj in matični izolator (številka: 11, 2009)
  Vsebnost elementov v medu (številka: 12, 2009)
  Varoje ne spijo (številka: 12, 2009)
  Tujerodni organizmi in čebelarstvo (številka: 12, 2009)
 112. 2010
   52

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  številka: 7/8 (2010)
  številka: 9 (2010)
  številka: 10 (2010)
  številka: 11 (2010)
  številka: 12 (2010)
  Osnove zbijanja in žičenja satnikov (številka: 1, 2010)
  Pomen umetne vzreje čebelje zalege za raziskave v čebelarstvu (številka: 1, 2010)
  Kranjska čebela in njena "čistost" (številka: 1, 2010)
  Pomembnost razkuževanja čebelarske opreme in orodja (številka: 2, 2010)
  Pravilno poimenovanje kitajske čebele (številka: 2, 2010)
  Dražilno krmljenje in kakovost medu (številka: 2, 2010)
  Peter Pavel Glavar in njegovo mesto v slovenskem čebelarstvu (številka: 2, 2010)
  O količini cvetnega prahu za vzrejo zalege v zimski gruči čebel (številka: 2, 2010)
  Med kot vir biološko pomembnih elementov (številka: 2, 2010)
  V spomin Branku Čušinu (številka: 3, 2010)
  Alergija na strupe čebel in os (številka: 3, 2010)
  Analiza zmanjšanja števila čebeljih družin v letih 2007 in 2008 (številka: 4, 2010)
  Poimenovanja v zoologiji in kitajske čebele (številka: 4, 2010)
  Od jajčeca do matice (številka: 4, 2010)
  Točenje medu - skrb za varnost in kakovost sladkega pridelka (številka: 5, 2010)
  Vlado Pušnik, Ivan Flac, Janez Brvar, Zoran Zidarič, Ivan Bračko in Stane Sajevec: Kirarjev panj in čebelarjenje z njim (številka: 5, 2010)
  Rezervne družine - mlade družine (številka: 5, 2010)
  Rojenje in selekcija (številka: 5, 2010)
  Osnovna odbira v čebelarstvu (številka: 5, 2010)
  Tehnologija intenzivne izrabe čebelje paše (številka: 6, 2010)
  Apitehnični ukrepi v poletnih mesecih (številka: 6, 2010)
  Jürgen Tautz: Čudežni svet čebel. Biologija superorganizma (številka: 6, 2010)
  Izzivi brezpašnega obdobja med pripravo čebel na prezimovanje (številka: 7/8, 2010)
  Razlika med gospodarskimi in rodovniškimi maticami ter njihov pomen (številka: 7/8, 2010)
  Pravočasno poskrbimo za zdrave zimske čebele (številka: 7/8, 2010)
  Geografsko poreklo medu (1. del) (številka: 9, 2010)
  O spodbujanju čebelarstva v 18. stoletju (številka: 9, 2010)
  Janez Grad, Andrej Gogala, Peter Kozmus, Aljaž Jenič in Danilo Bevk: Pomembni in ogroženi opraševalci - čmrlji v Sloveniji (številka: 9, 2010)
  Antioksidativna učinkovitost slovenskega medu (številka: 9, 2010)
  Razkritja vzrokov odmiranja čebel zahtevajo spremembe v čebelarjenju (številka: 9, 2010)
  Žrtve fitofarmacevtskih sredstev niso "samo" čebele (številka: 10, 2010)
  Čebelji strup - čudežno zdravilo (številka: 10, 2010)
  Postavljanje satja v čebeljem gnezdu (številka: 10, 2010)
  Higienske zahteve za pripravo čebeljih izdelkov (številka: 10, 2010)
  V spomin Lojzetu Kastelicu (številka: 10, 2010)
  Knjige o čebelarstvu v Kranjskem knjižnem katalogu iz leta 1797 (številka: 10, 2010)
  Medovite rastline (številka: 10, 2010)
  V spomin Cirilu Jalnu (številka: 11, 2010)
  Raziskave zunanjih vplivov na razvoj in dolgoživost čebel (številka: 12, 2010)
  Dr. Robert Brus: Sto grmovnih vrst na Slovenskem (številka: 12, 2010)
  "Aus Unterkrain" (Iz Dolenjske) - Bienen-Zeitung (1857) (številka: 12, 2010)
 113. 2011
   48

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  številka: 7/8 (2011)
  številka: 9 (2011)
  številka: 10 (2011)
  številka: 11 (2011)
  številka: 12 (2011)
  Nekaj vtisov o forumu Apimedica (številka: 1, 2011)
  Zbijanje in žičenje satnikov (številka: 1, 2011)
  Evropska konferenca o apidologiji - EurBee 2010 (številka: 1, 2011)
  Strokovno posvetovanje "Biotska raznovstnost živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu" (številka: 1, 2011)
  Ocena zdravstvenega stanja čebel pred zazimljenjem (številka: 1, 2011)
  Franc Francis Jager - duhovnik in priznani čebelarski strokovnjak v ZDA v prvi polovici 20. stoletja (številka: 2, 2011)
  Kumafos - kako se ga znebiti? (številka: 2, 2011)
  Sheme kakovosti v Republiki Sloveniji in EU (številka: 2, 2011)
  Čebelarji družine Rothschütz (številka: 2, 2011)
  Ustanovitev Kranjskega društva za umno čebelarstvo leta 1873 (številka: 3, 2011)
  Kako kontrolirati in zmanjševati razvoj varoj? (številka: 3, 2011)
  Priprava čebel na prvo pašo (številka: 3, 2011)
  Biodinamično čebelarjenje (številka: 4, 2011)
  Ugotavljanje odstotka čebel z rumenimi obročki na zadku na območju Slovenije (številka: 4, 2011)
  Po sledeh zapuščine čebelarjev družine Rothschütz (številka: 4, 2011)
  Iz predavanja dr. Ivane Tlak Gajger o Nosema ceranae (številka: 4, 2011)
  Publicistična dejavnost čebelarjev družine Rothschütz (številka: 5, 2011)
