Slovenski tehnik
glasilo kluba slovenskih tehnikov v Pragi