Literatura

 1. 1989
   143

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  številka: 5 (1989)
  številka: 6 (1989)
  Robni zapisi (1, št.2 (1989) - št.5 (1989), 1989)
  Yuppiji niso za patos (številka: 2, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Pet pesmi (številka: 4, 1989)
  Aleksa Šušulić (številka: 4, 1989)
  Lojze Kovačič: Prah, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988 (številka: 1, 1989)
  Proletarizirana literatura (številka: 3, 1989)
  Repaljščice (številka: 5, 1989)
  Pesmi (številka: 3, 1989)
  Tiho na tihem (številka: 1, 1989)
  Spekter melodij in mimikrija molka (številka: 4, 1989)
  P.Traven: Mera in čut (številka: 2, 1989)
  Idiot (številka: 3, 1989)
  Faronika (številka: 4, 1989)
  Denis Poniž (številka: 3, 1989)
  Observatorij Varšava (številka: 1, 1989)
  Apokrifni bralci knjig (številka: 1, 1989)
  Različni pristopi k pojmovanju niča (številka: 5, 1989)
  Nekdo drug (številka: 5, 1989)
  Nobody Knows the Trouble I've Seen (številka: 4, 1989)
  Literarni spisi Michela Foucaulta (številka: 1, 1989)
  Ljubezen iz presežka (številka: 5, 1989)
  O angelih (številka: 4, 1989)
  Andrej Rozman (številka: 4, 1989)
  Vmesni prostor: slika kot telo in palimpsest (številka: 4, 1989)
  Prebitek ni užitek (številka: 4, 1989)
  Praznik obrezovanja (številka: 2, 1989)
  Štirje soneti (številka: 1, 1989)
  Miha Mazzini (številka: 4, 1989)
  Vitomil Zupan: Apokalipsa vsakdanjosti, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988 (številka: 1, 1989)
  Milan Jesih (številka: 5, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Vrnitev k mitu (številka: 1, 1989)
  Zapiski pisatelja, ki počiva (številka: 1, 1989)
  Rebus (številka: 1, 1989)
  Soneti (številka: 3, 1989)
  Loser (številka: 2, 1989)
  Vladimir Bartol: Med idilo in grozo, Aleph, Ljubljana 1988 (številka: 1, 1989)
  Princ ognja (številka: 5, 1989)
  Mauthausen 1976 (številka: 4, 1989)
  Slovenska literatura 80. let? (številka: 5, 1989)
  Dušan Jovanović: Jasnovidka ali dan mrtvih (številka: 2, 1989)
  Kratka zgodovina kornatske šole kreativnega pisanja (številka: 4, 1989)
  Vojno stanje II. (številka: 5, 1989)
  Sedemnajst barvnih nians (številka: 1, 1989)
  Pesmi (številka: 2, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Matjažek (številka: 7, 1989)
  Gostilna Ederl (številka: 4, 1989)
  Filename: nenavadni kabinet doktorja Deeja (številka: 2, 1989)
  Marjan Rožanc (številka: 4, 1989)
  Poletni nokturno (številka: 5, 1989)
  Nekaj besed o Foucaultovem nihalu (številka: 2, 1989)
  Posvetila (številka: 4, 1989)
  Štefan Remic (številka: 4, 1989)
  Vrnitev kratke zgodbe (številka: 1, 1989)
  Utelešanje resnice (številka: 1, 1989)
  V drugem krogu simpatije (številka: 1, 1989)
  Program plus (številka: 5, 1989)
  Brane Mozetič (številka: 3, 1989)
  Zahteva po helikopterju (številka: 4, 1989)
  Peter Handke (številka: 3, 1989)
  Oblačila (številka: 5, 1989)
  Falzifikat (številka: 1, 1989)
  Drevesna vejica (številka: 1, 1989)
  Oresteia (številka: 4, 1989)
  V Ameriko! (številka: 3, 1989)
  Trst-Postojna (številka: 1, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Slikovni ključ k absurdnemu marionetnemu teatru (številka: 4, 1989)
  Intelektualci tretjega tipa (številka: 2, 1989)
  O kabalistični teozofiji (številka: 5, 1989)
  Vlado Žabot (številka: 3, 1989)
  Soline (številka: 2, 1989)
  Rdeči fleki na zahodu (številka: 3, 1989)
  Skopati jamo raziskovalcem z zahoda (številka: 5, 1989)
  Aaron Kronski (številka: 5, 1989)
  Prikovani Prometej (številka: 3, 1989)
  Uvod h Kulturnim protislovjem kapitalizma (številka: 3, 1989)
  Profesorjeva nova oblačila (številka: 4, 1989)
  Krčmar je mrtev (številka: 4, 1989)
  Resnica je več vredna kot umetnost (številka: 1, 1989)
  Hoja po sodobni slovenski prozi (številka: 1, 1989)
  Minulo (številka: 4, 1989)
  Mart Lenardič (številka: 3, 1989)
  Imperializem (številka: 5, 1989)
  Poezija in ekspresija v kontekstu medijske estetike (številka: 5, 1989)
  Razsvetljenstvo - kaj pa drugega? (številka: 2, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Franci Zagoričnik (številka: 5, 1989)
  Umetnost in ideja modernosti (številka: 1, 1989)
  Na lastnih nogah (številka: 4, 1989)
  Žerjav (številka: 4, 1989)
  Avtor kot produkcija (številka: 3, 1989)
  Drago Jančar: Tri igre (številka: 2, 1989)
  Nalašč dementi pro forma (številka: 2, 1989)
  Patos imobilnosti (številka: 3, 1989)
  Panični človek (številka: 3, 1989)
  Smisel Tore v judovski mistiki (številka: 2, 1989)
  Pesmi (številka: 5, 1989)
  Gora (številka: 5, 1989)
  Pesmi (številka: 2, 1989)
  Devica in samorog (številka: 3, 1989)
  O angelih Rafaela Albertija (številka: 4, 1989)
  Tine Hribar (številka: 3, 1989)
  Voščilo (številka: 4, 1989)
  Babilonski nedonošenčki (številka: 1, 1989)
  Poliperspektivna slika individualnosti (številka: 4, 1989)
  Razkritje angela (številka: 4, 1989)
  Ob iskanju avstrijske književnosti zadnjega desetletja (številka: 3, 1989)
  Postmoderna in problem zgodovine (številka: 2, 1989)
  Semantična in sintaktična ureditev postmodernističnih tekstov (številka: 4, 1989)
  Tok živcev (številka: 4, 1989)
  Angeli in demoni (številka: 4, 1989)
  Pesmi (številka: 2, 1989)
  Perspektive umetnosti (številka: 2, 1989)
  Za novo rubriko: argumentum et illustratio (številka: 2, 1989)
  Pariška pisma (številka: 5, 1989)
  Taras Kermauner (številka: 5, 1989)
  Spomin na mesto (številka: 4, 1989)
  Sodobna ameriška poezija (številka: 5, 1989)
  O varčevanju (številka: 4, 1989)
  Milan Dekleva (številka: 3, 1989)
  Osem sonetov (številka: 5, 1989)
  Zadovoljena Lenora zadovoljuje (številka: 3, 1989)
  Silvester na Dunaju (številka: 4, 1989)
  Andrej Blatnik (številka: 3, 1989)
  The selected poems of Tomaž Šalamun (številka: 2, 1989)
  Didaktikum malega žepnega biljarda (številka: 4, 1989)
  Odlomek iz proznega dela Dvojni nelson (številka: 4, 1989)
  Mona Lisa brez brkov. Umetnost v dobi medijev (številka: 1, 1989)
  Kaj se je zgodilo tisti četrtek po novem letu (številka: 2, 1989)
  Tarče (številka: 3, 1989)
  Odnos med literaturo in močjo ob primeru Avstrije v sedemdesetih letih (številka: 3, 1989)
  Tri pesmi (številka: 3, 1989)
  Piano (številka: 3, 1989)
 2. 1990
   145

  številka: 7 (1990)
  številka: 8 (1990)
  številka: 9 (1990)
  številka: 10 (1990)
  Streha (letnik: 2, 1990)
  Pamela von Stihl (številka: 7, 1990)
  Ne verjemi negaciji! (številka: 8, 1990)
  Vsak moški, vsaka ženska je zvezda (številka: 6, 1990)
  Spomin na besedo (številka: 8, 1990)
  Poststrukturalizem in paraliterarnost (številka: 7, 1990)
  Miličnik v parku (številka: 7, 1990)
  A:RDEČA.PRV (številka: 8, 1990)
  Zavlačevanje (številka: 8, 1990)
  Pismo zmagovalca (številka: 9, 1990)
  Zaklinjanja (številka: 10, 1990)
  Luka, kralj karnevala (številka: 8, 1990)
  Holografska podoba sveta (številka: 7, 1990)
  Metka Cotič (številka: 8, 1990)
  Tama Janowitz (številka: 7, 1990)
  Ljubosumnost in smrt, stara ruska skaska (številka: 8, 1990)
  Tri legende o gravžih (številka: 6, 1990)
  Maya dyevoushka Sonya (številka: 8, 1990)
  Ruska "druga" proza in slovenska "mlada" proza (številka: 9, 1990)
  Medbesedilni odnosi, oblike in vrste (številka: 6, 1990)
  Osvobajanje od posnemanja (številka: 6, 1990)
  Veno Taufer (številka: 10, 1990)
  Gregor Strniša (številka: 6, 1990)
  "Nujnost" (številka: 8, 1990)
  Propad neodvisnih newyorških intelektualcev (številka: 8, 1990)
  To drevo na tujem raste (številka: 10, 1990)
  Dolga in žalostna pesem (številka: 9, 1990)
  Die Liebe (številka: 8, 1990)
  Varuh hiše (številka: 8, 1990)
  Dimitrij Rupel (številka: 6, 1990)
  Notranje je zunanje (številka: 8, 1990)
  Manipulacije (številka: 10, 1990)
  Škilan (številka: 8, 1990)
  Tretja in četrta narava (številka: 9, 1990)
  Sledovi ostrine (številka: 7, 1990)
  Kakršno vprašanje, tak odgovor (številka: 8, 1990)
  Začetek sezone (številka: 9, 1990)
  Niko Grafenauer (številka: 6, 1990)
  Poželenje in strah (številka: 6, 1990)
  Maja Vidmar (številka: 6, 1990)
  Pesmi (številka: 8, 1990)
  Tabu (številka: 7, 1990)
  New age v glasbi: skozi ušesa v Indijo Koromandijo (številka: 8, 1990)
  Mag (številka: 6, 1990)
  Jezik je ena najnevarnejših drog (številka: 9, 1990)
  Zemeljska leta Jezusa Kristusa (številka: 10, 1990)
  Neznani prijatelj (številka: 7, 1990)
  Sonet kot forma prebolevanja modernosti (številka: 7, 1990)
  Lamentacija (številka: 8, 1990)
  Sužnji New Yorka (številka: 7, 1990)
  Smrt "smrti poezije"! (številka: 9, 1990)
  Marjan Rožanc (številka: 10, 1990)
  Skrol (številka: 8, 1990)
  Rokavica (številka: 10, 1990)
  Kratka proza (številka: 9, 1990)
  Bojna enota (številka: 9, 1990)
  Dol s poezijo (številka: 8, 1990)
  Janko in Metka (številka: 7, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Ljubezen in denar (številka: 6, 1990)
  Tibet (številka: 6, 1990)
  Prestavljanje (številka: 10, 1990)
  Jani Virk (številka: 6, 1990)
  Ženska kot metafora (številka: 6, 1990)
  Žalost presrečna (številka: 10, 1990)
  Stanovanje (številka: 8, 1990)
  Ervin Fritz (številka: 9, 1990)
  Milan Jesih (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Sončno mesto (številka: 6, 1990)
  Dane Zajc (številka: 10, 1990)
  Peter Stopar (številka: 7, 1990)