  Strokovne dejavnosti Kmetijskega inštituta Slovenije v letu 2010 (številka: 5, 2011)
  Značilnosti virusnih okužb pri čebelah (številka: 6, 2011)
  Razširjenost čmrljev v Evropi (številka: 6, 2011)
  Zdravljenje v čebelnjaku (številka: 6, 2011)
  Kompatibilnost panjskih sistemov - kako iz zaprtosti? (številka: 7/8, 2011)
  Praktične izkušnje zatiranja varoj z Apiguardom pri čebeljih družinah v Sloveniji (številka: 7/8, 2011)
  Uporaba mravljične kisline za zatiranje varoj (številka: 7/8, 2011)
  Simpozij (številka: 7/8, 2011)
  Čebele s "čipi" (številka: 9, 2011)
  Kristalizacija medu (številka: 9, 2011)
  Med in ameriški slamnik - kombinacija, ki odpravlja vzroke prehlada ali gripe (številka: 9, 2011)
  Marija Mlaker Šumenjak: Čebela se predstavi (3. izdaja) (številka: 10, 2011)
  Nekaj misli ob pripravi nacionalnega programa zaščite kranjske čebele (številka: 10, 2011)
  Pavel Zdešar et al.: Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje, 2. del (številka: 11, 2011)
  Inovacija za sublimiranje oksalne kisline (številka: 11, 2011)
  Sodobno čebelarjenje (številka: 12, 2011)
  Rudolf Galob (številka: 12, 2011)
  Pridelava medenih pijač (številka: 12, 2011)
  Odziv čebelje zalege na akaricide (številka: 12, 2011)
  Sonaravno gojenje čmrljev (številka: 12, 2011)
 114. 2012
   41

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  številka: 7/8 (2012)
  številka: 9 (2012)
  številka: 10 (2012)
  številka: 11 (2012)
  številka: 12 (2012)
  pos. št. (2012)
  Spremljanje čebeljih družin v okviru strokovne naloge v letu 2011 (številka: 1, 2012)
  Sodobno čebelarjenje (številka: 1, 2012)
  Kdaj je bila "kranjska čebela" prvič opisana in kdaj prvič zapisana? (številka: 1, 2012)
  Satje - čebele ga čistijo, človek pa zamaže (številka: 2, 2012)
  Potrebe po opraševanju se povečujejo (številka: 2, 2012)
  Tudi čebele se starajo (številka: 3, 2012)
  Anton Špendov - ne samo čast, ampak tudi velika odgovornost (številka: 3, 2012)
  Koroški čebelar Valentin Blantar (številka: 4, 2012)
  Neonikotinoidi - še vedno največja nevarnost za čebele (številka: 4, 2012)
  Navzočnost in določanje gensko spremenjenih organizmov (številka: 4, 2012)
  Franc Lesjak - čebelar 100 letnik (številka: 4, 2012)
  Predhodna analiza uspešnosti prezimitve čebeljih družin v letu 2012 (številka: 5, 2012)
  Dejavnosti KIS v letu 2011 - iz Rejskega programa za kranjsko čebelo 2011-2015 (številka: 5, 2012)
  Točenje medu - skrb za varnost in kakovost medu (številka: 6, 2012)
  Čebelja družina v prehranski krizi (številka: 6, 2012)
  Krmljenje družin po zadnjem točenju medu ter za zimsko zalogo (številka: 6, 2012)
  Ajda - priložnost za slovenskega kmeta in rešiteljica čebelarstva? (številka: 6, 2012)
  Dr. Jasna Kralj, 1968-2012 (številka: 7/8, 2012)
  Kakovost medu (številka: 7/8, 2012)
  Skladiščenje satja (številka: 9, 2012)
  Čebelji strup - pozabljeni čebelji pridelek (številka: 9, 2012)
  Pravilno skladiščenje medu in drugih čebeljih pridelkov (številka: 9, 2012)
  Vpliv kumafosa na medonosno čebelo (številka: 10, 2012)
  Vpliv velikosti plemenilnika na kakovost matic (številka: 11, 2012)
  Čmrlji Bombus soroeensis v Sloveniji (številka: 11, 2012)
  Ali bomo za ohranitev kranjske čebele morali vzrejati tudi trote? (številka: 11, 2012)
  Čebelarjenje brez uporabe sredstev proti varozi (številka: 11, 2012)
  Peticija vodiških in smledniških čebelarjev leta 1862 (številka: 12, 2012)
  Čebelji fitnes - vplivi krmljenja na čebele družine (številka: 12, 2012)
 115. 2013
   63

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  številka: 7/8 (2013)
  številka: 9 (2013)
  številka: 10 (2013)
  številka: 11 (2013)
  številka: 12 (2013)
  Povzetki in sklepi simpozija o Juriju Jonkeju (številka: 7/8, 2013)
  Primerjava osmukalnikov za pridobivanje cvetnega prahu (številka: 1, 2013)
  Vpliv kumafosa na medonosno čebelo (številka: 1, 2013)
  Vzroki zimskih izgub čebeljih družin, na katere lahko vplivamo (številka: 1, 2013)
  V Sloveniji najdena prazgodovinska zobna zalivka iz čebeljega voska (številka: 1, 2013)
  Peter Kapš, dr. med.: Zdravljenje s čebeljimi izdelki (številka: 2, 2013)
  Onesnažen vosek - problem številka dve v čebelarstvu (številka: 2, 2013)
  Preizkus učinkovitosti štirih akaricidov (številka: 2, 2013)
  Griža - vzrok zimskih izgub čebeljih družin (številka: 2, 2013)
  Zbornik: Georg/Jurij Jonke, črmošnjiški župnik in kranjski čebelar (številka: 3, 2013)
  Kolikšna je prava velikost celic za kranjsko sivko? (številka: 3, 2013)
  Postavitev čebelnjaka (številka: 3, 2013)
  Za dober spomladanski razvoj čebelje družine je pomembna zadostna zaloga kakovostne hrane (številka: 3, 2013)
  Ali je ves med enak? (številka: 3, 2013)
