Železne niti : zbornik Selške doline

 1. 2004
   25

 2. 2005
   25

 3. 2006
   24

 4. 2007
   23

 5. 2008
   31

  številka: 5 (2008)
  Portret dr. Franca Jelenca (številka: 5, 2008)
  Lojze in Olga Šmid, prizadevna kulturna ustvarjalca Selške doline (številka: 5, 2008)
  Razmišljanje o Groharju (številka: 5, 2008)
  Stoletne ujme, ki so prizadele Železnike s Selško dolino (številka: 5, 2008)
  Prvi družbeni vložek, mejnik v rasti nove industrije kovinarjev v Železnikih (številka: 5, 2008)
  Ob stoletnici ustanovitve Telovadnega društva Sokol v Železnikih (številka: 5, 2008)
  Tanja Polajnar (številka: 5, 2008)
  Pokopališče v Dražgošah (številka: 5, 2008)
  Javhova - Demšarjeva žaga na Zadnji Smolevi (številka: 5, 2008)
  Misli ob poplavni ogroženosti Železnikov in njihove okolice (številka: 5, 2008)
  Sodarji sklenili, sodarji nar'dili, sodarji popili (številka: 5, 2008)
  Selčan Cene Kopčavar, profesor, slavist, prevajalec (številka: 5, 2008)
  Peter Polajnar, osemdesetletnik (številka: 5, 2008)
  Prvi polet z zmajem v Sloveniji (številka: 5, 2008)
  Mavrica neba 2008 (številka: 5, 2008)
  Kratek pregled nastanka in delovanja Muzejskega društva Železniki (številka: 5, 2008)
  Čudovito preživetje (številka: 5, 2008)
  Izgnanci iz Selške doline (številka: 5, 2008)
  Josip Levičnik in pesmi Frančiškove devetdnevnice (številka: 5, 2008)
  Pogorišče pri Lajbonu (številka: 5, 2008)
  Pesmi (številka: 5, 2008)
  Jurij Kalan, akademski slikar (številka: 5, 2008)
  Razpeti med družino, šolo in kulturo (številka: 5, 2008)
  Jaz, ti, on - vsak je nekaj posebnega (številka: 5, 2008)
  Zgodovina v sedanjosti (številka: 5, 2008)
  Obnova vasi Dražgoše (številka: 5, 2008)
  Potek reke Sore in poti nekdaj po Selški dolini (številka: 5, 2008)
  40 let vrtca Železniki (številka: 5, 2008)
  Zgodilo se je decembra (številka: 5, 2008)
  Prireditve in dogodki, ki so Železnim nitim utirale pot med bralce (številka: 5, 2008)
 6. 2009
   25

  Pesem je srce (številka: 6, 2009)
  Stárosta Selške doline, Selčan Ciril Debeljak - Bobk (številka: 6, 2009)
  Humanitarna akcija Občine Železniki po katastrofalnih poplavah 18. 9. 2007 (številka: 6, 2009)
  Roman Kejžar, maratonec izpod Ratitovca (številka: 6, 2009)
  Ilčevi iz Selc (številka: 6, 2009)
  Načrtovani ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v Železnikih (številka: 6, 2009)
  Poročilo o sanaciji po neurju s poplavami 18. septembra 2007 (številka: 6, 2009)
  Moj3Alp (številka: 6, 2009)
  Intervju z Mirom Kačarjem, slikarjem iz Sorice (številka: 6, 2009)
  Fužinarsko-kovaška pot (številka: 6, 2009)
  Se gremo igrat? (številka: 6, 2009)
  Stanko Bloudek (1890-1959) v Selški dolini (številka: 6, 2009)
  Uspehi učenk in učencev Osnove šole Železniki v šolskem letu 2008/2009 (številka: 6, 2009)
  40 let Muzeja Železniki in 30 let Muzejskega društva Železniki (številka: 6, 2009)
  Prepletanje ljubezni do medicine in zgodovine (številka: 6, 2009)
  V spomin Frančiški Čemažar (številka: 6, 2009)
  Mavrica neba 2009 (številka: 6, 2009)
  70 let Franca Peternelja, p. d. Jureža (številka: 6, 2009)
  50 let rokometa v Selški dolini (številka: 6, 2009)
  Marija Lotrič, roj. Hrovat, p. d. Fajglnova (1894-1969), organistka v Železnikih (številka: 6, 2009)
  Male hidroelektrarne v občini Železniki (številka: 6, 2009)
  Sto in več let Podružnične osnovne šole Tadeusz Sadowski Bukovica (številka: 6, 2009)
  Rožice (številka: 6, 2009)
  Hidroelektrarna Sodarske zadruge na Češnjici (številka: 6, 2009)
  Polonino odpuščanje (številka: 6, 2009)
 7. 2010
   23