  Majhna ledena doba (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 8, 1990)
  Zapleteno izginevanje (številka: 8, 1990)
  Alojz Ihan (številka: 8, 1990)
  Pozdravljena, Tonja! (številka: 9, 1990)
  Fantastika (številka: 8, 1990)
  Gospodove pesmi (številka: 6, 1990)
  Štiristavčnica (številka: 9, 1990)
  "Novi val" in tradicija ruske literature (številka: 9, 1990)
  Naš krog (številka: 9, 1990)
  Poimandres Hermesa Trismegistusa (številka: 8, 1990)
  Trboveljski odred smrti (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Zdravko Duša (številka: 7, 1990)
  Osem apokrifnih listov (številka: 7, 1990)
  Tomaž Šalamun (številka: 9, 1990)
  Metafora knjige (številka: 9, 1990)
  Pesmi (številka: 8, 1990)
  Oče in sin (številka: 7, 1990)
  Poezija namesto parol (številka: 7, 1990)
  Elegije s severa (številka: 6, 1990)
  Nova moskovska filozofija (številka: 9, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Zapis o pagodah (številka: 8, 1990)
  Gastritis glogovega grma (številka: 7, 1990)
  Balada (številka: 8, 1990)
  Kjer posadim pesek (številka: 8, 1990)
  Politika ameriške akademije: proti samozadovoljstvu (številka: 8, 1990)
  Minute strahu (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Mala šola risanja (številka: 8, 1990)
  Katarina Marinčič (številka: 8, 1990)
  "Novi val" oziroma "druga proza" v sodobni ruski literaturi osemdesetih let (številka: 9, 1990)
  Narcisova smrt (številka: 10, 1990)
  Vrata (številka: 8, 1990)
  Smetar (številka: 10, 1990)
  Oko (številka: 9, 1990)
  Milan Kleč (številka: 7, 1990)
  Okoliš (številka: 7, 1990)
  Sutra (številka: 6, 1990)
  Ivo Svetina (številka: 7, 1990)
  Panični človek (številka: 7, 1990)
  Vladimir Kavčič (številka: 9, 1990)
  Dnevniki (številka: 8, 1990)
  Solze na cvetovih (številka: 9, 1990)
  Jani Kovačič (številka: 8, 1990)
  Mahagonija (številka: 8, 1990)
  Pesmi (številka: 8, 1990)
  Vojaku tišine (številka: 9, 1990)
  Peter Stopar (številka: 7, 1990)
  Rezultati ankete (številka: 10, 1990)
  Kriminalni roman: (ne)trivialni roman? (številka: 8, 1990)
  Od tod do večnosti (številka: 6, 1990)
  Kruh (številka: 8, 1990)
  Poezija in humor sta samo dva obraza istega skušnjavca (številka: 10, 1990)
  Tretja tradicija: individualno, kolektivno, osebno (številka: 9, 1990)
  Črtovje misli (številka: 7, 1990)
  Obnova kratke zgodbe (številka: 10, 1990)
  Nekaj pripomb k položaju literature v osemdesetih letih (številka: 7, 1990)
  Tri pesmi (številka: 8, 1990)
  Pod stolpi (številka: 9, 1990)
  Potovanje pozimi (številka: 7, 1990)
  Pesmi (številka: 10, 1990)
  Branko Gradišnik (številka: 9, 1990)
  Strah dobiva odlike spektakla (številka: 8, 1990)
  Zgodbe (številka: 9, 1990)
  Akcija in identiteta pri Nietzscheju (številka: 7, 1990)
 3. 1991
   102

  številka: 11 (1991)
  številka: 12 (1991)
  številka: 13 (1991)
  številka: 14 (1991)
  Začasno bivališče (številka: 12, 1991)
  Feri Lainšček Grinta (številka: 14, 1991)
  Sedem sonetov (številka: 12, 1991)
  Hitler (številka: 12, 1991)
  Florjan Lipuš (številka: 13, 1991)
  Naš junak in njegovi pravi cilji (številka: 11, 1991)
  Dve pesmi (številka: 13, 1991)
  Teze o slovenskem romanu (številka: 13, 1991)
  Tri (številka: 11, 1991)
  Pesmi (številka: 11, 1991)
  K Stvarem v praznini (številka: 11, 1991)
  Jastreb (številka: 11, 1991)
  Pesmi (številka: 11, 1991)
  29. novembra 1987 (številka: 13, 1991)
  Pet pesmi (številka: 13, 1991)
  Kopernikanska mobilizacija in ptolomejska razorožitev (številka: 12, 1991)
  Obrobje (II) (številka: 13, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Dolgo bom molil zanjo (številka: 11, 1991)
  Neznani Valle Inclán (številka: 12, 1991)
  Odlomki iz pogovora Diane Waldmann z Jenny Holzer (številka: 12, 1991)
  Pokrajina bledih deklet (številka: 13, 1991)
  Peter Kolšek Menina (številka: 14, 1991)
  Prispevki za žanrsko skico Kovačičevega pisateljskega opusa (številka: 13, 1991)
  Jure Potokar (številka: 11, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Predmeti (številka: 12, 1991)
  Jezik se odvija in človeka nekam pripelje (številka: 12, 1991)
  Žolti dež (številka: 11, 1991)
  Janez J. Švajncer: Na stekleni strehi (številka: 14, 1991)
  Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest (številka: 14, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Rože v zimskem oknu (številka: 11, 1991)
  Aaron Kronski: Mesto angelov (številka: 14, 1991)
  Pastorala (številka: 14, 1991)
  Psalm - Magnolije v aprilskem snegu (številka: 11, 1991)
  Christoph Ransmayr: Poslednji svet, Z Ovidovim repertoarjem, prevedel Štefan Vevar, Mladinska knjiga, Ljubljana 1990 (številka: 12, 1991)
  Kralj in angel (številka: 12, 1991)
  Tadej Zupančič: POP TV (številka: 14, 1991)
  Raziskovanje novih izkustvenih področij (številka: 14, 1991)
  Knjiga vprašanj (številka: 13, 1991)
  Zavest o romanu in njegova "prva oseba" v današnji slovenski literaturi (številka: 13, 1991)
  O virtualnem (številka: 14, 1991)
  Pod streho zaobljube, neme priče (številka: 13, 1991)
  Bližnja srečanja tretje vrste (številka: 13, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Brezsramno breztelesni onečaščujoče čisti (številka: 13, 1991)
  Televirtualnost: "biti tam" v 21. stoletju (številka: 14, 1991)
  Materinstvo. Impotentnež (številka: 14, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Ženske letijo v nebo (številka: 13, 1991)
  Poljska poezija osemdesetih let (številka: 13, 1991)
  Če bom še živ (številka: 14, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Pesmi (številka: 11, 1991)
  Literarni kanon (številka: 13, 1991)
  Tam doli stopam (številka: 12, 1991)
  Portret F.L. Tjurmorezova (številka: 12, 1991)
  Za koga pravzaprav gre ali Pet obrazov nekega uradnika ali Nevarni smrad (številka: 11, 1991)
  Andrej Krevzel: Selitev poletja (številka: 14, 1991)
  Vrnitev (številka: 11, 1991)
  Tomaž Šalamun (številka: 12, 1991)
  Princip matrjoške (številka: 12, 1991)
  Besedila (številka: 12, 1991)
  Koruzno zrno (številka: 11, 1991)
  Pesmi (številka: 13, 1991)
  Pepel pesniškega bitja (številka: 11, 1991)
  Skica za polje razpravljanja (številka: 13, 1991)
  Ivan Sivec (številka: 11, 1991)
  Pet pesmi (številka: 13, 1991)
  Šest pesmi (številka: 12, 1991)
  Univerzalnost diskurza in negotovost subjekta (številka: 13, 1991)
  Spomenka Hribar (številka: 12, 1991)
  Hercika (številka: 13, 1991)
  Grahovo (številka: 12, 1991)
  Summa tautologiae (številka: 12, 1991)
  Sodobna arabska poezija (številka: 11, 1991)
  Billy Bonce (številka: 12, 1991)
  Marjan Tomšič Óštrigéca (številka: 14, 1991)
  Andrej Capuder (številka: 13, 1991)
  In pričenja se konec neminljivi (številka: 14, 1991)
  Učinki lune (številka: 12, 1991)
  Smo mreža, ki lovi jezike, in antena, ki jih oddaja (številka: 14, 1991)
  Vulgarna zgodba ali prva ljubezen (številka: 14, 1991)
  Marjetka Jeršek (številka: 13, 1991)
  Zamenjave paradigem, težave s sedanjostjo (številka: 12, 1991)
  "Hotela sem napraviti portret družbe" (številka: 12, 1991)
  Dan, ko sem srečal Kinga (številka: 13, 1991)
  Ivo Svetina (številka: 11, 1991)
  Variacije na temo: Večerne sence (številka: 11, 1991)
  Pesmi (številka: 11, 1991)
  Jacques Derrida in heretična hermenevtika (številka: 13, 1991)
  Antologija slovenske poezije (številka: 12, 1991)
  Marjan Strojan (številka: 11, 1991)
  Moja domovina je slovenski jezik (številka: 13, 1991)
  Ivo Zorman: Stiska bogov (številka: 14, 1991)
  Tkivo, slepila (številka: 12, 1991)
  Kamen in školjka (številka: 11, 1991)
 4. 1992
   80

  številka: 15 (1992)
  številka: 16 (1992)
  številka: 17 (1992)
  številka: 18 (1992)
  Naj ve, kaj se dogaja z živo solzo in z grdimi besedami... (številka: 17, 1992)
  Marijan Pušavec, Zbiralci nasmehov (številka: 18, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Soneti (številka: 16, 1992)
  Mojca Seliškar Prah in jagode (številka: 17, 1992)
  Drago Jančar Razbiti vrč (številka: 17, 1992)
  Amerika med domom in tujino (številka: 15, 1992)
  Sodnice in odvetnice, zakaj potem jokate? (številka: 17, 1992)
  Wilhelm in Helga Strube Kepler (številka: 17, 1992)
  Sergej Verč, Rolandov steber (številka: 18, 1992)
  Plašč vsevednosti (številka: 18, 1992)
  Jezik (številka: 15, 1992)
  Via Pulj (številka: 15, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Hčerka (številka: 16, 1992)
  Pavle Zidar Spokorno romanje (številka: 16, 1992)
  O steklenicah in pajčevinah (številka: 15, 1992)
  Čokolada (številka: 18, 1992)
  Drago Jančar, Pogled angela (številka: 18, 1992)
  Bosna - domovina sanj (številka: 16, 1992)
  Imena igre (številka: 18, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Kratke zgodbe (številka: 15, 1992)
  Nihanje med življenjem in smrtjo (številka: 16, 1992)
  Andrej Morovič Padalci (številka: 16, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Proza v primežu metode (številka: 15, 1992)
  Marko Crnkovič, Salon (številka: 15, 1992)
  Umetnost. Plešemo z njo. Če je to smrtni ples, pa naj bo (številka: 18, 1992)
  Oblegana puščava (številka: 15, 1992)
  Pesmi (številka: 18, 1992)
  Ostrina aporije (številka: 15, 1992)
  Žejna muza (številka: 17, 1992)
  Andrej Morovič Potapljači (številka: 17, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Ob Virkovi knjigi Postmoderna in "mlada slovenska proza" (številka: 15, 1992)
