Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije

 1. 1981
   2

 2. 1982
   2

 3. 1983
   2

 4. 1984
   2

 5. 1985
   2

 6. 1986
   3

 7. 1987
   2

 8. 1988
   2

 9. 1989
   5

 10. 1990
   2

 11. 1991
   17

 12. 1992
   25

 13. 1993
   27

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Ionski izviri (številka: 1, 1993)
  Vakuumska močnostna stikala (številka: 1, 1993)
  Pridobivanje fulerena C60 z naparevanjem (številka: 1, 1993)
  Tanke plasti, naparjene po metodi curka ioniziranih skupkov, CIS - vpliv na potencialno bariero sistema Ag/n-Si(111) (številka: 1, 1993)
  Visokovakuumsko tesni spoji med keramiko in kovino (številka: 1, 1993)
  Visokotemperaturno vakuumsko spajkanje hitroreznih orodnih jekel na konstrukcijska, z istočasno toplotno obdelavo v vakuumski peči (številka: 1, 1993)
  Izviri atomarnega vodika (številka: 2, 1993)
  Vakuumsko sušenje lesa v praksi (številka: 2, 1993)
  I-V karakteristike Ag/n-Si(111) Schottky-jeve bariere nanesene po metodi curka ioniziranih skupkov, CIS (številka: 2, 1993)
  Lastnosti plazme v pilotski RF plazemski napravi (številka: 2, 1993)
  Spoji stekla s kovino v vakuumski tehniki (številka: 2, 1993)
  Vakuumska ploskovna izolacija (številka: 2, 1993)
  Kriostati in vakuumska tehnika (številka: 2, 1993)
  Spektroskopija tankih plasti z Rutherfordovim povratnim sipanjem (RBS) (številka: 3, 1993)
  Laserji in optična prekritja za laserje (številka: 3, 1993)
  Uporaba tankih plasti v projekcijskih aparatih (številka: 3, 1993)
  Zgodovina vakuumske tehnike (številka: 3, 1993)
  Termodisociacija vodika v celici z vročo volframsko nitko (številka: 3, 1993)
  Površinske modifikacije NbSe2 s tunelskim mikroskopom (številka: 4, 1993)
  Ramansko sipanje na kristalih (številka: 4, 1993)
  Sinhrotronska svetloba (številka: 4, 1993)
  Kalibracija ionizacijskih merilnikov na IEVT (številka: 4, 1993)
  Trde zaščitne prevleke (številka: 4, 1993)
 14. 1994
   20

 15. 1995
   15

 16. 1996
   20

 17. 1997
   23

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Osnovne značilnosti nizkotlačne šibkoionizirane plazme (številka: 1, 1997)
  Zgodovina raziskovanja luminiscentnih snovi (številka: 1, 1997)
  Slovenska večnamenska rentgenska žarkovna linija pri sinhrotronu ELETTRA - (številka: 1, 1997)
  Zgodovina raziskovanja luminiscentnih snovi (številka: 2, 1997)
  Sto let elektrona (številka: 2, 1997)
  Gorivne celice s trdnim elektrolitom (številka: 2, 1997)
  Priprava feroelektričnih tankih plasti iz raztopin (številka: 2, 1997)
  Teorija črpanja posod oz. sistemov in opredelitev velikosti puščanja (številka: 3, 1997)
  Nastajanje standardov o netesnosti sistemov in naprav (številka: 3, 1997)
  Možnosti nadomeščanja galvanskih postopkov nanašanja tankih zaščitnih prevlek z ekološko neoporečnimi PVD prevlekami (številka: 3, 1997)
  Profesorju dr. Jožetu Gasperiču ob njegovem 65. rojstnem dnevu (številka: 3, 1997)
  Prof. Albinu Wedamu (1921-1997) v spomin (številka: 3, 1997)
  Žarnica (številka: 3, 1997)
  Mikroobdelava silicija (številka: 4, 1997)
  V spomin Antonu Žabkarju (1949-1997) (številka: 4, 1997)
  Možnosti nadomeščanja elektrokemijskih postopkov nanašanja tankih zaščitnih prevlek z ekološko neoporečnimi PVD postopki (številka: 4, 1997)
  Žarnica (številka: 4, 1997)
  Fizikalne osnove metod za analizo površin trdnih snovi in tankih plasti (številka: 4, 1997)
  Elektrokemijske in površinsko analitične raziskave trdih nitridnih prevlek (številka: 4, 1997)
 18. 1998
   27