  Kumafos v satnicah in HMF pogačah (številka: 4, 2013)
  Čebelar prof. dr. Jurij Senegačnik - devetdesetletnik (številka: 4, 2013)
  Mnenje o prisotnosti hidroksimetilfurfurala v krmi (številka: 4, 2013)
  140 let slovenske čebelarske organizacije (številka: 4, 2013)
  Zakaj, kako in kdaj menjam matice? (številka: 4, 2013)
  Pesni in trsni sladkor ter ostanki pesticidov (številka: 4, 2013)
  Preprosto obvladovanje rojenja (številka: 4, 2013)
  Gregor Pivec: Filip Terč, začetnik moderne apiterapije (številka: 4, 2013)
  Strupenost hidroksimetilfurfurala za čebele (številka: 5, 2013)
  Prof. dr. Jože Rihar: Vzrejajmo boljše čebele (četrta, dopolnjena izdaja) (številka: 5, 2013)
  Menjava čebeljih matic v letu 2013 in ohranjanje kranjice (številka: 5, 2013)
  Huda gniloba čebelje družine (številka: 5, 2013)
  Oblikovanje narejenca (številka: 6, 2013)
  Pridobivanje propolisa (številka: 6, 2013)
  Ajda - za čebelarje pozabljena, a pomembna rastlina! (številka: 7/8, 2013)
  Uvodnik (številka: 7/8, 2013)
  Preprečevanje čebeljega ropa (številka: 7/8, 2013)
  Poročilo o rezultatih interne kontrole medu v letu 2012 (številka: 7/8, 2013)
  Povzetek Operativnega programa zatiranja varoj za leto 2013 (številka: 7/8, 2013)
  Ekološko čebelarjenje (številka: 9, 2013)
  O novem Katastru čebelje paše (številka: 9, 2013)
  Problematika čebelarstva v Evropski uniji (številka: 9, 2013)
  Kakovost ali cena? (številka: 9, 2013)
  Vlado Pušnik: Čebelarski priročnik za začetnike (številka: 9, 2013)
  Ukrep menjava čebeljih matic v letu 2013 (številka: 10, 2013)
  Prezimovanje čebeljih družin v medišču (številka: 10, 2013)
  Prvo v slovenščini tiskano poročilo o čebelarstvu (številka: 10, 2013)
  Z enotnim zatiranjem varoj skrbimo za zdravje čebel in varno hrano (številka: 11, 2013)
  Čmrlji - najbolj ogrožene koristne žuželke (številka: 11, 2013)
  O roku uporabnosti pripravljene raztopine oksalne kisline (številka: 11, 2013)
  Označevanje vrste medu (številka: 11, 2013)
  Zimsko zatiranje varoj z oksalno kislino (številka: 11, 2013)
  Taljenje voska s sončnim talilnikom (številka: 12, 2013)
  Genetska raznolikost virusov akutne paralize čebel (ABPV) na območju Slovenije (številka: 12, 2013)
  G. F. Taranov: Hrana in prehrana čebel (številka: 12, 2013)
  Zagotavljanje sledljivosti je pogoj za dajanje čebeljih pridelkov v promet (številka: 12, 2013)
  Temperature v čebelji zimski gruči (številka: 12, 2013)
  Čebelji fitnes - vplivi krmljenja na čebele družine (številka: 1- 10, 2013)
 116. 2014
   73

  številka: 10 (2014)
  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  številka: 6 (2014)
  številka: 7/8 (2014)
  številka: 9 (2014)
  številka: 11 (2014)
  številka: 12 (2014)
  Embalaža za boljšo prepoznavnost (številka: 1, 2014)
  Nova aplikacija e-Čebelar (številka: 1, 2014)
  Novi Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (številka: 1, 2014)
  Sezonsko spreminjanje navzočnosti virusov ABPV, BQCV, CBPV in DWV pri zalegi, panjskih in pašnih čebelah (številka: 1, 2014)
  Zakaj izvajati osnovno odbiro v čebelarstvu? (številka: 1, 2014)
  Richard Jones: Ljudska umetnost na slovenskih panjskih končnicah (številka: 1, 2014)
  Ocena pašne sezone 2013 (številka: 1, 2014)
  Uporaba plastične folije pri izzimitvi čebel v LR-panjih (številka: 2, 2014)
  Nosema - kako okužba pravzaprav vpliva na čebeljo družino? (številka: 2, 2014)
  Panjski sistemi (številka: 2, 2014)
  Virus kronične paralize čebel (CBPV) in njegov vpliv na smrtnost čebel delavk (številka: 2, 2014)
  Vpliv žledoloma v gozdovih na medenje (številka: 3, 2014)
  Kako bomo zatirali varoje v letu 2014? (številka: 3, 2014)
  Poročilo o rezultatih interne kontrole slovenskega medu (številka: 3, 2014)
  Ugotavljanje okužb s čebeljimi virusi pri maticah in njihovih spremljevalkah (številka: 3, 2014)
  Čebelji panji iz polistirena (številka: 3, 2014)
  Kako izvajati selekcijo in kakšen je pomen tega ukrepa v lastnem čebelnjaku? (številka: 4, 2014)
  Pomen menjave satja (številka: 4, 2014)
  Ostanki kumafosa in metabolitov amitraza v medu in vosku (številka: 4, 2014)
  Peter Pavel Glavar, kranjski čebelar - ob 230. obletnici smrti (številka: 4, 2014)
  Tudi cvetni prah je lahko obremenjen z ostanki akaricidov (številka: 5, 2014)
  Rotenon - da ali ne? (številka: 5, 2014)
  Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2013 (številka: 5, 2014)
  Delo s čebeljimi družinami pri pridobivanju matičnega mlečka (številka: 5, 2014)
  Preventivni ukrepi pri kužnih boleznih (številka: 5, 2014)
  Oskrba rojev (številka: 6, 2014)
  3. svetovni simpozij o ekološkem čebelarstvu (številka: 6, 2014)
  Ali je parazitska osica Torymus sinensis rešitev za zadostno zmanjšanje populacije kostanjeve šiškarice? (številka: 6, 2014)