  Nekoliko vetrovni dnevi (številka: 17, 1992)
  Vid Snoj List in sen (številka: 16, 1992)
  Pet pesmi (številka: 17, 1992)
  Pesmi (številka: 18, 1992)
  Emil Filipčič Orangutan (številka: 16, 1992)
  Stopnje sobivanja / Oblike komuniciranja (številka: 17, 1992)
  Borut Korun Stopinje boga Atona (številka: 17, 1992)
  Niko Grafenauer Dramilo (številka: 17, 1992)
  Ivan Sivec Pesem njenih zvonov (številka: 16, 1992)
  Mateja Sever Privlačnost nesramnih ustnic (številka: 16, 1992)
  France Pibernik Razmerja v sodobni slovenski dramatiki (številka: 17, 1992)
  Kamni (številka: 15, 1992)
  Zapoteški orli (številka: 15, 1992)
  Če greš domov ali kaj (številka: 16, 1992)
  Evald Flisar Popotnik v kraljestvu senc (številka: 17, 1992)
  Jože Sevljak Zeleni kres (številka: 17, 1992)
  Metod Pevec, Carmen (številka: 15, 1992)
  Plamen, zanos, pepel in nasprotno (številka: 16, 1992)
  "Nova" ruska poezija (številka: 16, 1992)
  Znamenje na vratih (številka: 16, 1992)
  Maček (številka: 16, 1992)
  Ivo Svetina, Tibetanska knjiga mrtvih: smrt, sanje, rojstvo (številka: 18, 1992)
  Moj sluga in jaz (številka: 15, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Bliže kaosu (številka: 16, 1992)
  Pesmi (številka: 16, 1992)
  Passion (številka: 17, 1992)
  Nancy Friday Moj skrivni vrtiček: ženske seksualne fantazije (številka: 17, 1992)
  Uroš Zupan, Sutre (številka: 15, 1992)
  Vprašanje o metodi (številka: 15, 1992)
  Pesmi (številka: 17, 1992)
  Izgubljeni kraguljček (številka: 17, 1992)
  Iz dnevnika (številka: 16, 1992)
  Zbrana dela Billyja Kida (številka: 18, 1992)
  Nevin Birsa Prva svetloba (številka: 17, 1992)
  Domače živali (številka: 18, 1992)
  Brane Senegačnik, Srčni grb (številka: 18, 1992)
  Feri Lainšček Namesto koga roža cveti (številka: 17, 1992)
  Jože Udovič Zapisi v tišino (številka: 16, 1992)
  Hladen tuš (številka: 16, 1992)
 5. 1993
   268

  številka: 19 (1993)
  številka: 20 (1993)
  številka: 21 (1993)
  številka: 22 (1993)
  številka: 23 (1993)
  številka: 24/25 (1993)
  številka: 26/27 (1993)
  številka: 28 (1993)
  številka: 29 (1993)
  številka: 30 (1993)
  "Gospod Palomar" in "Collezione di sabbia" ( 26/27, 1993)
  Vitomil Zupan (številka: 30, 1993)
  Pisatelj danes: Še vedno na razpotju? (številka: 28, 1993)
  Janez Svetina: Slovenci in prihodnost* (številka: 24/25, 1993)
  Pastorala (številka: 21, 1993)
  Miloš Mikeln: Veliki voz (številka: 22, 1993)
  Miha Jensterle: Zakaj vojna (številka: 20, 1993)
  Epizoda iz spominskih listov (številka: 28, 1993)
  Češka proza devetdesetih (številka: 24/25, 1993)
  Kajetan Kovič: Sibirski ciklus (številka: 20, 1993)
  Drago Jančar: Posmehljivo poželenje (številka: 23, 1993)
  Peter Malik, Lovišča (številka: 29, 1993)
  Kriminalno pripovedništvo in slovenska literatura (številka: 26, 1993)
  Jurij Hudolin: Ajdbog in ptičvolkkača (številka: 23, 1993)
  Bohumil Hrabal: Totalni strah (številka: 19, 1993)
  Pes (številka: 24/25, 1993)
  Skupnost in narava: romani Toni Morrison (številka: 29, 1993)
  Tlacuilo (številka: 30, 1993)
  Francoska sodobna proza (številka: 19, 1993)
  Ljubljanska simfonija, ljubljanska fuga (številka: 30, 1993)
  Malina Schmidt Snoj: Intelektualec na preizkušnji (številka: 22, 1993)
  O klasikih (številka: 26/27, 1993)
  Ženska, svetloba in škorpijon (številka: 21, 1993)
  Selitve (številka: 30, 1993)
  Jože Snoj, Duhovne pesmi ... (številka: 26/27, 1993)
  Vse knjige so zame vprašanje (številka: 29, 1993)
  Dušan Jelinčič: Biseri pod snegom (številka: 23, 1993)
  Evald Flisar: Kaj pa Leonardo? Jutri bo lepše (številka: 22, 1993)
  En dan v njenem življenju (številka: 19, 1993)
  Vox (številka: 29, 1993)
  Nove pesmi (številka: 24/25, 1993)
  Lojze Kovačič: Zgodbe s panjskih končnic (številka: 23, 1993)
  Drago Medved: Trta življenja (številka: 24/25, 1993)
  Preživetje poezije (številka: 19, 1993)
  Pesmi (številka: 29, 1993)
  Heraklitos Efeški: Fragmenti (številka: 23, 1993)
  Rajko Šuštaršič: Traktat o svobodi ali vrednostni sistem (številka: 22, 1993)
  Načrt za prazno pesem (številka: 24/25, 1993)
  Mladen Dolar: Samozavedanje (številka: 23, 1993)
  Odrobek (številka: 24/25, 1993)
  Andrea de Nerciat: Felicija (številka: 19, 1993)
  Iskanje svetega grala (številka: 26/27, 1993)
  Robert Prebil: Modri trikotnik (številka: 22, 1993)
  Vloga literarne teorije danes (številka: 24/25, 1993)
  Charles Bukowski: Faktotum (številka: 24/25, 1993)
  Ivo Zorman: Kajnov rod (številka: 24/25, 1993)
  Marcel Štefančič, jr.: Filmski almanah 92 (številka: 20, 1993)
  Palomar (številka: 26/27, 1993)
  Pesnikovo ljubljansko razpoloženje (številka: 30, 1993)
  Aaron Kronski: Divjanje ali Junak našega časa (številka: 22, 1993)
  Zmeda kromosomov (številka: 26/27, 1993)
  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Šrimad-bhagavatam (številka: 19, 1993)
  Marko Kravos: Obzorje in sled (številka: 19, 1993)
  Struktura, znak in igra v diskurzu humanističnih znanonosti (številka: 24/25, 1993)
  Italo Calvino: Če neke zimske noči popotnik (številka: 24/25, 1993)
  Vida Mokrin Pauer, Narcisa v vodi (številka: 28, 1993)
  Iz dnevnika. O mestih. Posebej o Ljubljani (številka: 30, 1993)
  Pesmi (številka: 21, 1993)
  Paul Valery (številka: 23, 1993)
  Jazz (številka: 29, 1993)
  Vinko Moederndorfer, Male nočne ljubavne pesmi ... (številka: 26/27, 1993)
  Med poetiko in poezijo (številka: 19, 1993)
  Katarina Marinčič: Literatura brez bralca je zame nesmiselna (številka: 20, 1993)
  Polnočna avtocesta (številka: 22, 1993)
  Zlatko Zajc: Povesti (številka: 22, 1993)
  Maruša Krese: Postaje (številka: 19, 1993)
  The Signed (številka: 28, 1993)
  Duhovi so Schroedingerjeve mačke (številka: 26/27, 1993)
  Kdo mori slovenske žanrske pisce (številka: 23, 1993)
  Kdor poje, zlo ne misli (številka: 23, 1993)
  Andrej Inkret: Na robu (številka: 22, 1993)
  Resnični zgodbi z ljubljanskega mestnega avtobusa (številka: 30, 1993)
  Pogovor s Pascalom Brucknerjem (številka: 22, 1993)
  France Forstnerič, Drava življenja (številka: 21, 1993)
  Emil Hrvatin: Ponavljanje, norost, disciplina (številka: 23, 1993)
  M. Vrjomin: Pesmi za malopridne otroke (številka: 24/25, 1993)
  Pesmi (številka: 19, 1993)
  Josef Kirschner: Umetnost egoizma (številka: 22, 1993)
  James Joyce: Ulikses (številka: 23, 1993)
  Otopel (številka: 23, 1993)
  Tišina v literaturi (številka: 29, 1993)
  Pesmi iz Parecaga (številka: 22, 1993)
  Ciril Bergles, Ifrikija (številka: 28, 1993)
  Marjan Rožanc: Zelena jama (številka: 24/25, 1993)
  Milan Kleč: Tatovi koles (številka: 20, 1993)
  Tone Partljič, Mala (številka: 20, 1993)
  Izgubljeni čas (številka: 22, 1993)
  Renata Salecl: Zakaj ubogamo oblast? (številka: 23, 1993)
  Drugi glas (številka: 23, 1993)
  Roald Dahl: Matilda (številka: 22, 1993)
  Igor Škamperle, Sneg na zlati veji (številka: 30, 1993)
  Onstran steklene stene (številka: 23, 1993)
  Jože Udovič: Brazda na vodi (številka: 23, 1993)
  Ciril Zlobec: Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko (številka: 20, 1993)
  Na poti za velikim tekstom (številka: 20, 1993)
  Denis Poniž, Bibavice: skrite podobe devetdesetih (številka: 29, 1993)
  Sarajevo (številka: 29, 1993)
  Kontrastno ozadje poezije (številka: 20, 1993)
  Boštjan M. Zupančič, Od blaznosti do blagoslova (številka: 21, 1993)
  Na stadionu Jenki (številka: 20, 1993)
  Zgodba o ranjenih stopalih (številka: 20, 1993)
  Peščeni otrok (številka: 26/27, 1993)
  Tomo Virk: Kratka zgodovina večnosti (številka: 23, 1993)
  Slogovni prijemi (številka: 23, 1993)
  Lidija Asta: Lidija - skozi trnje do zvezd ali avtobiografija neke tridesetletnice (številka: 19, 1993)
  Ameriška posvetitev (številka: 24/25, 1993)
  Igor Torkar: Zgodbice o znanih Slovencih (številka: 23, 1993)
  Avgustovske gazele (številka: 28, 1993)
  Bojan Novak: Velika prevara (številka: 24/25, 1993)
  Tri pesmi (številka: 24/25, 1993)
  Ljubljanske podobe (številka: 30, 1993)
  Dekonstrukcijski angel (številka: 24/25, 1993)
  Estetika umora (številka: 24/25, 1993)
  Marijina ljubezen (številka: 23, 1993)
  Tri pesmi (številka: 20, 1993)
  Svetlana Makarovič: Tisti čas (številka: 24/25, 1993)
  Milan Vincetič, Divan (številka: 29, 1993)
  Misterij lihega dvigala (številka: 20, 1993)
  Provinca in pesnik (številka: 23, 1993)
  Tomaž Šalamun: Hiša Markova (številka: 20, 1993)
  Gregor Strniša (številka: 26/27, 1993)
  Spremembe (številka: 30, 1993)
  Velike priložnosti nekega pisma (številka: 20, 1993)
  Rabindranath Tagore: Gora (številka: 24/25, 1993)
  Helga Braemer, Bertrun J. Hartmann: Otrokove ustvarjalne igre (številka: 20, 1993)
  Slavenka Drakulič: Balkan express. Fragmenti z druge strani vojne (številka: 24/25, 1993)
  Karlovška (številka: 30, 1993)
  Drago Jančar / Adam Michnik: Disput (številka: 19, 1993)
  Matjaž Kocbek: Ars amandi (številka: 19, 1993)
  Blade runner; solze in dež (številka: 24/25, 1993)
  Dnevnik gospe Angele (številka: 22, 1993)
  Andrej Medved: Telo losa (številka: 19, 1993)
  Past (številka: 21, 1993)
  Tri pesmi (številka: 23, 1993)
  Andrej Capuder: Mozaik svobode (številka: 19, 1993)
  Dvorjani apokalipse (številka: 22, 1993)
  Nekaj spominov in ene sanje o Ljubljani (številka: 30, 1993)