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Kako smo opremljali na IJS Odsek za tanke plasti in površine z raziskovalno opremo (številka: 1, 1998)
  Čistoča okolja pri pripravi podlag za vakuumske tanke plasti (številka: 1, 1998)
  Mikroobdelava silicija (številka: 1, 1998)
  Površinska obdelava titanovih trakov iz ionske črpalke (številka: 1, 1998)
  Tandemski pospeševalnik (številka: 1, 1998)
  Nova vrhunska raziskovalna oprema za raziskave površin materialov v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Schottkyjeva bariera (številka: 2, 1998)
  Supertrde zaščitne prevleke (številka: 2, 1998)
  Priprava površine podlag pred nanosom vakuumskih tankih plasti (številka: 2, 1998)
  Industrijska uporaba plazemskih površinskih tehnologij (številka: 2, 1998)
  Rentgenska fotoelektronska spektroskopija z visoko lateralno ločljivostjo - mikro XPS (številka: 2, 1998)
  Vodenje in diagnosticiranje curka naelektrenih delcev (številka: 2, 1998)
  Priprava površine podlag pred nanosom tankih plasti (številka: 2, 1998)
  Zgodovina raziskovanja plazme (številka: 3, 1998)
  Schottkyjeva bariera (številka: 3, 1998)
  Osnove liofilizacije (številka: 4, 1998)
  Zgodovina raziskovanja plazme (številka: 4, 1998)
  Izračun koeficienta razprševanja (številka: 4, 1998)
  Ionski izviri za pogon vesoljskih plovil (številka: 4, 1998)
  Suhe vakuumske rotacijske črpalke (številka: 4, 1998)
  Optična polarizacijska mikroskopija za analizo struktur v tekočih kristalih (številka: 4, 1998)
  Metoda za oceno stopnje neravnovesnosti kisika pri nizkem tlaku (številka: 4, 1998)
  Petdesetletnica tranzistorja (številka: 12, 1998)
 19. 1999
   20

 20. 2000
   22

 21. 2001
   24

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  Priprava tankoplastnih vzorcev za presevno elektronsko mikroskopijo (številka: 1, 2001)
  J. J. Thomsonovo raziskovanje "negativnih in pozitivnih žarkov" (številka: 1, 2001)
  Fazna meja kovina/polprevodnik (številka: 1, 2001)
  Spektralno selektivne površine za sončne zbiralnike in sončne fasade zgradb (številka: 1, 2001)
  Aktivacija površine poliestra Mylar v kisikovi plazmi (številka: 1, 2001)
  Nanašanje tankih plasti s pulznim laserjem (številka: 2, 2001)
  Vakuumsko meroslovje v laboratoriju za metrologijo tlaka (številka: 2, 2001)
  Sinteza nanocevk MoS2 - odmevno odkritje znanstvenikov z Instituta "Jožef Stefan" (številka: 2, 2001)
  Vakuumski poskusi na Boškovićevem Rimskem kolegiju (številka: 2, 2001)
  Plazemska krogla (številka: 2, 2001)
  J. J. Thomsonovo raziskovanje "negativnih in pozitivnih žarkov" (številka: 2, 2001)
  Zgodovina raziskovanja tekočih kristalov (številka: 3, 2001)
  Vakuum v vesolju (številka: 3, 2001)
  Umetni kolčni sklepi kovina/kovina (številka: 3, 2001)
  Plazemska sterilizacija (številka: 3, 2001)
  Vakuum in plazma v zemeljski atmosferi (številka: 4, 2001)
  Študij interakcije med vodikom in titanom z jedrsko spektroskopsko metodo ERDA (številka: 4, 2001)
  Zgodovina raziskovanja tekočih kristalov (številka: 4, 2001)
  Avtomatski varilski filter (številka: 4, 2001)
  Meritve nekaterih lastnosti večkrat nabitih ionov, ki so pomembne za astrofiziko (številka: 4, 2001)
 22. 2002
   22

  številka: 1 (2002)
  številka: 4 (2002)
  številka: 2-3 (2002)
  Akreditacija laboratorija za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (številka: 1, 2002)
  Zgodovina raziskovanja tekočih kristalov (številka: 1, 2002)
  Uporaba sinhrotronske svetlobe pri študiju strukture proteinov (številka: 1, 2002)
  Nekaj napotkov za mehansko pripravo površine vzorcev za metalografske preiskave in podlag za nanos vakuumskih tankih plasti (številka: 1, 2002)
  Energijsko ločljiva masna spektroskopija plazme (številka: 1, 2002)
  Razvoj plinskega odvodnika (številka: 2/3, 2002)
  Elektrokromni sklop s trdnim redoks-elektrolitom I-/I3-, pripravljenim po postopku sol-gel (številka: 2/3, 2002)
  Zgodovina raziskovanja tekočih kristalov (številka: 2/3, 2002)
  Varnost pri delu v vakuumski tehniki (številka: 2/3, 2002)
  Termična analiza tankih plasti (številka: 2/3, 2002)
  Mehanizmi rasti vakuumskih tankih plasti (številka: 2/3, 2002)
  150-letnica napršenih vakuumskih tankih plasti (številka: 2/3, 2002)
  Nanašanje trdih zaščitnih prevlek s katodnim lokom (številka: 2/3, 2002)
  Teorija rasti kovinskih oksidnih plasti (številka: 4, 2002)
  Vakuumski baloni (številka: 4, 2002)
  Vzrok za podaljšan čas črpanja vakuumskih sistemov in kako se temu izognemo (številka: 4, 2002)
  Tehnologija laserskega sintranja za hitro izdelavo prototipov in orodij (številka: 4, 2002)
  Diamantu podobne ogljikove (DLC) plasti (številka: 4, 2002)
  Mednarodni standardi - veličine in enote (ISO 31-0 do 31-13) (številka: 4, 2002)
 23. 2003
   19