  Pomen cvetnega prahu in smukanje (številka: 6, 2014)
  Narejanje družin z rojevimi matičniki (številka: 6, 2014)
  Moje ljubiteljsko "AŽ-maksi" čebelarjenje (številka: 7/8, 2014)
  Sršeni - naši prijatelji ali sovražniki? (številka: 7/8, 2014)
  Izkušnje pri pridobivanju propolisa v letu 2013 (številka: 7/8, 2014)
  Pregled čebeljih družin in priprava na prezimovanje (številka: 7/8, 2014)
  Zagotavljanje čistosti cvetnega prahu in obdelava s sušenjem (številka: 7/8, 2014)
  Farmacevtski pogledi na propolis (številka: 7/8, 2014)
  Selitev čebel iz AŽ- na LR-sate (številka: 7/8, 2014)
  Nadgradnja DB-panja v AŽ-panj (številka: 9, 2014)
  Mengeški čebelar Matko, prvi praporščak ČZS (številka: 9, 2014)
  Združevanje čebeljih družin (številka: 9, 2014)
  Kostanjeva šiškarica in parazitoidna osa Torymus sinensis (številka: 9, 2014)
  V spomin Martinu Adlešiču (1933-2013) (številka: 9, 2014)
  Gostota čebeljih družin v Sloveniji (številka: 9, 2014)
  Opazovalna postaja medenja Iška vas - Krim (številka: 10, 2014)
  Gorenjski čebelar prof. Severin Golmajer (številka: 10, 2014)
  Portmannov cenik za leto 1874 (številka: 10, 2014)
  Zimsko zatiranje varoj z zdravilom API-Bioxal (številka: 10, 2014)
  Med v kulinariki - nekaj splošnih resnic o medu (številka: 10, 2014)
  Pravi slovenski čebelnjak (številka: 10, 2014)
  Prof. dr. Andrej Šalehar: Poučevanje čebelarstva na Kranjskem od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza (1874) (številka: 10, 2014)
  Med in prebiotiki (številka: 10, 2014)
  Odprtje prenovljenega idrijskega meščanskega čebelnjaka (številka: 11, 2014)
  Ob 100. obletnici rojstva prof. dr. Jožeta Riharja (številka: 11, 2014)
  Vzrejevalec čebeljih matic Alojz Bukovšek mlajši (številka: 11, 2014)
  Čebelji rop in moje izkušnje s tem pojavom (številka: 11, 2014)
  Pogoji za uspešno prezimovanje čebel (številka: 11, 2014)
  Zatiranje varoj in malega panjskega hrošča (številka: 11, 2014)
  Čebelar, prevoznik, vzrejevalec, izdelovalec medenih pijač, pokuševalec medu --- vse to je Jože Sever (številka: 12, 2014)
  280. obletnica rojstva Antona Janše (številka: 12, 2014)
  Mali panjski hrošč (Aethina tumida) (številka: 12, 2014)
  Sublimiranje oksalne kisline (številka: 12, 2014)
  Plečnikov grajski čebelnjak v Pragi (številka: 12, 2014)
 117. 2015
   72

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  številka: 7/8 (2015)
  številka: 9 (2015)
  številka: 10 (2015)
  številka: 11 (2015)
  številka: 12 (2015)
  Neonikotinoidi usodno vplivajo na prezimitev čebeljih družin (številka: 1, 2015)
  Prve analize slovenskega matičnega mlečka (številka: 1, 2015)
  Ocena pašne sezone 2014 (številka: 1, 2015)
  Lastnosti čebeljega panja (številka: 1, 2015)
  Z Notranjske na Koroško in nazaj (številka: 1, 2015)
  Pravila P. P. Glavarja za čebelarsko-vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (številka: 1, 2015)
  Čebelji vosek v mojem čebelarstvu (številka: 1, 2015)
  Zatiranje malega panjskega hrošča (Aethina tumida) (številka: 2, 2015)
  Prezimitev čebel na medu (številka: 2, 2015)
  S čebelami skozi življenje (številka: 2, 2015)
  Ocenjevanje čebeljih družin, ki preživijo napad varoj (številka: 2, 2015)
  Prof. dr. Andrej Šalehar: Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra (številka: 2, 2015)
  Dr. Peter Kapš: Bolezni dihal in čebelji pridelki (številka: 3, 2015)
  Odevanje panjev (številka: 3, 2015)
  Kakšno veselje je, ko opazuješ letanje čebelic (številka: 3, 2015)
  Spomladansko krmljenje čebel (številka: 3, 2015)
  Rezultati testiranja osmukalnikov cvetnega prahu na slovenskem tržišču (številka: 4, 2015)
  Označevanje alergenov po novem (številka: 4, 2015)
  Šivanka ostra kakor želo (številka: 4, 2015)
  AŽ-satnik za vstavljanje satnic (številka: 4, 2015)
  Andrej Gogala: Čebele Slovenije (številka: 4, 2015)
  Označevanje čebelje matice (številka: 4, 2015)
  Preventivni ukrepi v epizootiologiji varoze čebel v aprilu (številka: 4, 2015)
  Strokovna razprava o smukanju cvetnega prahu (številka: 5, 2015)
  Apitehnični ukrep - osamitev matice (številka: 5, 2015)
  Nasveti za neposredno prodajo čebeljih pridelkov (številka: 5, 2015)
  Dr. Filip Terč - oče apiterapije moderne dobe (številka: 5, 2015)
  Oskrba čebeljih družin v rojilnem razpoloženju (številka: 5, 2015)
  Skrb za pristen med (številka: 5, 2015)
  Priprava čebeljih družin na pašo (številka: 5, 2015)
  Vrhunec razvoja čebelje družine (številka: 5, 2015)
  Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2014 (številka: 6, 2015)
  Selekcija v vzrejališčih (številka: 6, 2015)
  Oskrba izrojencev (številka: 6, 2015)