  Franjo Frančič: Istra, gea mea (številka: 24/25, 1993)
  Ženska na vrtu (številka: 20, 1993)
  Kajetan Kovič: Edina pot k bralcu je pot k sebi (številka: 23, 1993)
  Emblemi in ikone (številka: 30, 1993)
  Med Virgo in Virago: She Passed the Border (številka: 28, 1993)
  Jože Hudeček: Odvezane misli (številka: 20, 1993)
  Je dedov žig že spran? (številka: 21, 1993)
  Kozara - Ljubljana (številka: 30, 1993)
  Vida Jeraj Hribar: Večerna sonata. Spomini z Dunaja, Pariza in Ljubljane (številka: 20, 1993)
  Tom Kočar, Zmaji so --- (številka: 29, 1993)
  Človeška zel (številka: 29, 1993)
  Pepel spomina (številka: 21, 1993)
  Punčka (številka: 28, 1993)
  Marko Kerševan: Vstop v krščanstvo drugače (številka: 19, 1993)
  Feri Lainšček, Astralni niz (številka: 28, 1993)
  Erich Kästner: Pikica in Tonček (številka: 22, 1993)
  "Norost" mora bedeti nad mislijo (številka: 24/25, 1993)
  Ljubezen in smrt sta zmeraj v paru (številka: 26/27, 1993)
  Vzvratna konstrukcija in umetnost suspenza (številka: 26, 1993)
  Pod velbom (številka: 30, 1993)
  Pesmi (številka: 20, 1993)
  Edo Torkar: Pripovedovalec (številka: 20, 1993)
  Center za dehumanizacijo: Veselje in radost se budita (številka: 24/25, 1993)
  Angela (številka: 29, 1993)
  Šepavi soneti (številka: 21, 1993)
  Handkejeva Slovenija in Šalamunova Amerika (številka: 22, 1993)
  Miha Mazzini, Zbiralec imen (številka: 30, 1993)
  Ki jo je megla prinesla (številka: 22, 1993)
  Pesmi (številka: 23, 1993)
  Ada Škerl: Temna tišina (številka: 19, 1993)
  Sem regratova lučka (številka: 29, 1993)
  France Bernik: Študije o slovenski poeziji (številka: 23, 1993)
  Igor Zabel, Lise na steni (številka: 30, 1993)
  EE, prišlek z drugega sveta (številka: 21, 1993)
  Moskva neizginula (številka: 22, 1993)
  Pokrajine mojega mesta (številka: 30, 1993)
  Pesmi (številka: 26/27, 1993)
  Thomas Bernhard: Sečnja (številka: 24/25, 1993)
  Katarina Marinčič: Rožni vrt (številka: 19, 1993)
  Maska (številka: 23, 1993)
  Modeli sodobne ruske literature (številka: 22, 1993)
  Pesmi (številka: 24/25, 1993)
  V labirintu najnovejše nemške književnosti (številka: 23, 1993)
  Nekrolog knjigi v BIH (številka: 22, 1993)
  Jurij Kovič, Nagovori (številka: 28, 1993)
  Sublimno naključje poezije (številka: 19, 1993)
  Tri pesmi (številka: 29, 1993)
  Postmodernističnost J.L. Borgesa (številka: 19, 1993)
  Matjaž Župančič, Izganjalci hudiča ... (številka: 26/27, 1993)
  Konstanty Ildefons Galczyński: Lirika (številka: 19, 1993)
  Jani Oswald: Babylon (številka: 20, 1993)
  Andrej Morovič, Tekavec (številka: 28, 1993)
  Primo Levi: Periodni sistem (številka: 22, 1993)
  Stanko Janež: Pot v prostost (številka: 22, 1993)
  Plačilo za naše stoletje (številka: 24/25, 1993)
  Frederic Jameson: Postmodernizem (številka: 22, 1993)
  Franjo Frančič, Sovraštvo (številka: 29, 1993)
  Blodnjak znanstvene fantastike (številka: 20, 1993)
  Andrijan Lah: Pregled književnosti I. (številka: 20, 1993)
  Kovana zmuzljivost jezika (številka: 21, 1993)
  Dediščina: Prednik kot načelo (številka: 29, 1993)
  Fran Levstik: Martin Krpan und der Riese von Wien (številka: 24/25, 1993)
  Nedeljka Pirjevec: Zaznamovana (številka: 24/25, 1993)
  Vidich (številka: 29, 1993)
  Minljivost (številka: 20, 1993)
  Detektivski roman (številka: 26/27, 1993)
  Oswiencim, Bahnhof Birkenau (številka: 28, 1993)
  Azra Širovnik: Za ovinkom zakona (številka: 20, 1993)
  Let nad Zürichom (številka: 24/25, 1993)
  Elsa Morante: Aracoeli (številka: 24/25, 1993)
  Pesmi (številka: 28, 1993)
  Odslovitev (številka: 22, 1993)
  Ob srebrni reki. Kratka proza argentinskih slovencev (številka: 24/25, 1993)
  Peter Malik: Lovci na Rembrandta (številka: 19, 1993)
  Ciril Zlobec, Ljubezen dvoedina (številka: 21, 1993)
  Walter Scott: Ivanhoe (številka: 23, 1993)
  Zakaj brati klasike (številka: 26/27, 1993)
  Peter Stopar, Versailles pozimi ... (številka: 26/27, 1993)
  Istrske pesmi (številka: 24/25, 1993)
  Homer: Iliada (številka: 23, 1993)
  Molitev (številka: 26/27, 1993)
  Ino Knabino, Ganimed in drugi ... (številka: 26/27, 1993)
  Pesmi (številka: 19, 1993)
  Sexual Personae (številka: 21, 1993)
  Joseph Roth: Tarabas (številka: 24/25, 1993)
  Andrej Hieng, Čudežni Feliks ... (številka: 26/27, 1993)
  Risba nekega čakanja (številka: 19, 1993)
  Tone Partljič, Mala (številka: 21, 1993)
  Pesmi (številka: 28, 1993)
  Tomaž Šalamun: Glagoli sonca (številka: 24/25, 1993)
  Aleš Debeljak: Pisma iz tujine (številka: 20, 1993)
  Vladimir Vodopivec: Moj grmiček (številka: 22, 1993)
  Mirjam Tušek: Judinja (številka: 20, 1993)
  Slovenske filmske zvezde (številka: 24/25, 1993)
  Drugi postmodernizem (številka: 20, 1993)
  Draga Ahačič: Osvobodilna ali državljanska vojna (številka: 24/25, 1993)
  Vetra (številka: 19, 1993)
  Artur (Štern): Dolina lepotic (številka: 24/25, 1993)
  France Papež: Zapisi iz zdomstva (številka: 19, 1993)
  William Shakespeare: Hamlet (številka: 23, 1993)
  Peter Mlakar: Spisi o nadnaravnem (številka: 22, 1993)
  Theodor Fontane: Gospa Jenny Treibel (številka: 20, 1993)
  Novica Novaković: Fatamorgana ali Kankan nekega klovna (številka: 24/25, 1993)
  Dušan Pirjevec: Metafizika in teorija romana (predavanja 1975-1976) (številka: 22, 1993)
  Marmorna koža (številka: 28, 1993)
  Ciril Ribičič: Rad sem jih imel (številka: 24/25, 1993)
  Mere duše (številka: 30, 1993)
  Gordana Kunaver, Peto (številka: 21, 1993)
  Knjige v letu 1992 (številka: 21, 1993)
  Aleš Debeljak, Pisma iz tujine (številka: 30, 1993)
  Metrum Octavia Paza (številka: 30, 1993)
  Dragan Velikić: Glas iz razpoke (številka: 19, 1993)
  Ognjemet (številka: 26/27, 1993)
  Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Plašč in še tri povesti (številka: 23, 1993)
  Manca Košir: Moški in ženske (številka: 23, 1993)
  Razmišljanja o tisku (številka: 30, 1993)
  Alenka Goljevšček: New age in krščanstvo (številka: 20, 1993)
  Tri velika vprašanja v poeziji Uroša Zupana (številka: 28, 1993)
  Skodelica (številka: 19, 1993)
  Tine Hribar: Ontološka diferenca (številka: 19, 1993)
  Zrcalo v zrcalu (številka: 19, 1993)
 6. 1994
   174

  številka: 31 (1994)
  številka: 32 (1994)
  številka: 33 (1994)
  številka: 34 (1994)
  številka: 35 (1994)
  številka: 36/37 (1994)
  številka: 38/39 (1994)
  številka: 40 (1994)
  številka: 41 (1994)
  številka: 42 (1994)
  Primer Handke (številka: 42, 1994)
  Jurij Hudolin, Divjanje in Zlatko Zajc, Spevi (številka: 36/37, 1994)
  Podpredsednik zavarovalnice (številka: 38/39, 1994)
  Kdo se boji Virginie Woolf? - Feministična branja Woolfove (številka: 33, 1994)
  Kuhinja (številka: 40, 1994)
  Spleti in razpleti sodobne nizozemske proze (številka: 40, 1994)
  Andrej Medved, Videnja (številka: 38/39, 1994)
  Padalci (številka: 42, 1994)
  Nove pesmi (številka: 36/37, 1994)
  Literatura ne rešuje posameznikov (številka: 34, 1994)
  Ognji (številka: 42, 1994)
  Nedovršni glagol biti (številka: 41, 1994)
  Kaj dela Lara Gerstein? (številka: 41, 1994)
  Tamara Doneva, Dnevnik gospe Angele (številka: 42, 1994)
  Zakon 69 (številka: 40, 1994)
  Hollwoodske ! zgodbe (številka: 35, 1994)
  Pesmi (številka: 38/39, 1994)
  Skrivnostno zapisovanje skrivnosti (številka: 33, 1994)
  Sprehod po mestu, ki ga ni več (številka: 42, 1994)
  Teksture --- (številka: 40, 1994)
  Na valovih (številka: 34, 1994)
  Podtalnica duše (številka: 35, 1994)
  Ljubezni gospe Spitz (številka: 32, 1994)
  Ameriška proza zadnjih let: bogovi so trudni (številka: 32, 1994)
  Jezikava rapsodija (številka: 34, 1994)
  William Burroughs - kreativni opazovalec (številka: 32, 1994)
  Zdrav duh v zdravem telesu (številka: 36/37, 1994)
  Jože Snoj, Med besedo in Bogom (številka: 40, 1994)
  Skodelica kave, ponovitev (številka: 36/37, 1994)
  Fikcijski Protokoli (številka: 40, 1994)
  Anima (številka: 35, 1994)
  Metod Pevec, Marija Ana (številka: 36/37, 1994)
  Hotel El Toro (številka: 34, 1994)
  Iz Alfredovega dnevnika (številka: 34, 1994)
  Kako postaneš drugačen človek ali Noč v Ljubljani (številka: 41, 1994)
  Znanilec maloverjetnosti (številka: 34, 1994)
  Maja Novak, Izza kongresa ali Umor v teritorialnih vodah (številka: 32, 1994)
  Osebna izkušnja (številka: 41, 1994)
  Diamanti (številka: 35, 1994)
  Janez Vrečko, Ep in tragedija (številka: 41, 1994)
  Na meji (številka: 31, 1994)
  Marij Čuk, Sledovi v pesku (številka: 34, 1994)
  Skrivnostno telo (številka: 38/39, 1994)
  Znamenja (številka: 42, 1994)
  Mati, Domovina, Bog? (številka: 34, 1994)
  Zakaj mislite, da gre za ironijo? (številka: 33, 1994)
  Nataša (številka: 38/39, 1994)
  Odpor do teorije (številka: 34, 1994)
  Wallace Stevens (številka: 38/39, 1994)
  Tone Perčič, Izganjalec hudiča (številka: 40, 1994)
  Sledi (številka: 36/37, 1994)
  Paradoks lažnivca in metafikcijski paradoks (številka: 33, 1994)
  Alojz Rebula, Kačja roža (številka: 34, 1994)
  Kooptacija (številka: 31, 1994)
  Rituali (številka: 33, 1994)
  Lojze Kovačič, Vzemljohod (številka: 32, 1994)
  Goran Gluvić, Zadnji poletni ples (številka: 40, 1994)
  Štiri pesmi (številka: 32, 1994)
  Mate Dolenc, Pes z Atlantide (številka: 32, 1994)
  Veno Taufer, Nihanje molka (številka: 40, 1994)
  Iztok Osojnik, Luske in perje (številka: 34, 1994)
  Mali David Weiser (številka: 32, 1994)