 24. 2004
   19

 25. 2005
   21

  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  številka: 1-2 (2005)
  Preiskave bakterij s sodobnim vrstičnim elektronskim mikroskopom (številka: 1/2, 2005)
  Računalniška analiza mikrostrukture keramičnega materiala (številka: 1/2, 2005)
  Meritve gostote atomov v šibkoionizirani kisikovi plazmi vzdolž zaprte cevi (številka: 1/2, 2005)
  Analiza površin matiranih praškastih premazov (številka: 1/2, 2005)
  Aleš Strojnik s prvim ljubljanskim elektronskim mikroskopom (številka: 1/2, 2005)
  Zgodnje raziskovanje vakuuma v Srednji Evropi in med Slovenci (številka: 1/2, 2005)
  Priprava trdnega elektrolita za gorivne celice v obliki tanke plasti in njegove lastnosti (številka: 1/2, 2005)
  Segregacija (številka: 1/2, 2005)
  Merjenje mikrotrdote trdih PVD-prevlek z nanoindenterjem (številka: 3, 2005)
  Nanocevke (ob desetletnici sinteze nanocevk MoS2 v Ljubljani) (številka: 3, 2005)
  Analiza kemijske sestave in sevalnih lastnosti aluminizirane polimerne folije (številka: 3, 2005)
  Zmogljivosti rentgenskega fotoelektronskega spektrometra (XPS) na institutu "Jožef Stefan" (številka: 3, 2005)
  Analiza desorpcije bakra z metodo termične desorpcijske spektroskopije (številka: 3, 2005)
  Preiskava značilnosti nizkotlačne plazme vodne pare z optično emisijsko spetroskopijo (številka: 4, 2005)
  Merjenje mikrotrdote trdih PVD-prevlek z nanoindenterjem (številka: 4, 2005)
  Slovenke raziskujejo z vakuumskimi tehnikami (številka: 4, 2005)
  Magnetronsko naprševanje tankih plasti (številka: 4, 2005)
  Optični profilometer (številka: 4, 2005)
 26. 2006
   20

 27. 2007
   18

 28. 2008
   22

  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 1-2 (2008)
  Spremembe površine praškastega premaza zaradi jedkanja s kisikovo plazmo (številka: 1/2, 2008)
  Proslave Peterlinove 100-letnice (številka: 1/2, 2008)
  Plazemski elektrolitski postopki (številka: 1/2, 2008)
  Določanje koncentracijskih profilov in difuzijskih parametrov v tankoplastnih strukturah s profilno analizo in modelom MRI (številka: 1/2, 2008)
  Odstranjevanje amorfnih hidrogeniziranih ogljikovih tankih plasti s kisikovimi atomi (številka: 1/2, 2008)
  Organske molekule kot korozijski inhibitorji (številka: 1/2, 2008)
  Površinska obdelava materiala - obstreljevanje s kroglicami (številka: 1/2, 2008)
  Porazdelitev trdnosti keramičnih materialov (številka: 1/2, 2008)
  Opazovanje magnetnih domen z vrstičnim elektronskim mikroskopom s spinsko polarizacijo sekundarnih elektronov (številka: 3, 2008)
  Razvoj keramične žarilne svečke (številka: 3, 2008)
  Osemdesetletnica televizijskega patenta ljubljančana Codellija (številka: 3, 2008)
  Prvih 800 let frančiškanskega vakuuma za Slovence (ob 800-letnici frančiškanskega reda v letu 2009) (številka: 3, 2008)
  In memoriam (številka: 3, 2008)
  Kje in kako dovajati reaktivni plin med naprševanjem tankih spojinskih plasti? (številka: 3, 2008)
  Dr. Tomislav M. Nenadović (številka: 4, 2008)
  Termični pršilni postopki nanašanja prevlek (številka: 4, 2008)
  Selektivni barvni premazi za sončne fasade (številka: 4, 2008)
  Elektrokemijske sončne celice (številka: 4, 2008)
  Kapucinski vakuum sredi 17. stoletja (številka: 4, 2008)
 29. 2009
   18

 30. 2010
   20

 31. 2011
   21

 32. 2012
   19

 33. 2013
   12

 34. 2014
   17

 35. 2015
   10

 36. 2016
   11

 37. 2017
   10

 38. 2018
   7