  Gozd, čebele in čebelarstvo (številka: 7/8, 2015)
  Redna menjavo ! satja - skrb in obveznost vsakega čebelarja (številka: 7/8, 2015)
  Odpravljanje kristalizacije mane v satju (številka: 7/8, 2015)
  Preprosto pridobivanje neoporečnega propolisa (številka: 7/8, 2015)
  Testiranje različnih načinov načrtnega pridobivanja propolisa v letu 2014 (številka: 7/8, 2015)
  Obvladovanje varoj v poletnih mesecih (številka: 7/8, 2015)
  Ostanki akaricidov in cvetni prah (številka: 9, 2015)
  Kako varovati čebelnjake pred napadi medvedov? (številka: 9, 2015)
  Težave z medvedi (številka: 9, 2015)
  Učinkovitost sublimiranja Api-Bioxala v AŽ-panju (številka: 10, 2015)
  Zgodba o afrikaniziranih čebelah v Latinski Ameriki (številka: 10, 2015)
  Azijski sršen (Vespa velutina nigrithorax) (številka: 10, 2015)
  V spomin Ivanki Polanec (1929-2015) (številka: 10, 2015)
  Uporaba mravljične kisline, ne da bi škodovali čebelam in zalegi (številka: 11, 2015)
  Odprtje Čebelje poti v Ljubljani (številka: 11, 2015)
  Vsebnost akaricidov v medu in vosku (številka: 11, 2015)
  Preverjanje parametrov kakovosti hojevega medu (številka: 11, 2015)
  110-let Čebelarskega društva Škofja Loka (številka: 11, 2015)
  Pravi slovenski čebelnjak 2 - kategorija 1 (številka: 11, 2015)
  Preprečimo krajo čebel (številka: 11, 2015)
  Cvetoče grede medovitih trajnic na javnih površinah (številka: 11, 2015)
  Rezultati testiranja prototipa osmukalnika (številka: 12, 2015)
  11. konferenca Coloss na ČZS (številka: 12, 2015)
  Delavka ali matica? (številka: 12, 2015)
  Zimsko zatiranje varoj (številka: 12, 2015)
  Mednarodni simpozij o apiterapiji 2015 (številka: 12, 2015)
  Kaj delati v čebelnjaku pozimi? (številka: 12, 2015)
 118. 2016
   110

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  številka: 9 (2016)
  številka: 10 (2016)
  številka: 11 (2016)
  številka: 12 (2016)
  številka: 7-8 (2016)
  Tehtnica - pomemben pripomoček v čebelnjaku (številka: 1, 2016)
  Študenti 5.letnika veterinarske medicine na obisku v Čebelarstvu Kokl v Potočah pri Preddvoru (številka: 1, 2016)
  Ukrepi za zaščito zdravja čebel v januarju (številka: 1, 2016)
  Ostanki akaricidov v cvetnem prahu (številka: 1, 2016)
  Ali je bil Anton Janša pred odhodom na Dunaj na Koroškem? (številka: 1, 2016)
  Ocena čebelarske pašne sezone 2015 (številka: 1, 2016)
  Paženje čebeljih družin (številka: 1, 2016)
  Čebelarjeva opravila v januarju (številka: 1, 2016)
  Dan čebelarskega turizma (številka: 1, 2016)
  Slovensko kosilo, pripravljeno iz zaščitenih kmetijskih pridelkov in izdelkov (številka: 1, 2016)
  Temeljit spomladanski pregled čebeljih družin (številka: 2, 2016)
  Čebelarjeva opravila v februarju (številka: 2, 2016)
  Analize medu (številka: 2, 2016)
  Srečanje povezave SUPER-B in povabilo k sodelovanju v spletni anketi (številka: 2, 2016)
  Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu (številka: 2, 2016)
  65. občni zbor Čebelarske zveze Slovenije (številka: 2, 2016)
  Poročilo o rezultatih interne kontrole slovenskega medu (številka: 2, 2016)
  240 let prve čebelarske knjige v slovenskem jeziku (številka: 3, 2016)
  Delo terenskih svetovalcev v letu 2016 (številka: 3, 2016)
  Izid nove knjige pri ČZS (številka: 3, 2016)
  Mikroorganizmi v cvetnem prahu (številka: 3, 2016)
  Čebelarjeva opravila v marcu (številka: 3, 2016)
  Veterinarski nasveti za marec (številka: 3, 2016)
  Krmljenje čebeljih družin (številka: 3, 2016)
  Gradilni satnik - orodje v boju proti varojam in še za kaj (številka: 3, 2016)
  Preprečevanje rojenja (številka: 4, 2016)
  Inštitut za varno zdravje (številka: 4, 2016)
  Strokovna razprava o pomenu kakovosti čebelarske opreme (številka: 4, 2016)
  Čebelarska konferenca v Bolgariji (številka: 4, 2016)
  Svetovni dan čebel in čebelarska zavest (številka: 4, 2016)
  Čebelarjeva opravila v aprilu (številka: 4, 2016)
  39. ApiSlovenija 2016 (številka: 4, 2016)
  Pristnost medu (številka: 4, 2016)
  Varen med (številka: 4, 2016)
  Ugotovitve interne kontrole medu iz sistema višje kakovosti (SMGO) (številka: 5, 2016)
  Priprava na osmukanje cvetnega prahu (številka: 5, 2016)
  Ustanovljena je sekcija ponudnikov apiturizma (številka: 5, 2016)
  Protokol v primeru pomora čebel (številka: 5, 2016)
  V panjih poskrbimo za vosek brez ostankov akaricidov (številka: 5, 2016)
  Zamenjava matice (številka: 5, 2016)
  Čebelarjeva opravila v maju (številka: 5, 2016)
  Dnevnik veterinarskih posegov (številka: 5, 2016)
  Rezultati morfološke analize čistosti kranjske čebele v Sloveniji (številka: 5, 2016)
  Pomen ohranjanja kranjske čebele za Slovenijo (številka: 5, 2016)
  14. slovenski praznik 2016 v Račah (številka: 6, 2016)
  Čebelarjeva opravila v juniju (številka: 6, 2016)