  Mart Lenárdič, Še večji Gatsby (številka: 35, 1994)
  Pogovor z Julio Kristevo (številka: 41, 1994)
  Na sledi za sabo (številka: 33, 1994)
  Kajetan Kovič, Pot v Trento. Prizori iz navadnega življenja Franca M. (številka: 42, 1994)
  Ljubimki (številka: 42, 1994)
  Bis bald (številka: 31, 1994)
  Pesmi njenega sna (številka: 33, 1994)
  Robert Titan-Felix, Magnifikat (številka: 38/39, 1994)
  Rošlin in Verjanko (številka: 41, 1994)
  Da cvet sklije spet (številka: 33, 1994)
  Tone Perčič, Izganjalec hudiča (številka: 40, 1994)
  Don Juan (številka: 35, 1994)
  Düplin in breza (številka: 32, 1994)
  Čudež sredi močvirja ali vprašanje o Bogu (številka: 33, 1994)
  V Polifemovem očesu (številka: 42, 1994)
  Kratka proza (številka: 31, 1994)
  Noč v Ljubljani (številka: 38/39, 1994)
  Feri Lainšček, Vankoštanc. Roman iz naših krajev (številka: 38/39, 1994)
  Ž kot ženska (številka: 31, 1994)
  Kamen (številka: 36/37, 1994)
  Jani Virk, Moški nad prepadom (številka: 41, 1994)
  Kratka proza (številka: 32, 1994)
  Miha Mazzini, Satanova krona... (številka: 31, 1994)
  Pesmi za umrlimi sanjami (številka: 36/37, 1994)
  Pesmi (številka: 41, 1994)
  Šepavi soneti (številka: 31, 1994)
  Pesmi (številka: 34, 1994)
  Matej Bogataj, Konec koncev --- (številka: 34, 1994)
  Andrej Lutman, Lov (številka: 36/37, 1994)
  Ogledalo in vampirka: razmišljanja o feministični kritiki (številka: 35, 1994)
  Pojdi, kamor te nese srce (številka: 41, 1994)
  No more moves (številka: 35, 1994)
  Potres (številka: 40, 1994)
  Jože Snoj, Bajanja o Bogu (številka: 36/37, 1994)
  Ljubezenske bolečine: polje metafore (številka: 41, 1994)
  Poljubi oči Miru (številka: 41, 1994)
  Planet na mizi (številka: 38, 1994)
  Aleluja (številka: 34, 1994)
  Ptičja hiša (številka: 35, 1994)
  Obrobje brez središča: še enkrat o marginalcih (številka: 32, 1994)
  Madžarska proza devetdesetih (številka: 34, 1994)
  Ime na koncu jezika (številka: 40, 1994)
  Zajezitev praznine (številka: 40, 1994)
  "Izvir srca" in "srca izvir" Franceta Balantiča (številka: 36/37, 1994)
  Ivo Frbežar, Orosilo orosilo (številka: 38/39, 1994)
  Uspavanka gospe Kopernik (številka: 38/39, 1994)
  Obrobje (številka: 36/37, 1994)
  Tea Štoka, Prevara ogledala (številka: 35, 1994)
  Peščeno zrno (številka: 41, 1994)
  Alojz Ihan, Ritem (številka: 31, 1994)
  Milan Jesih, Soneti drugi (številka: 36/37, 1994)
  Vid Snoj, Zgodnost (številka: 36/37, 1994)
  Blaž Lukan, V tihem teku (številka: 32, 1994)
  Shet Sanders - biografija nekega angela (številka: 33, 1994)
  Štirje eseji (številka: 42, 1994)
  Clementine Kovacs (številka: 36/37, 1994)
  Zlata Vokač, Knjiga senc (številka: 35, 1994)
  Komaj se rodimo, že pripadamo (številka: 38/39, 1994)
  Vladimir P. Štefanéc, Sprehajalec z nočnih ulic (številka: 35, 1994)
  Demistificirane igre sveta (številka: 40, 1994)
  Odhod iz Benetk (številka: 33, 1994)
  Moj pristop do pisanja je ležeren, stvar literarnega užitka (številka: 32, 1994)
  Andrej Blatnik, Labirinti iz papirja (številka: 36/37, 1994)
  Marjan Tomšič, Zrno od frmentona (številka: 31, 1994)
  Tri pesmi (številka: 31, 1994)
  Gospod Gospod (številka: 33, 1994)
  Tone Pavček, Čas duše, čas telesa (številka: 38/39, 1994)
  Inventura senc (številka: 36/37, 1994)
  Sem fabulist in rad imam zgodbo (številka: 42, 1994)
  Ivo Svetina, Disciplina bolečine (Stance Praznine) (številka: 34, 1994)
  Umetnik deluje kot kristal (številka: 35, 1994)
  Predgovor k "Odsevnikom" (številka: 36/37, 1994)
  Brane Mozetič, Pasijon (številka: 32, 1994)
  Zarota (številka: 32, 1994)
  Tao ljubezni (številka: 31, 1994)
  Aleš Debeljak, Somrak idolov (številka: 41, 1994)
  Edvard Kocbek, Devetdeset pesmi (številka: 41, 1994)
  Iztok Osojnik, Ogledala v času vojne (številka: 42, 1994)
  Ime (številka: 32, 1994)
  Nebo nad Ljubljano (številka: 34, 1994)
  Dim Zupan, Temna zvezda smrti (številka: 31, 1994)
  Izobražujoče ogledalo (številka: 35, 1994)
  Benjaminovi dotiki (številka: 40, 1994)
  Sistem in govoreči subjekt (številka: 41, 1994)
  Peter Semolič, Bizantinske rože (številka: 38/39, 1994)
  Ivan Minatti, Bolečina nedoživetega (številka: 41, 1994)
  K poetiki kiberpanka (številka: 36/37, 1994)
  Edvard, razpečevalec sreče (številka: 38/39, 1994)
  Igor Karlovšek, Rodoljub (številka: 38/39, 1994)
  Zorko Simčič, Krst pri Savici (številka: 42, 1994)
  Zrcalna zgodba (številka: 42, 1994)
  Intervju z naslovom, skritim v zadnjem stavku (številka: 36/37, 1994)
  Kaj je odnesla voda (številka: 33, 1994)
  Jože Snoj, Dom, otožje (številka: 42, 1994)
  Ivo Svetina, Zlata kapica (številka: 31, 1994)
  James Dean v močvirju (številka: 33, 1994)
  Prividi in pričevanja (številka: 40, 1994)
  Razpokane besede (številka: 32, 1994)
  Feministična interpretacija (številka: 31, 1994)
  Matej Demšar, Zasilni vhod (številka: 35, 1994)
  Neskončno začenjanje po koncu (številka: 36/37, 1994)
  Pesniški jezik mora biti ekskluziven (številka: 31, 1994)
 7. 1995
   160

  številka: 43 (1995)
  številka: 44 (1995)
  številka: 45 (1995)
  številka: 46 (1995)
  številka: 47 (1995)
  številka: 48/49 (1995)
  številka: 50 (1995)
  številka: 51/52 (1995)
  številka: 53 (1995)
  številka: 54 (1995)
  Ko drevo osuje svoje liste ( 48/49, 1995)
  Konec spotikanja ( 51/52, 1995)
  O (posebnem) poslanstvu umetnosti (številka: 47, 1995)
  Modrina (številka: 51/52, 1995)
  Pesmi (številka: 47, 1995)
  Dve zgodbi (številka: 48/49, 1995)
  Moderna slovenska lirika (številka: 44, 1995)
  Moč zagledati sebe (številka: 44, 1995)
  Program za neko pesem (številka: 43, 1995)
  Drek bo (številka: 46, 1995)
  Neizbežnost razodetja (številka: 48/49, 1995)
  Čemu rapsodi v ekscentričnem svetu? (številka: 47, 1995)
  Infanta (številka: 45, 1995)
  Po Animi še Animus (številka: 46, 1995)
  Berač (številka: 43, 1995)
  Zgodba o poeziji (številka: 44, 1995)
  Jezikava rapsodija (številka: 43, 1995)
  "Vseslovenski" pogled, ki izostruje oko (številka: 44, 1995)
  Sočutje in smeh v stari Ljubljani (številka: 43, 1995)
  Katalog nekega življenja (številka: 45, 1995)
  Fragmenti sedanjosti (številka: 43, 1995)
  Popotnik, zanimivejši od krajev, skoz katere je potoval (številka: 47, 1995)
  Zasledovanje pesmi (številka: 47, 1995)
  Oddaljeni bližnji pogled (številka: 43, 1995)
  Imitacija (številka: 44, 1995)
  Prazna zazrtost v nikogaršnjo smer (številka: 47, 1995)
  Sedmero ljubezenskih (številka: 44, 1995)
  Revolt, ki je postal manira (številka: 51/52, 1995)
  Celostna izkušnja (številka: 46, 1995)
  Brechtovska pesniška transverzala (številka: 46, 1995)
  Kam padajo zvezde? (številka: 47, 1995)
  Anatomija zadnjega kroga (številka: 48/49, 1995)
  Ameriško nebo (številka: 51/52, 1995)
  Prazna pesem (številka: 44, 1995)
  Beseda labirinta, labirint besede (številka: 43, 1995)
  Ecce homo (številka: 44, 1995)
  Oceanska jasnina kot kriterij (številka: 51/52, 1995)
  V risu smrti (številka: 51/52, 1995)
  E la nave va --- (številka: 44, 1995)
  Zakoni nedolžnosti (številka: 46, 1995)
  Ali ptice lahko odletijo? (številka: 48/49, 1995)
  Življenje, navodila za uporabo (številka: 45, 1995)
  Mecen (številka: 47, 1995)
  Mesto pod Nanosom (številka: 48/49, 1995)
  Požar (številka: 43, 1995)
  Smillin občutek za sneg (številka: 44, 1995)
  Jezikava rapsodija (številka: 47, 1995)
  Koga bo pičil škorpijon? (številka: 47, 1995)
  Na ostrem robu (številka: 45, 1995)
  Le-on, kje si? (številka: 47, 1995)
  Mojster nespečnosti (številka: 43, 1995)
  Temni angel usode (številka: 43, 1995)
  Ris, izbris in bes (številka: 51/52, 1995)
  Zadeva s psom (številka: 47, 1995)
  Pajčevina (številka: 48/49, 1995)
  Pričevanje o resnici, ki je ljubezen (številka: 51/52, 1995)
  Ki si začetek (številka: 48/49, 1995)
  Mobilizacija (številka: 48/49, 1995)
  Izenačevanje smisla (številka: 45, 1995)
  Pismo (številka: 47, 1995)
  Iskanje poti (številka: 51/52, 1995)
  Izbrane pesmi (številka: 48/49, 1995)
  Naj bo čim več stvari v tekstu samem (številka: 45, 1995)
  Literatura po smrti literature (številka: 44, 1995)
  Svetloba znotraj pomaranče (številka: 43, 1995)
  Kriminalno delo, ki ni kriminalka (številka: 45, 1995)
  Prišel sem iz njega, zabredel vanj in z njim zalil svoje pisanje (številka: 48/49, 1995)
  Likanje dneva (številka: 47, 1995)
  Pustiti govorici, da spregovori (številka: 43, 1995)
  Tao ljubezni (številka: 43, 1995)
  Prihod plime (številka: 46, 1995)
  Sozvočje lepote in reda (številka: 45, 1995)
  Kolekcija zaprašenih slik (številka: 46, 1995)
  Tri milimetre pod površino kože (številka: 46, 1995)
  (Po)etika samote (številka: 46, 1995)
  Začarani krog demonizma (številka: 48/49, 1995)
  Velik posel (številka: 46, 1995)
  Speča deklica na poljani prikazni (številka: 44, 1995)
  Albisserjev razlog (številka: 48/49, 1995)
  Mularija v nikoli odčaranem svetu (številka: 45, 1995)
  Numalaš (številka: 51/52, 1995)
  Slepi videc, videc slepote (številka: 51/52, 1995)
  Neprecejeno nakladanje (številka: 51/52, 1995)
  Fragmenti (številka: 47, 1995)
  Potres (številka: 51/52, 1995)
  Na začetku je bil Aristotel (številka: 46, 1995)
  Pesmi (številka: 46, 1995)
  Klan se s klanom zbija (številka: 43, 1995)
  Pisatelj kot voajer (številka: 51/52, 1995)
  V podpalubju (številka: 48/49, 1995)
  Črne nogavice (številka: 46, 1995)