 8. 2011
   22

 9. 2012
   18

 10. 2013
   34

  Žafran v Martinj Vrhu (številka: 10, 2013)
  Železnikar Franc Thaler - šentiljski župan in ugleden vinogradnik (številka: 10, 2013)
  Izgon prebivalcev iz Sorice, iz Spodnjih Danj, s Torke in iz Davče decembra leta 1945 (številka: 10, 2013)
  Radioklub Železniki (številka: 10, 2013)
  Štalca, stara naselbina, vetrne peči in železo (številka: 10, 2013)
  Ivan Ribič, ustanovitelj radiokluba Železniki (številka: 10, 2013)
  Čevljarna Ratitovec (številka: 10, 2013)
  Bezjakov Franci (številka: 10, 2013)
  Na sveti večer (številka: 10, 2013)
  Arheološka podoba Selške doline (številka: 10, 2013)
  Opis Železnikov z okolico iz prve polovice 19. stoletja (številka: 10, 2013)
  Slovarček soriškega pogovornega jezika (številka: 10, 2013)
  O selški ljudski glasbi ali o kuri in (Kolumbovem) jajcu (številka: 10, 2013)
  Bukovščica, bankovec Kraljevine Jugoslavije in začetek druge svetovne vojne (številka: 10, 2013)
  Življenje in delo Tomaža Eržena iz Ojstrega Vrha (številka: 10, 2013)
  Sekulje v Dolenji vasi (številka: 10, 2013)
  Vhodna vrata, portali in drugi stavbni elementi (številka: 10, 2013)
  Ivanove barve in še kaj (številka: 10, 2013)
  Rad bi bil slovenska kmečka mati (številka: 10, 2013)
  Anton Hribar - Korinjski (1864-1953) (številka: 10, 2013)
  Franz, François, Francesco Meguscher, slovenski gozdarski strokovnjak iz Železnikov (številka: 10, 2013)
  Pisma s fronte (številka: 10, 2013)
  Sodarstvo v Selški dolini (številka: 10, 2013)
  Janez Hafner, likovni pedagog na OŠ Železniki in akademski slikar (številka: 10, 2013)
  Ob stoletnici šole v Bukovščici (številka: 10, 2013)
  Franc Jelenc (Franz Xaver Jellenz) (številka: 10, 2013)
  Prešernova brigada (številka: 10, 2013)
  Spomini radioamaterja (1980-1988) (številka: 10, 2013)
  Ignac Frelih (številka: 10, 2013)
  Prvi fotografi - "poklicni" fotoamaterji v Selški dolini v prvi polovici 20. stoletja (številka: 10, 2013)
  Življenje (številka: 10, 2013)
  Pomembne obletnice v Selški dolini v letu 2013 (številka: 10, 2013)
  Jože Dolenc, književnik, urednik, prevajalec (številka: 10, 2013)
  Kako smo začeli? (številka: 10, 2013)
 11. 2014
   33