  Zakaj je pomembna odbira trotov? (številka: 6, 2016)
  Tehnologija pridobivanja propolisa (številka: 6, 2016)
  Poskrbite za ustrezno shranjevanje osmukanega cvetnega prahu (številka: 6, 2016)
  39. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev (številka: 6, 2016)
  V spomin prof. dr. Nežki Snoj (1930-2016) (številka: 6, 2016)
  Analiza ankete o SMGO (številka: 6, 2016)
  Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2015 (številka: 6, 2016)
  Sistematično zatiranje varoj - zdravstveni vidik I. del (številka: 6, 2016)
  Okrogla miza "Čebele in trajnostni razvoj" (številka: 6, 2016)
  Čebelarsko poletno branje (številka: 7/8, 2016)
  Evropski teden čebel in opraševanja (številka: 7/8, 2016)
  Krmljenje čebeljih družin v AŽ-panju (številka: 7/8, 2016)
  Sistematično zatiranje varoj - zdravstveni vidik II. del (številka: 7/8, 2016)
  Narejanje rezervnih družin po kostanjevi paši (številka: 7/8, 2016)
  Populacijska dinamika varoj v čebelji družini (številka: 7/8, 2016)
  Čebelarjeva opravila v juliju in avgustu (številka: 7/8, 2016)
  Čebelarjeva opravila v septembru (številka: 9, 2016)
  Čebelarja srebrna na Finger Lakes International Wine Competition 2016 (številka: 9, 2016)
  Predstavite se na 1. festivalu čebeljih pridelkov in izdelkov in se udeležite Dneva shem višje kakovosti (številka: 9, 2016)
  Vnuk Antona Žnideršiča Anton Ogorelec o svojem dedku (številka: 9, 2016)
  Tiametoksam in klotianidin dokazano škodujeta čebeljim maticam (številka: 9, 2016)
  Zagotavljanje sledljivosti - pogoj za dajanje čebeljih pridelkov v promet (številka: 9, 2016)
  Jesenska opravila pri čebeljih družinah in svetovanja terenskih svetovalcev (številka: 9, 2016)
  Med - cenjeno in zaupanja vredno živilo (številka: 9, 2016)
  Ko ajda na polju zacveti - letos na več kot 4000 hektarjih! (številka: 9, 2016)
  Slovenci dvakrat srebrni v Pragi (številka: 9, 2016)
  Čebelarski dan na 54. sejmu AGRA in kronanje nove medene kraljice (številka: 10, 2016)
  Kako dolgo živijo čebele? (številka: 10, 2016)
  Na kaj moramo biti pozorni oktobra? (številka: 10, 2016)
  Ste že pridobili poklicno kvalifikacijo čebelar/čebelarka? (številka: 10, 2016)
  Izločanje kumafosa iz čebeljih panjev (številka: 10, 2016)
  Prvi zemljevid prazgodovinskih domovanj medonosne čebele v Evropi (številka: 10, 2016)
  Čebelarjeva opravila v oktobru (številka: 10, 2016)
  Koroški čebelarji naj nam bodo za zgled (številka: 10, 2016)
  Dan apiterapije v Mariboru (številka: 11, 2016)
  Čebelarska steklena skulptura (številka: 11, 2016)
  Letno srečanje povezave SUPER-B v Romuniji (številka: 11, 2016)
  Kako prepričamo kupca, da bo kupil naš med? (številka: 11, 2016)
  Črnomaljski čebelarji obiskali prijatelje v Derventi in Bosanskem Brodu (številka: 11, 2016)
  V pričakovanju uspešnega zimskega zatiranja varoj v družinah brez zalege (številka: 11, 2016)
  Prepričljiva podpora FAO razglasitvi svetovnega dneva čebel (številka: 11, 2016)
  7. evropska čebelarska konferenca EURBEE v Romuniji (številka: 11, 2016)
  Čebelarjeva opravila v novembru (številka: 11, 2016)
  Strokovna razprava o pomenu kakovosti čebelarske opreme (številka: 11, 2016)
  Kako nagovoriti kupce? (številka: 11, 2016)
  Huda gniloba čebelje zaloge v števillkah (številka: 12, 2016)
  Evropa dobila rdeči seznam čebel (številka: 12, 2016)
  Poročilo o rezultatih interne kontrole slovenskega medu za leto 2016 (številka: 12, 2016)
  Uvodnik (številka: 12, 2016)
  Čebelarjeva opravila v decembru (številka: 12, 2016)
  Posvet ob dnevu shem višjih kakovosti medu (številka: 12, 2016)
  Vključevanje v sheme višje kakovosti (številka: 9-10, 2016)
  Čebelarska ekskurzija ČZS v Črno goro (številka: 11-12, 2016)
 119. 2017
   77

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  številka: 7/8 (2017)
  številka: 9 (2017)
  številka: 10 (2017)
  številka: 11 (2017)
  številka: 12 (2017)
  Predstavitev Mateja Mandlja (številka: 1, 2017)
  Vsebnost kumafosa v vosku in medu (številka: 1, 2017)
  Virusne okužbe čebeljih družin (številka: 1, 2017)
  Dan čebelarskega turizma (številka: 1, 2017)
  Družina Skok iz Mozirja postavila Medeno vas (številka: 1, 2017)
  Občina Mežica - čebelam najbolj prijazna občina v letu 2016 (številka: 1, 2017)
  Državni prvak je gozdni med Čebelarstva Krese iz Dolenjskih Toplic (številka: 1, 2017)
  Program 40. ApiSlovenije (številka: 1, 2017)
  1. festival čebelarske pesmi Lukovica 2016 (številka: 1, 2017)
  Predavanje o medenih pijačah z degustacijo ter praktični tečaj "Od medu do medice" (številka: 1, 2017)
  Označevanje hranilne vrednosti (številka: 1, 2017)
  4. mednarodna konferenca čebelarskih organizacij v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Zakaj izločati staro satje (številka: 2, 2017)