  Od bežanja k strasti (številka: 47, 1995)
  Glas stržena (številka: 45, 1995)
  Zimsko potovanje (številka: 45, 1995)
  Blaženi časi, krhek svet (številka: 51/52, 1995)
  Zgodba nekega mita (številka: 48/49, 1995)
  Merjenje kanona: "Mokre oknice" in "Tapiserija" Johna Ashberyja (številka: 48/49, 1995)
  Perecov popis nalog in obveznosti (številka: 45, 1995)
  Teologija osvoboditve v Blatnem dolu (številka: 48/49, 1995)
  Pogovori s Kosinskim (številka: 44, 1995)
  Telo ljubezni (številka: 45, 1995)
  Poslovno kosilo Ernesta Dobrnika (številka: 51/52, 1995)
  Bermudski trikotnik: Čater, Lynch in Tarantino (številka: 45, 1995)
  To zgodbo bi moral napisati Simenon (številka: 45, 1995)
  Tempelj (številka: 45, 1995)
  Iščoči osebki (številka: 44, 1995)
  Elegiji (številka: 48/49, 1995)
  Srčev fant (številka: 44, 1995)
  Apokrifi in apologije (številka: 48/49, 1995)
  Šalamun (številka: 43, 1995)
  Lahkih nog naokrog (številka: 46, 1995)
  Slovenska književnost včeraj, danes, jutri (številka: 50, 1995)
  Za dramo v moškem spolu! (številka: 50, 1995)
  Literatura in politika (številka: 50, 1995)
  O programu, ki se mu izteka rok uporabe (številka: 50, 1995)
  Literatura v dobi slikovnega (številka: 50, 1995)
  Prihodnost književnosti je razbrati v zadnjem zapisanem stavku (številka: 50, 1995)
  Težave s programom (številka: 50, 1995)
  Temna pesem, zastrti pesnik (številka: 50, 1995)
  Zaveza, ločitev ali zavezništvo? O razmerjih literature in literarne vede (številka: 50, 1995)
  Slovenska literatura in literarna znanost med domačijskim melosom in virtualno resničnostjo (številka: 50, 1995)
  Poezija in jutri (številka: 50, 1995)
  Besede, polne ust (številka: 53, 1995)
  Improvizacije na neznano temo (številka: 53, 1995)
  Konfrontacija teorije in poezije (številka: 53, 1995)
  Tako belo srce (številka: 53, 1995)
  Kri, pomešana s štosi in anagrami (številka: 53, 1995)
  Shit happens (številka: 53, 1995)
  Pet ljubezenskih pesmi (številka: 53, 1995)
  Organ za kulturo (številka: 53, 1995)
  Prelom (številka: 53, 1995)
  Svet kot estetsko ugodje (številka: 53, 1995)
  Kratke zgodbe (številka: 53, 1995)
  Katalogi (številka: 53, 1995)
  Vlasta (številka: 53, 1995)
  In potem ta sentimentalni odnos do knjige! (številka: 53, 1995)
  Sonet, avtoreferencialnost in parodičnost (številka: 53, 1995)
  Drugo ime Josifa Baloka (številka: 54, 1995)
  Svet palčkov (številka: 54, 1995)
  Iskanje izgubljenega jaza (številka: 54, 1995)
  Vinotok (številka: 54, 1995)
  Variacije na ponovljivost pogleda (številka: 54, 1995)
  Kar pravijo otroci (številka: 54, 1995)
  Pesmi (številka: 54, 1995)
  Kriptogram (številka: 54, 1995)
  Konec tisočletja (številka: 54, 1995)
  Udbomafijevci tečejo prvi krog (številka: 54, 1995)
  Guerillero (številka: 54, 1995)
  Sladka Esther (številka: 54, 1995)
  Vsakdo ima svoje Grmače. Seveda (številka: 54, 1995)
 8. 1996
   143

  številka: 55 (1996)
  številka: 56 (1996)
  številka: 57 (1996)
  številka: 58 (1996)
  številka: 59/60 (1996)
  številka: 61/62 (1996)
  številka: 63/64 (1996)
  številka: 65/66 (1996)
  Nikoli ne bi odšel na samoten otok (številka: 55, 1996)
  Drama z modelom (številka: 55, 1996)
  Cinični mačo, ki hrepeni (številka: 55, 1996)
  Ravnovesje luči (številka: 55, 1996)
  Klesanje diamantov (številka: 55, 1996)
  Grajska melanholija (številka: 55, 1996)
  Revizija revizorja (številka: 55, 1996)
  Gola strast (številka: 55, 1996)
  Moški, ženska in potres (številka: 55, 1996)
  O čem govoriva (številka: 55, 1996)
  Pravzaprav (številka: 55, 1996)
  Improvizacija na neznano temo (številka: 55, 1996)
  Gnezda in katedrale (številka: 55, 1996)
  Komedija z "brutalnim prizorom" (številka: 56, 1996)
  Sorazmerje bivanja (številka: 56, 1996)
  Privoliti v radikalno brezno subjektivnosti, to je edina rešitev (številka: 56, 1996)
  Prijateljstvo (številka: 56, 1996)
  Internet in literatura (številka: 56, 1996)
  Odgovor Alešu Debeljaku (številka: 56, 1996)
  Severne elegije (številka: 56, 1996)
  Seznam (številka: 56, 1996)
  Svetloba znotraj pomaranče (številka: 56, 1996)
  Literatura izčrpane eksistence (številka: 56, 1996)
  Rezervat realnosti (številka: 56, 1996)
  Gospodinja Jožefa Pangosa (številka: 56, 1996)
  Presežnostna struktura hrepenenja (številka: 56, 1996)
  Modri moteti (številka: 56, 1996)
  Ljubezen in greh (številka: 56, 1996)
  "Meje mojega jezika so meje mojega sveta" (številka: 56, 1996)
  Med alegorijo in Legendo (številka: 57, 1996)
  Sergijevo poletje (številka: 57, 1996)
  Anatomija tišine (številka: 57, 1996)
  Izborna izbira (številka: 57, 1996)
  Birokracija (številka: 57, 1996)
  Alphonse de Lamartine... (številka: 57, 1996)
  Vasja Predan: Sled odrskih senc... (številka: 57, 1996)
  Mesto in otrok (številka: 57, 1996)
  Telefon (številka: 57, 1996)
  France Bezlaj: Etimološki slovar slovenskega jezika, 3. knjiga, P-S... (številka: 57, 1996)
  José Hernández: Martín Fierro... (številka: 57, 1996)
  France Prešeren: Zbrano delo I, II... (številka: 57, 1996)
  Johann Wolfgang Goethe: Izbirne sorodnosti... (številka: 57, 1996)
  Lojze Kovačič: Resničnost... (številka: 57, 1996)
  Franc Puncer: Opna... (številka: 57, 1996)
  Knjige so pogosto pametnejše od svojih avtorjev (številka: 57, 1996)
  Razkrinkani postmodernizem (številka: 57, 1996)
  Tahar Ben Jelloun: Otrok peska... (številka: 57, 1996)
  Sergej Flere, Marko Kerševan: Religija in sodobna družba... (številka: 57, 1996)
  Samo Pavlin: 4.A ali zakaj nikoli ne bom odrasel... (številka: 57, 1996)
  Poetizirane meritve poezije (številka: 57, 1996)
  Gilbert Keith Chesterton: Knjiga te poberi! in druge skrivnostne zgodbe o očetu Brownu... (številka: 57, 1996)
  Od življenja stvari do magičnega in minulega (številka: 57, 1996)
  Joris-Karl Huysmans: Proti toku... (številka: 57, 1996)
  Bernardin de Saint-Pierre: Pavel in Virginija... (številka: 57, 1996)
  Prozorna zavetišča (številka: 58, 1996)
  Ni dvoma, da bodo na naslovnico nalepili tank (številka: 58, 1996)
  Vsaka ima svoj faktor (številka: 58, 1996)
  Nedosegljivost poguma (številka: 58, 1996)
  Utripanje v ritmu glasbe (številka: 58, 1996)
  Dama s kamelijami in dama brez njih (številka: 58, 1996)
  Raji prazne poti (številka: 58, 1996)
  Užitek branja in pisanja (številka: 58, 1996)
  Patriotska liga (številka: 58, 1996)
  Cilj, ki ga ne sme biti (številka: 58, 1996)
  Krivda, samota --- (številka: 58, 1996)
  Pesmi (številka: 58, 1996)
  Nismo (številka: 58, 1996)
  Snemalec (številka: 59/60, 1996)
  Otožnost in gostobesednost (številka: 59/60, 1996)
  Oidip (se) je spregledal (številka: 59/60, 1996)
  Babilonske kitice (številka: 59/60, 1996)
  Črni labod (številka: 59/60, 1996)
  Ko prideš na naslednjo stopnjo, zmrzneš (številka: 59/60, 1996)
  Pot skozi knjigo usodnih znamenj (številka: 59/60, 1996)
  Strast (številka: 59/60, 1996)
  Nekaj defektov v literarnih programih dveh urednikov (številka: 59/60, 1996)
  Skarabej in vestalka (številka: 59/60, 1996)
  Josef Haslinger in iskanje največje možne katastrofe (številka: 59/60, 1996)
  Blodni korak pojočih desetnic (številka: 59/60, 1996)
  Presvetljenje teme (številka: 59/60, 1996)
  Igra angelov in netopirjev (številka: 59/60, 1996)
  Deček s svetilko (številka: 59/60, 1996)
  Preseljevanje hiš (številka: 59/60, 1996)
  Pridigar (številka: 59/60, 1996)
  Odkritje prave Amerike (številka: 59/60, 1996)
  Poezija - izziv večnosti (številka: 61/62, 1996)
  Iz zbirke Sosledja (številka: 61/62, 1996)
  Cesare Pavese (številka: 61/62, 1996)
  Prisluškovanje glumačem (številka: 61/62, 1996)
  Narcis, poezija in alkimija jezika (številka: 61/62, 1996)
  Romansirana biografija (številka: 61/62, 1996)
  Gledate vlakce? (številka: 61/62, 1996)
  Čehov teče za Mašo (številka: 61/62, 1996)
  Pesem je edini izziv (številka: 61/62, 1996)
  Umetnost življenja (številka: 61/62, 1996)
  Pesmi (številka: 61/62, 1996)
  Iz prvega svita do njegovega zadnjega diha (številka: 61/62, 1996)
  Pesmi (številka: 61/62, 1996)
  Avestina (številka: 61/62, 1996)
  Esteticizem in metafizika (številka: 61/62, 1996)
  Spominjanje Babilona (številka: 63/64, 1996)
  Svatba (številka: 63/64, 1996)
  Neskončni hodniki postkolonialne imaginacije (številka: 63/64, 1996)
  Dve vrsti ljudi sta mi zmerom sprožali zehanje: ideologi in literati (številka: 63/64, 1996)
  Ljubezen nam je vsem v pogubo (številka: 63/64, 1996)
  Temni angel (številka: 63/64, 1996)
  Pisatelj (številka: 63/64, 1996)
  Religioznost v dramatiki Stanka Majcna (številka: 63/64, 1996)
  Profesor, mačke in potres (številka: 63/64, 1996)
  Kdo se boji fašizma? (številka: 63/64, 1996)
  Tri poglavja iz romana Rešta (številka: 63/64, 1996)
  Odziv na izziv časa (številka: 65/66, 1996)
  Kritištvo in kriza (številka: 65/66, 1996)
  Adriadnino pletivo (številka: 65/66, 1996)
  Moja ženka bo smrt grenka (številka: 65/66, 1996)
  Polemično navzgor in navzdol (številka: 65/66, 1996)
  Ritem pri Šalamunu (številka: 65/66, 1996)
  Pismo urednikoma (številka: 65/66, 1996)
  Poker pri Savici (številka: 65/66, 1996)
  Ponovna prelomja (številka: 65/66, 1996)
  Poker ni poker, Poker je svet (številka: 65/66, 1996)
  Prokletstvo igre in gobice: porajanje ludizma v Pokru (številka: 65/66, 1996)