  Zgodovina župnije Selca (številka: 11, 2014)
  Razvoj predšolske vzgoje v Selški dolini (številka: 11, 2014)
  Statistični letopis za fužine na Kranjskem za leto 1855 (številka: 11, 2014)
  Mi smo pa res na deželi (številka: 11, 2014)
  Janko Pintar, Miklavžev iz Dražgoš (27. 5. 1928-17. 8. 2013) (številka: 11, 2014)
  Heinriharjevi (številka: 11, 2014)
  Stara krajevna imena Selške doline (številka: 11, 2014)
  Prešernov nasvet Slovencem (številka: 11, 2014)
  Zakaj je Selška dolina zanimiva za antropologe (številka: 11, 2014)
  Turški križ nad Podbrdom (številka: 11, 2014)
  Anton Hribar - Korinjski (1864-1953) (številka: 11, 2014)
  Keltske sledi ob rimskem limesu (številka: 11, 2014)
  Štalca, halštatska naselbina (številka: 11, 2014)
  Konični meh (številka: 11, 2014)
  Muzej Železniki je bogatejši za novo zbirko tehniške dediščine Železnikov (številka: 11, 2014)
  100 milijonov Domelovih sesalnih enot (številka: 11, 2014)
  France Gačnik (številka: 11, 2014)
  Fotodokumentarist Blaž Dolenc (številka: 11, 2014)
  Društvo tabornikov Rod zelene sreče Železniki (številka: 11, 2014)
  Najboljši pevec (številka: 11, 2014)
  Zemljiška knjiga Železniki s konca 18. stoletja (številka: 11, 2014)
  Stanka Žbontar (številka: 11, 2014)
  Streha zvonika cerkve sv. Antona bo krita s skrilom (številka: 11, 2014)
  Obnova Johanove grobnice (EŠD 2717) (številka: 11, 2014)
  Jama v Bihki (številka: 11, 2014)
  Megušnica (številka: 11, 2014)
  Božična (številka: 11, 2014)
  Bilo je nekoč --- (številka: 11, 2014)
  Pomembne obletnice v Selški dolini v letu 2014 (številka: 11, 2014)
  Na Placu nekoč in danes (številka: 11, 2014)
  Kočevnik pri Kališah - novo prazgodovinsko najdišče v Selški dolini (številka: 11, 2014)
  Znamenja, kapelice, razpela v vaseh pod Ratitovcem (številka: 11, 2014)
  Niko Sedej, 80-letnik (številka: 11, 2014)
 12. 2015
   32

  Jakob Šolar (številka: 12, 2015)
  Zadnji zabrški učitelj Matevž Kopač (številka: 12, 2015)
  Pomembne obletnice v Selški dolini v letu 2015 (številka: 12, 2015)
  Pogrešam (številka: 12, 2015)
  Plavž (številka: 12, 2015)
  Pogovori z ravnatelji osnovne šole Železniki (številka: 12, 2015)
  Sanje (številka: 12, 2015)
  70 let konca druge svetovne vojne (številka: 12, 2015)
  Favna hroščev v opuščenem rudniku mangana na Vancovcu (številka: 12, 2015)
  France Dermota (številka: 12, 2015)
  Šola v Železnikih skozi prizmo stoletij (številka: 12, 2015)
  Antonov vrtec (številka: 12, 2015)
  Šolska kronika in spomini na šolo v Železnikih (številka: 12, 2015)
  Arheološke ostaline na planini pod Ratitovcem (številka: 12, 2015)
  Moj obračun (številka: 12, 2015)
  Vloga kmetije in opis kmečkih del v mojih osnovnošolskih letih (številka: 12, 2015)
  Zemljiška knjiga Železniki, začetek 19. stoletja (številka: 12, 2015)
  Sledi srednjekamenodobnih (mezolitskih) lovcev - nabiralcev na Ratitovcu (številka: 12, 2015)
  Šola in šolske kronike Osnovne šole Zabrdo (številka: 12, 2015)
  Pisni zgodovinski viri o Štalci, železarstvu in arheologiji (številka: 12, 2015)
  Zadnja drama Janeza Evangelista Kreka, rojenega pred 150 leti (številka: 12, 2015)
  Mihael Grošelj in fond za šolo v Železnikih (številka: 12, 2015)
  Prostori šolskega pouka v Železnikih (številka: 12, 2015)
  Počitniški dom Gospodarskih organizacij Selške doline v Portorožu (številka: 12, 2015)
  Kulturno življenje v Dražgošah (številka: 12, 2015)
  Kako so se pred sto leti izobraževali bodoči kmetje (številka: 12, 2015)
  Železniki (številka: 12, 2015)
  Za božič so nas selili (številka: 12, 2015)
  Hvala ti! (številka: 12, 2015)
  Domovina (številka: 12, 2015)
  Ko šola praznuje 200 let (številka: 12, 2015)
  Neprevidna stava (številka: 12, 2015)
 13. 2016
   24

 14. 2017
   21