  Skulptura iz masla (številka: 2, 2017)
  ČD Straža-Dolenjske Toplice praznovalo 110-letnico (številka: 2, 2017)
  Čebele potrebujejo vodo (številka: 2, 2017)
  Srečanje koordinatorjev projekta Smartbees 2016 na Malti (številka: 2, 2017)
  Mednarodni izobraževalni center za čebelarstvo (številka: 2, 2017)
  Obravnava aktualnega zdravstvenega stanja čebel na seji Sveta za čebelarstvo (številka: 3, 2017)
  Nov pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (številka: 3, 2017)
  Čebelam prijazna občina 2016 - 2. mesto: Občina Črna na Koroškem (številka: 3, 2017)
  Čebelam prijazna občina 2016 - 1. mesto: Občina Mežica (številka: 3, 2017)
  Staranje medu in rok uporabnosti (številka: 3, 2017)
  Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu čebel (številka: 3, 2017)
  Predstavitev Čebelarskega društva Krka in Zagradec (številka: 3, 2017)
  Registracija čebelnjakov (številka: 3, 2017)
  Čebelarjenje z otroki in šolskimi skupinami (številka: 3, 2017)
  Pomen tehtnice v čebelnjaku (številka: 4, 2017)
  Strokovna razprava o prevozu čebel na pašo (številka: 4, 2017)
  Izdelava panja iz stirodurja (številka: 4, 2017)
  Po dogodku Kranjska čebela včeraj, danes, jutri (številka: 4, 2017)
  Ali imamo slovenski čebelarji ustrezno nahranjene čebelje družine? (številka: 4, 2017)
  Ureditev medovitega vrta v okolici čebelnjaka (številka: 4, 2017)
  Prevoz nakladnih panjev na pašo (številka: 5, 2017)
  Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2016 (številka: 5, 2017)
  Odbira trotov (številka: 5, 2017)
  V Višnji Gori začetek nove, čebelam in mestu naklonjene zgodbe (številka: 6, 2017)
  Kakšno ceno postaviti za čebelje pridelke (številka: 6, 2017)
  Promocija medu, vključenega v evropske sheme kakovosti (številka: 6, 2017)
  Pot do zanesljive oprašitve matic čiste kranjske čebele (številka: 6, 2017)
  40. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev (številka: 6, 2017)
  Najboljše poslikave panjskih končnic v letu 2017 (številka: 6, 2017)
  Kdaj menjati matico (številka: 6, 2017)
  Objave pred izidom prve Janševe knjige Razprava o rojenju čebel v letu 1771 in po njem (številka: 7/8, 2017)
  Povzetek strokovne razprave o prevozu čebel na pašo (številka: 7/8, 2017)
  Preprečevanje in ukrepanje ob ropu čebel (številka: 7/8, 2017)
  Čebele kot "mali leteči zdravniki" (številka: 7/8, 2017)
  Čebelarska knjižnica Janeza Goličnika (številka: 9, 2017)
  Čebele kot "mali leteči zdravniki" (številka: 9, 2017)
  Virusne okužbe čebeljih družin: včeraj, danes, jutri (številka: 10, 2017)
  Delavnica medene masaže (številka: 10, 2017)
  E-Hive: Prihodnost čebelarstva v Celju in širše skozi oči mladih (številka: 10, 2017)
  Uničevanje voščene vešče (številka: 10, 2017)
  Reinvazija - ponovni vdori varoj v čebelje družine (številka: 10, 2017)
  Kakšno ceno postaviti? (številka: 10, 2017)
  Čebelarsko društvo Šentjur je v letu 2016 zabeležilo 110 let organiziranega delovanja (številka: 10, 2017)
  Vsebnost kumafosa v čebeljih pridelkih (številka: 10, 2017)
  Apimondie 2021 v Sloveniji ne bo, imamo pa podpredsednika (številka: 11, 2017)
  Izdelava mil, krem in druge kozmetike iz čebeljih pridelkov (številka: 11, 2017)
  Razvitje prapora Čebelarske družine Braslovče (številka: 11, 2017)
  Uvodnik (številka: 11, 2017)
  Slovenski čebelnjak na posestvu Highgrove princa Charlesa (številka: 11, 2017)
  Kako pa v Sloveniji - komentar veterinarja VF NVI (številka: 11, 2017)
  Zatiranje varoj na Poljskem (številka: 11, 2017)
  Izjemna medovita drevesa na Slovenskem (številka: 12, 2017)
  Kranjske čebele z Gorenjske na prvi čebelarski šoli na Dunaju? (številka: 12, 2017)
 120. 2018
   115

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  številka: 6 (2018)
  številka: 7/8 (2018)
  številka: 9 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  številka: 12 (2018)
  Izjemna medovita drevesa na Slovenskem (številka: 1, 2018)
  Matični mleček - možnosti za zunanjo uporabo (številka: 1, 2018)
  Čebelam najbolj prijazna občina 2017 je Ljubljana (številka: 1, 2018)
  2. festival čebelarske pesmi Lukovica 2017 (številka: 1, 2018)
  Vzroki za vlago v panju (številka: 1, 2018)
  Pravilna raba nekaterih izrazov (številka: 1, 2018)
  Uvodnik (številka: 1, 2018)
  Virusi - varoja - čebela: usodna kombinacija (številka: 1, 2018)
  Dan apiterapije v Mariboru (številka: 1, 2018)
  Prihod delegacije iz New Yorka (številka: 2, 2018)
  Odzivi na razglasitev svetovnega dneva čebel (številka: 2, 2018)
  Počastitev razglasitve svetovnega dneva čebel v predsedniški palači (številka: 2, 2018)
  Prvo praznovanje svetovnega dne čebel bo svečan dogodek (številka: 2, 2018)