  Doba in njeno lažno zlato (številka: 65/66, 1996)
  Zgodbe iz doze (številka: 65/66, 1996)
  Razmisleki o smislu (številka: 65/66, 1996)
  Brat in sestra (številka: 65/66, 1996)
  22. maj 1965 (številka: 65/66, 1996)
  Heroična doba Slovencev je za nami (številka: 65/66, 1996)
  Osim toga (številka: 65/66, 1996)
  Metafore srca (številka: 65/66, 1996)
  Pesmi (številka: 65/66, 1996)
  Vprašanje o metodi, drugič (številka: 65/66, 1996)
  Neizkušeni gondoljer (številka: 63/64, 1996)
  Pa res, pišejo ženske (kaj) drugače? (številka: 63/64, 1996)
  Več kot zoološki katalog (številka: 63/64, 1996)
 9. 1997
   127

  številka: 67/68 (1997)
  številka: 69 (1997)
  številka: 70 (1997)
  številka: 71/72 (1997)
  številka: 73/74 (1997)
  številka: 75/76 (1997)
  številka: 77/78 (1997)
  Pik v srce (številka: 67/68, 1997)
  Odpovedovanje ure (številka: 67/68, 1997)
  Z distanco skozi dobo vodnarja (številka: 67/68, 1997)
  Površje (številka: 67/68, 1997)
  V jeziku hiša (številka: 67/68, 1997)
  Semenj ničevosti ali muke po Sergiju (številka: 67/68, 1997)
  Nikoli nisem razmišljal o visokoproračunskem filmu (številka: 67/68, 1997)
  Nesmrtni (številka: 67/68, 1997)
  Esej o slepoti (številka: 67/68, 1997)
  Pisma iz drugega sveta (številka: 67/68, 1997)
  Dušan Pirjevec in slovenski roman (številka: 67/68, 1997)
  Milovanje (številka: 67/68, 1997)
  Ovce in volkovi (številka: 67/68, 1997)
  Nesmrtni (številka: 67/68, 1997)
  Elegija za mojega očeta in druge pesmi (številka: 67/68, 1997)
  Pesmi (številka: 67/68, 1997)
  Digitalna utopija (številka: 67/68, 1997)
  Za premislek in presežek (številka: 67/68, 1997)
  Problem slovenskega romana (številka: 67/68, 1997)
  Opombe k veščini pisanja poezije (številka: 67/68, 1997)
  Ljubiti - biti in peti (številka: 69, 1997)
  Oko v zraku (številka: 69, 1997)
  Prisilni jopič anonimnosti: slovenska poezija in bela lisa na ameriškem književnem zemljevidu (številka: 69, 1997)
  Govorica odsotnosti (številka: 69, 1997)
  Dve zgodbi (številka: 69, 1997)
  Usodna majhnost za naš roman (številka: 69, 1997)
  Tri vprašanja moje generacije (številka: 69, 1997)
  O prevzetnosti in pristranosti ali Kritiško pismo Matevžu Kosu (številka: 69, 1997)
  Čas Trimalhionov (številka: 69, 1997)
  Pesništvo v krščanski mistiki in zen budizmu (številka: 69, 1997)
  Kakofonično in zračno (številka: 69, 1997)
  Neka ljubezen (številka: 69, 1997)
  Usodno, usojeno (številka: 70, 1997)
  Historiziran itinerarij po mestih človeške bolečine (številka: 70, 1997)
  Trbovlje (številka: 70, 1997)
  Iluzornost svobode prvinskih nagonov (številka: 70, 1997)
  Ah, ta potovanja (številka: 70, 1997)
  Plahi Kristus v močvirju (številka: 70, 1997)
  Francoski testament (številka: 70, 1997)
  Obvezni bralni odziv: medbesedilni gon (številka: 70, 1997)
  Vsak človek je od Boga in iz niča (številka: 70, 1997)
  Pesmi (številka: 70, 1997)
  Postmodernistični roman in magični realizem (številka: 70, 1997)
  Krik (številka: 70, 1997)
  Con brio (številka: 70, 1997)
  Iz Euzkadija v Euskadi (številka: 71/72, 1997)
  Poslednji svetovi ali visoka umetnost namigovanja (številka: 71/72, 1997)
  Ljubezenska elegija št. 5 (številka: 71/72, 1997)
  Gostota tišine je večja od gostote smeha (številka: 71/72, 1997)
  Pesmi (številka: 71/72, 1997)
  Temno Laško (številka: 71/72, 1997)
  To nebo (številka: 71/72, 1997)
  Umetnost vztrajanja (številka: 71/72, 1997)
  Pesmi (številka: 71/72, 1997)
  Prizemljitev, ki se še izmika (številka: 71/72, 1997)
  Atmosfera (številka: 71/72, 1997)
  Postscriptum: Aporije, poti in glasovi (številka: 71/72, 1997)
  Visoka zvestoba (številka: 71/72, 1997)
  Kerubinski popotnik (številka: 71/72, 1997)
  Naloga literature (številka: 71/72, 1997)
  Pogovor z Bernardom Atxago (številka: 71/72, 1997)
  Balada o sovjem gozdu (številka: 71/72, 1997)
  Slovenska različica Alkimista (številka: 71/72, 1997)
  Duh išče pot (številka: 71/72, 1997)
  V deželi Obaba (številka: 71/72, 1997)
  Zavetje neba (številka: 73/74, 1997)
  Psalmi (številka: 73/74, 1997)
  Resnični vrhovi slovenske književnosti so pognali iz herezije (številka: 73/74, 1997)
  Pesmi (številka: 73/74, 1997)
  Junij (številka: 73/74, 1997)
  Oko (številka: 73/74, 1997)
  Spremenljiva oblačnost (številka: 73/74, 1997)
  Uvod v Gadamerjevo filozofsko hermenevtiko (številka: 73/74, 1997)
  Samotni krst (številka: 73/74, 1997)
  Dvoumnost krilatcev (številka: 73/74, 1997)
  Sarkofag (številka: 73/74, 1997)
  Nebo nad puščavo: hrepenenje in hlad (številka: 73/74, 1997)
  Pesmi (številka: 73/74, 1997)
  Poezija Jude Halevija (številka: 73/74, 1997)
  Vračanje k Črtomiru (številka: 73/74, 1997)
  Resnica in metoda (številka: 73/74, 1997)
  Ironični angažma? (številka: 73/74, 1997)
  Retorika prostora v prozi Paula Bowlesa (številka: 73/74, 1997)
  O mravljincih (številka: 73/74, 1997)
  Trije modeli grškega tragiškega pisanja (številka: 73/74, 1997)
  Mesto in človek (številka: 75/76, 1997)
  Rjava nogavica (številka: 75/76, 1997)
  Zgodovina slovenskih solz (številka: 75/76, 1997)
  Komet (številka: 75/76, 1997)
  Študent v zablodi (številka: 75/76, 1997)
  Kako brati Kosovela? (številka: 75/76, 1997)
  Ko jagenjčki obmolknejo (številka: 75/76, 1997)
  In ti boš meni ponoči trkal na vrata (številka: 75/76, 1997)
  Tresla se je gora, rodil se je koloradski hrošč (številka: 75/76, 1997)
  Življenje, lepše in strašnejše od sanj (številka: 75/76, 1997)
  Pravokotno na preteklost (številka: 75/76, 1997)
  Startati, začeti znova (številka: 75/76, 1997)
  Stanovanje se spet najde (številka: 75/76, 1997)
  Svinjarije (številka: 75/76, 1997)
  Šibko žarenje samote (številka: 75/76, 1997)
  Drevo in vrabec (številka: 75/76, 1997)
  Novice o Norbertu (številka: 75/76, 1997)
  Bralec nad "hermetično posodo" (številka: 75/76, 1997)
  Družinska kronika (številka: 75/76, 1997)
  Orodje (številka: 77/78, 1997)
  Med resničnostjo in snom (številka: 77/78, 1997)
  Kdo to muči Balkan (številka: 77/78, 1997)
  Moja Afrika (številka: 77/78, 1997)
  Negativnost v novejši ameriški poeziji (številka: 77/78, 1997)
  Ostanki dneva (številka: 77/78, 1997)
  Zgodbe (številka: 77/78, 1997)
  Tromba (številka: 77/78, 1997)
  Pesmi (številka: 77/78, 1997)
  Postmodernizem v dramatiki in gledališču (številka: 77/78, 1997)
  Februar (številka: 77/78, 1997)
  Pesem ne govori z jezikom tega sveta (številka: 77/78, 1997)
  Fragment freske, fragment sveta (številka: 77/78, 1997)
  "Ledig allen Gebets": pesništvo in molitve pri Paulu Celanu (številka: 77/78, 1997)
  Pimlico (številka: 77/78, 1997)
  Baterija na baterije (številka: 77/78, 1997)
 10. 1998
   126

  številka: 79/80 (1998)
  številka: 81 (1998)
  številka: 82 (1998)
  številka: 83/84 (1998)
  številka: 85/86 (1998)
  številka: 87 (1998)
  številka: 88 (1998)
  številka: 89/90 (1998)
  Zvenenje v glavi (številka: 79/80, 1998)
  Heidegger, Kundera in Dickens (številka: 79/80, 1998)
  Nevarna križpotja (številka: 79/80, 1998)
  Splendid (številka: 79/80, 1998)
  Vsakdo naj vlaga svoj čatni (številka: 79/80, 1998)
  Tri pesmi (številka: 79/80, 1998)
  Pogled skozi svet v "pravo resničnost" (številka: 79/80, 1998)
  Že spet v obrambo romana (številka: 79/80, 1998)
  Povej mi, kaj misliš, in povem ti, kdo si (številka: 79/80, 1998)
  Na svoji sledi (številka: 79/80, 1998)
  Obsesije Pavčnikovih junakov (številka: 79/80, 1998)
  Čas in kraj romana (številka: 79/80, 1998)
  Junaki kot mi (številka: 79/80, 1998)
  Zapiski iz podzemlja (številka: 79/80, 1998)
  Silno hrepenenje (številka: 81, 1998)
  Strastno zasledovanje resničnosti (številka: 81, 1998)
  Ne bi bil rad v njihovi koži (številka: 81, 1998)
  Demon glasbe (številka: 81, 1998)
  Pregrete poletne ljubezni (številka: 81, 1998)
  Atmosfera božjega (številka: 81, 1998)
  Začetek novega slovenskega romana? (številka: 81, 1998)
  Pesmi (številka: 81, 1998)
  Jedrt (številka: 81, 1998)
  Motrenja o grehu, trpljenju, upanju in resnični poti (številka: 81, 1998)
  Kafka v neskončnost - še ena razlaga? (številka: 81, 1998)
  Izbrana poglavja iz Besedne umetnosti ali O tem, da se literatura ne "čuje", temveč bere (številka: 81, 1998)
  Poletne figure (številka: 81, 1998)
  Mais ou sont les neiges d'antan? (številka: 82, 1998)
  Koprska telovadnica (številka: 82, 1998)
  Kosovelov prt ali harmonizacija disharmonije (številka: 82, 1998)
  Dnevnik mimobežnih srečanj (številka: 82, 1998)
  Navadna razmerja (številka: 82, 1998)
  Presežek se ustvarja nekje v motnjah, v nesporazumih med vsemi resničnostmi (številka: 82, 1998)
  Vzgoja deklet na Češkem (številka: 82, 1998)
  Pesmi (številka: 82, 1998)
  Ne slišiš, kako padajo kaplje moje melanholije? (številka: 82, 1998)
  Potovanje v Kašmir (številka: 82, 1998)
  Posilstvo (številka: 82, 1998)
  Mladostni portret shizofrene ženske duše (številka: 83/84, 1998)
  Ko vračam knjigo v knjižnico (številka: 83/84, 1998)
  Odvzem krvi (številka: 83/84, 1998)
  Klinamen ali Pesniški prekršek (številka: 83/84, 1998)
  Novejše teorije fantastične literature (številka: 83/84, 1998)
  Zaletavanja (številka: 83/84, 1998)
  Trepetanja (številka: 83/84, 1998)
  "Pisava sem jaz sama" (številka: 83/84, 1998)
  Shakespeare (številka: 83/84, 1998)
  Vrnitev k stari temi z novimi formalnimi postopki (številka: 83/84, 1998)
