Novi tednik : glasilo občinskih konferenc SZDL Celje, Laško, Mozirje, Slovenske konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec

 1. 1968
   3

 2. 1969
   50

 3. 1970
   51

 4. 1971
   50

 5. 1972
   52

 6. 1973
   50

 7. 1974
   49

 8. 1975
   50

 9. 1976
   51

 10. 1977
   52

 11. 1978
   51

 12. 1979
   50

 13. 1980
   51

 14. 1981
   52

 15. 1982
   51

 16. 1983
   51

 17. 1984
   51

 18. 1985
   49

 19. 1986
   51

 20. 1987
   50

 21. 1988
   51

 22. 1989
   49