  Bičkarji rodu Crithidia, manj znani zajedavci čebel (številka: 2, 2018)
  Sestavljanje in žičenje satnikov ter vtiranje satnic (številka: 2, 2018)
  Sklad (številka: 2, 2018)
  Poročilo o rezultatih interne kontrole kakovosti in varnosti slovenskega medu (številka: 2, 2018)
  Poimenovanje Slovenski med dovoljeno le za uporabnike SMGO (številka: 3, 2018)
  Povzročitelj in laboratorijska diagnostika hude gnilobe čebelje zalege (številka: 3, 2018)
  Spoštovane čebelarke in čebelarji! (številka: 3, 2018)
  Svetovna čebelarska konferenca Globalni izzivi v čebelarstvu (številka: 3, 2018)
  Izobraževanje čebelarjev o boleznih čebelje družine (številka: 3, 2018)
  Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel bo svečan dogodek (številka: 3, 2018)
  Sanacija žarišča pri hudi gnilobi čebelje zalege - sodelovanje med veterinarji in čebelarji (številka: 3, 2018)
  Splošno o hudi gnilobi - klinični znaki in prepoznavanje bolezni (številka: 3, 2018)
  AŽ-panj v čebelarskem muzeju na Slovaškem (številka: 3, 2018)
  Čebelar je produktno odgovoren za svoj izdelek (številka: 3, 2018)
  Čiščenje voska in nakup satnic (številka: 3, 2018)
  Sanacija območja pri pojavu hude gnilobe čebelje zalege (številka: 3, 2018)
  Ravnanje ob sumu na hudo gnilobo čebelje zalege (številka: 3, 2018)
  Huda gniloba čebelje zalege v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  BPRACTICES, nove prakse za trajnostno čebelarstvo (številka: 4, 2018)
  Svetovna čebelarska konferenca Globalni izzivi v čebelarstvu (številka: 4, 2018)
  Kri in čebele, da življenje teče dalje (številka: 4, 2018)
  Na kongresu Beecome tudi o ponaredkih voska (številka: 4, 2018)
  Kombinacija neonikotinoidnih insekticidov in slabe prehrane usodno ogroža zdravje čebel (številka: 4, 2018)
  Karakterizacija čebeljih pridelkov (številka: 4, 2018)
  Analize odmiranja čebeljih družin in pristop k učinkovitemu zatiranju varoj (številka: 4, 2018)
  Odprtje učnega čebelnjaka, prilagojenega za osebe na invalidskem vozičku (številka: 4, 2018)
  Na čebelarskem kongresu Beecome o ponaredkih medu (številka: 5, 2018)
  Ostanki akaricidov v čebeljih pridelkih (številka: 5, 2018)
  Simon Golob (številka: 5, 2018)
  Dobre prakse ekološkega čebelarjenja na Tirolskem (številka: 5, 2018)
  Ohranjanje kranjske čebele (številka: 5, 2018)
  Posvet Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje (številka: 5, 2018)
  Pregledno o apitehničnih ukrepih (številka: 5, 2018)
  Ukrep menjave čebeljih matic v letu 2018 (številka: 5, 2018)
  Propolis zelo dovzeten za onesnaženje z akaricidi (številka: 6, 2018)
  ČZS podarila slovenski čebelnjak zamejskemu čebelarskemu društvu v Trstu (številka: 6, 2018)
  Boštjan Noč prejel državno odlikovanje, medaljo za zasluge (številka: 6, 2018)
  Terenske analize medu pri čebelarjih (številka: 6, 2018)
  Čebelarji na festivalu Brda in vino (številka: 6, 2018)
  Čebelnjak kranjske čebele in park medovitih rastlin v Višnji Gori (številka: 6, 2018)
  Dogodki ob obeležitvi prvega svetovnega dne čebel (številka: 6, 2018)
  Predsednik RS Borut Pahor obiskal Čebelarski center Slovenije (številka: 6, 2018)
  Uvodnik (številka: 6, 2018)
  Slovenski čebelar in Čebelarski terminološki slovar praznovala okroglo obletnico (številka: 6, 2018)
  Najpreprosteje do lastnih matic po Rauchfussovi metodi (številka: 6, 2018)
  Predstavitev Glavarjeve čebelarske pisne zapuščine in praznovanje 85. obletnice ustanovitve Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja (številka: 6, 2018)
  Poročilo o opravljenem delu na področju hude gnilobe v letu 2018 (številka: 6, 2018)
  Čebelarska razstava v državnem zboru (številka: 6, 2018)
  Nove nalepke za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (številka: 7/8, 2018)
  Promocija slovenskega čebelarstva ob svetovnem dnevu čebel (številka: 7/8, 2018)
  Raziskava o učinkovitosti hmeljevih pripravkov za ekološko zatiranje varoj (številka: 7/8, 2018)
  Za čebelarje možna registracija novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (številka: 7/8, 2018)
  Lepo je biti čebelar (številka: 7/8, 2018)
  Nova prelepka za čebelje pridelke (številka: 7/8, 2018)
  Kopiral slovenski paviljon Čebelji svet (številka: 7/8, 2018)
  Travniška kreacija svetovni dan čebel na Dovškem (številka: 7/8, 2018)
  Na naših policah ponarejen med (številka: 7/8, 2018)
  Senzorična ocenjevanja medu v letu 2018 (številka: 7/8, 2018)
  Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2017 (številka: 9, 2018)
  Uvodnik (številka: 9, 2018)
  Pomen trženja za uspešno prodajo (številka: 9, 2018)
  Čebelar je produktno odgovoren za svoj pridelek (številka: 9, 2018)
 121. 2019
   31

 122. 2020
   11