  Bog se je ustavil za Savo (številka: 83/84, 1998)
  Zgodovina ljubi variacije (številka: 83/84, 1998)
  Naravni red stvari (številka: 83/84, 1998)
  Skrivnosti obstajajo še naprej (številka: 83/84, 1998)
  Vrt v mesečini (številka: 83/84, 1998)
  Sanjske pesmi (številka: 83/84, 1998)
  Živalska livada (številka: 83/84, 1998)
  Izbirne sorodnosti in ameriške različnosti: Nietzsche in Harold Bloom (številka: 83/84, 1998)
  Elegija za kanon (številka: 83/84, 1998)
  Družinske zgodbe (številka: 85/86, 1998)
  Succo/Zucco (številka: 85/86, 1998)
  Vročično hrepenenje po enem ali Kako se vse na tem svetu sfiži (številka: 85/86, 1998)
  Gombrowicz - Vaja v stilu (številka: 85/86, 1998)
  Sporočilo oblike (številka: 85/86, 1998)
  Pesmi (številka: 85/86, 1998)
  Pesmi in eseji (številka: 85/86, 1998)
  Zakaj si znorel, Roberto? (številka: 85/86, 1998)
  Nadstropja nad življenjem (številka: 85/86, 1998)
  Žensko in ptičje (številka: 85/86, 1998)
  Hamlet XX. stoletja (številka: 85/86, 1998)
  Živalsko srce (številka: 85/86, 1998)
  Žerjavica (številka: 85/86, 1998)
  Po prečni poti (številka: 85/86, 1998)
  Ptica in labirint (številka: 85/86, 1998)
  Še kakšno vprašanje? (številka: 85/86, 1998)
  Z bliskom v krempljih (številka: 85/86, 1998)
  Robert Zucco (številka: 85/86, 1998)
  Kosovo petje o magiji življenja (številka: 87, 1998)
  Porkasvet, nato še Šolen z Brega ali Podeljevanje slovenskih nagrad (številka: 87, 1998)
  Za piscem ostane samo nekaj stavkov (številka: 87, 1998)
  O nevšečnosti biti rojen (številka: 87, 1998)
  Od študij detektivskega žanra k analizi zločinčeve osebnosti (številka: 87, 1998)
  Pesmi (številka: 87, 1998)
  Trije odgovori na vprašanja o letošnjem nagrajencu za najboljši slovenski roman (številka: 87, 1998)
  Pravek in drugi časi (številka: 87, 1998)
  Ljudje brez domišljije (številka: 87, 1998)
  Ampak pustiva Boga pri miru (številka: 87, 1998)
  Udarno in preudarno (številka: 88, 1998)
  Privid z oleandrom (številka: 88, 1998)
  Tetovirano življenje (številka: 88, 1998)
  Evrotaoizem (številka: 88, 1998)
  Potovanje (številka: 88, 1998)
  Zaposlenost uma (številka: 88, 1998)
  Ubijanje dolgočasja (številka: 88, 1998)
  Nočem si kaliti vodnjaka, iz katerega pijem (številka: 88, 1998)
  Pesmi z mrzle gore (številka: 88, 1998)
  K planetarnemu realizmu (številka: 88, 1998)
  Avditivni voajer in Jakobov naslednik (številka: 88, 1998)
  Kraški narcis (številka: 88, 1998)
  Seraj (številka: 88, 1998)
  V čarnem ritmu bluesa o ljubezni (številka: 88, 1998)
  Hermenevtika in sekularizacija (številka: 89/90, 1998)
  Heidegger in poezija kot zaton govorice (številka: 89/90, 1998)
  Dogodivščine razlike (številka: 89/90, 1998)
  Kakšen greh! (številka: 89/90, 1998)
  Brina (številka: 89/90, 1998)
  Recimo, da sem zagovornik kanona (številka: 89/90, 1998)
  Total (številka: 89/90, 1998)
  Pesnik na gori z goro v sebi (številka: 89/90, 1998)
  Pesmi in eseji (številka: 89/90, 1998)
  Cela ali polliteratura? (številka: 89/90, 1998)
  Pogovor (številka: 89/90, 1998)
  Grenki sadeži resnice (številka: 89/90, 1998)
  Patetična simfonija logoreične civilizacije (številka: 89/90, 1998)
  Neslišna raztopina (številka: 89/90, 1998)
  Med ja in ne (številka: 89/90, 1998)
  Med zapiranjem in vnovičnim odpiranjem strukture (številka: 89/90, 1998)
  Literarna zgodovina kot živ organizem (številka: 89/90, 1998)
  Prilika, oblika življenja (številka: 89/90, 1998)
  Naj razume, kdor more (številka: 10, 1998)
 11. 1999
   125

  številka: 91/92 (1999)
  številka: 93 (1999)
  številka: 94 (1999)
  številka: 95/96 (1999)
  številka: 97/98 (1999)
  številka: 99/100 (1999)
  številka: 101/102 (1999)
  Potovanje po indijanski mitologiji in pokrajini (številka: 91/92, 1999)
  S poezijo proti svetu (številka: 91/92, 1999)
  Tihotine (številka: 91/92, 1999)
  Kriza slovenistične literarne vede? (številka: 91/92, 1999)
  Na dveh različnih ravneh (številka: 91/92, 1999)
  V vesolju in pod vodo (številka: 91/92, 1999)
  Ne ubijaj, rad te imam (številka: 91/92, 1999)
  Slepi potnik (številka: 91/92, 1999)
  Električna kitara (številka: 91/92, 1999)
  Pokrajina naših obzorij (številka: 91/92, 1999)
  Nikoli ne bom prepričan, da sem bil otrok (številka: 91/92, 1999)
  Kritiki berejo samo tisto, o čemer pišejo (številka: 91/92, 1999)
  Potem je mrak (številka: 91/92, 1999)
  Izgubljene časti (številka: 91/92, 1999)
  Konec (številka: 91/92, 1999)
  Pesmi in eseji (številka: 91/92, 1999)
  Trideset let stara novost (številka: 91/92, 1999)
  Daleč od Montmartra (številka: 91/92, 1999)
  Pesmi (številka: 91/92, 1999)
  "Še celo ko spimo, spreminjamo svet" (številka: 93, 1999)
  Smela ostrina najvišjih meril (številka: 93, 1999)
  Kaj dosti ne dam le na narodno-zabavno glasbo (številka: 93, 1999)
  Pesmi (številka: 93, 1999)
  Temno praznovanje (številka: 93, 1999)
  "Na začetku je bil Aristotel" (številka: 93, 1999)
  Mojstri svetovne lirike v dvojezični izdaji (številka: 93, 1999)
  Mačja kuga (številka: 93, 1999)
  Novo življenje (številka: 93, 1999)
  Franz Kafka: Molk siren (številka: 93, 1999)
  Dve zimi (številka: 93, 1999)
  Uhajanje (številka: 93, 1999)
  Bil je velik lažnivec, kot vsi svetovni popotniki! (številka: 93, 1999)
  Ljudje (številka: 93, 1999)
  Saj ste hoteli kaj romantičnega, ali ne? (številka: 94, 1999)
  Pesmi (številka: 94, 1999)
  Bežni trenutki nasilnega slovesa (številka: 94, 1999)
  Potapljanje na dah (številka: 94, 1999)
  Požirek piva in drugi drobni užitki (številka: 94, 1999)
  Kaligrafija lire (številka: 94, 1999)
  Cioran - Vaja v občudovanju (številka: 94, 1999)
  Uspavanke iz davnih časov (številka: 94, 1999)
  Obleganje Malte še ni končano (številka: 94, 1999)
  Kolos, ki se je rodil iz temnega alpskega jezera in sledil soncu (številka: 94, 1999)
  Ali je vrag ali rožnat bernardinec - bistvo je isto (številka: 94, 1999)
  Odhakljanost, prostranstvo, svoboda (številka: 94, 1999)
  Poročilo o stanju (številka: 94, 1999)
  Portreti (številka: 95/96, 1999)
  Pesniški aristokrat (številka: 95/96, 1999)
  Tri pesmi (številka: 95/96, 1999)
  Svetovi in glasovi Tetine zgodbe (številka: 95/96, 1999)
  Puščava (številka: 95/96, 1999)
  Vajenec povratnik brez čarovnika (številka: 95/96, 1999)
  Književnost, ki te prevzame (številka: 95/96, 1999)
  Vzgojite se takega, kakršen sem (številka: 95/96, 1999)
  Razmišljanje o pesništvu (številka: 95/96, 1999)
  Agfini pokrovi (številka: 95/96, 1999)
  Nika (številka: 95/96, 1999)
  Zgodbe (številka: 95/96, 1999)
  Ljudje oblakov (številka: 95/96, 1999)
  Iz drobne ribe v pogoltno žival (številka: 95/96, 1999)
  Zares navadna zgodba (številka: 95/96, 1999)
  Čas ne mineva (številka: 95/96, 1999)
  Hudič kar je, angela pa je treba priklicati (številka: 95/96, 1999)
  Pesmi (številka: 95/96, 1999)
  Umrljivost skozi dotik (številka: 95/96, 1999)
  Raziskovalec mitologij (številka: 95/96, 1999)
  Pesmi (številka: 97/98, 1999)
  Zaton svežega grozdja (številka: 97/98, 1999)
  Ubežni koščki (številka: 97/98, 1999)
  Divji ples usode (številka: 97/98, 1999)
  Izkoreninjenost v svetu (številka: 97/98, 1999)
  Vznemirljivo potovanje skoz gledališke prostore (številka: 97/98, 1999)
  Praktična mistika Simone Weil (številka: 97/98, 1999)
  Pesmi (številka: 97/98, 1999)
  Sinkrono (številka: 97/98, 1999)
  Metulji (številka: 97/98, 1999)
  Božanski (številka: 97/98, 1999)
  Strici so Viktorju povedali (številka: 97/98, 1999)
  Sodobna kolumbijska proza (številka: 97/98, 1999)
  Potovanje na konec noči (številka: 97/98, 1999)
  Druga tigrova črta (številka: 97/98, 1999)
  Pesmi (številka: 97/98, 1999)
  Nekaj danega (številka: 97/98, 1999)
  Oriane, teta Oriane (številka: 97/98, 1999)
  Reklama za kaviar (številka: 97/98, 1999)
  Pesmi (številka: 99/100, 1999)
  Veselo-žalostne zgodbe (številka: 99/100, 1999)
  Portret dame (številka: 99/100, 1999)
  Proza (številka: 99/100, 1999)
  Poletna hiša, kasneje (številka: 99/100, 1999)
  V lastnem izboru (številka: 99/100, 1999)
  Poezija (številka: 99/100, 1999)
  Smrt téme (številka: 99/100, 1999)
  Med teorijo in bralcem (številka: 99/100, 1999)
  Pogled od zunaj (številka: 99/100, 1999)
  Esejistika (številka: 99/100, 1999)
  V iskanju izgubljene gotovosti (številka: 99/100, 1999)
  Imeti v rokah (številka: 99/100, 1999)
  Katedrala (številka: 99/100, 1999)
  Prividi (številka: 99/100, 1999)
  Dramatika (številka: 99/100, 1999)
  Edino in odveč (številka: 99/100, 1999)
  Tri pesmi (številka: 99/100, 1999)
  Pesnik - glasnik nad-duše (številka: 101/102, 1999)
  Zgodbe (številka: 101/102, 1999)
  Fragmenti (številka: 101/102, 1999)
  Odprta vrata med življenjem in poezijo (številka: 101/102, 1999)
  Neznosno podložna realnost (številka: 101/102, 1999)
  Branje Preglja konec devetdesetih (številka: 101/102, 1999)
  Avtorefleksivni zapiski neke žirantke (številka: 101/102, 1999)
  Noč v Evropi (številka: 101/102, 1999)
  Splet budnosti in sna (številka: 101/102, 1999)
  Pesmi (številka: 101/102, 1999)
  Pesmi za Amy (številka: 101/102, 1999)
  Pesmi (številka: 101/102, 1999)
  Pesmi (številka: 101/102, 1999)
  Dekle, ki lahko (številka: 101/102, 1999)
  Ujetnik filozofskih spekulacij ali apofatičnost Leva Šestova (številka: 101/102, 1999)
 12. 2013
   5