Trgovski list : časopis za trgovino, industrijo, obrt in denarništvo

 1. 1913
   3

 2. 1914
   6

 3. 1920
   22

 4. 1921
   147

  številka: 1 (05.01.1921)
  številka: 2 (08.01.1921)
  številka: 3 (12.01.1921)
  številka: 4 (15.01.1921)
  številka: 5 (19.01.1921)
  številka: 6 (22.01.1921)
  številka: 7 (26.01.1921)
  številka: 8 (29.01.1921)
  številka: 9 (01.02.1921)
  številka: 10 (05.02.1921)
  številka: 11 (09.02.1921)
  številka: 12 (12.02.1921)
  številka: 13 (16.02.1921)
  številka: 14 (19.02.1921)
  številka: 15 (23.02.1921)
  številka: 16 (26.02.1921)
  številka: 17 (02.03.1921)
  številka: 18 (05.03.1921)
  številka: 19 (09.03.1921)
  številka: 20 (12.03.1921)
  številka: 21 (16.03.1921)
  številka: 22 (18.03.1921)
  številka: 23 (23.03.1921)
  številka: 24 (26.03.1921)
  številka: 25 (30.03.1921)
  številka: 26 (02.04.1921)
  številka: 27 (05.04.1921)
  številka: 28 (07.04.1921)
  številka: 29 (09.04.1921)
  številka: 30 (12.04.1921)
  številka: 31 (14.04.1921)
  številka: 32 (16.04.1921)
  številka: 33 (19.04.1921)
  številka: 34 (21.04.1921)
  številka: 35 (23.04.1921)
  številka: 36 (26.04.1921)
  številka: 37 (28.04.1921)
  številka: 38 (30.04.1921)
  številka: 39 (03.05.1921)
  številka: 40 (04.05.1921)
  številka: 41 (07.05.1921)
  številka: 42 (10.05.1921)
  številka: 43 (12.05.1921)
  številka: 44 (14.05.1921)
  številka: 45 (17.05.1921)
  številka: 46 (19.05.1921)
  številka: 47 (21.05.1921)
  številka: 48 (24.05.1921)
  številka: 49 (25.05.1921)
  številka: 50 (28.05.1921)
  številka: 51 (31.05.1921)
  številka: 52 (02.06.1921)
  številka: 53 (04.06.1921)
  številka: 54 (07.06.1921)
  številka: 55 (09.06.1921)
  številka: 56 (11.06.1921)
  številka: 57 (14.06.1921)
  številka: 58 (16.06.1921)
  številka: 59 (18.06.1921)
  številka: 60 (21.06.1921)
  številka: 61 (23.06.1921)
  številka: 62 (25.06.1921)
  številka: 63 (28.06.1921)
  številka: 64 (30.06.1921)
  številka: 65 (02.07.1921)
  številka: 66 (05.07.1921)
  številka: 67 (07.07.1921)
  številka: 68 (09.07.1921)
  številka: 69 (12.07.1921)
  številka: 70 (14.07.1921)
  številka: 71 (16.07.1921)
  številka: 72 (19.07.1921)
  številka: 73 (21.07.1921)
  številka: 74 (23.07.1921)
  številka: 75 (26.07.1921)
  številka: 76 (28.07.1921)
  številka: 77 (30.07.1921)
  številka: 78 (02.08.1921)
  številka: 79 (04.08.1921)
  številka: 80 (06.08.1921)
  številka: 81 (09.08.1921)
  številka: 82 (11.08.1921)
  številka: 83 (13.08.1921)
  številka: 84 (16.08.1921)
  številka: 85 (18.08.1921)
  številka: 86 (20.08.1921)
  številka: 87 (23.08.1921)
  številka: 88 (25.08.1921)
  številka: 89 (27.08.1921)
  številka: 90 (30.08.1921)
  številka: 91 (01.09.1921)
  številka: 92 (03.09.1921)
  številka: 93 (06.09.1921)
  številka: 94 (08.09.1921)
  številka: 96 (13.09.1921)
  številka: 97 (15.09.1921)
  številka: 98 (17.09.1921)
  številka: 99 (20.09.1921)
  številka: 100 (22.09.1921)
  številka: 101 (24.09.1921)
  številka: 102 (27.09.1921)
  številka: 103 (29.09.1921)
  številka: 104 (01.10.1921)
  številka: 105 (04.10.1921)
  številka: 106 (06.10.1921)
  številka: 107 (08.10.1921)
  številka: 108 (11.10.1921)
  številka: 109 (13.10.1921)
  številka: 110 (15.10.1921)
  številka: 111 (18.10.1921)
  številka: 112 (20.10.1921)
  številka: 113 (22.10.1921)
  številka: 114 (25.10.1921)
  številka: 115 (27.10.1921)
  številka: 116 (29.10.1921)
  številka: 117 (01.11.1921)
  številka: 118 (03.11.1921)
  številka: 119 (05.11.1921)
  številka: 120 (08.11.1921)
  številka: 121 (10.11.1921)
  številka: 122 (12.11.1921)
  številka: 123 (15.11.1921)
  številka: 124 (17.11.1921)
  številka: 125 (19.11.1921)
  številka: 126 (22.11.1921)
  številka: 127 (24.11.1921)
  številka: 128 (26.11.1921)
  številka: 129 (29.11.1921)
  številka: 130 (01.12.1921)
  številka: 131 (03.12.1921)
  številka: 132 (06.12.1921)
  številka: 133 (08.12.1921)
  številka: 134 (10.12.1921)
  številka: 135 (13.12.1921)
  številka: 136 (15.12.1921)
  številka: 137 (17.12.1921)
  številka: 138 (20.12.1921)
  številka: 139 (22.12.1921)
  številka: 140 (24.12.1921)
  številka: 141 (27.12.1921)
  številka: 142 (29.12.1921)
  številka: 143 (31.12.1921)
  številka: 91a (02.09.1921)
  številka: 92a (04.09.1921)
  številka: 93a (07.09.1921)
  številka: 94a (09.09.1921)
  številka: 95a (11.09.1921)
 5. 1922
   152

  številka: 1 (03.01.1922)
  številka: 2 (05.01.1922)
  številka: 3 (07.01.1922)
  številka: 4 (10.01.1922)
  številka: 5 (12.01.1922)
  številka: 6 (14.01.1922)
  številka: 7 (17.01.1922)
  številka: 8 (19.01.1922)
  številka: 9 (21.01.1922)
  številka: 10 (24.01.1922)
  številka: 11 (26.01.1922)
  številka: 12 (28.01.1922)
  številka: 13 (31.01.1922)
  številka: 14 (02.02.1922)
  številka: 15 (04.02.1922)
  številka: 16 (07.02.1922)
  številka: 17 (09.02.1922)
  številka: 18 (11.02.1922)
  številka: 19 (14.02.1922)
  številka: 20 (16.02.1922)
  številka: 21 (18.02.1922)
  številka: 22 (21.02.1922)
  številka: 23 (23.02.1922)
  številka: 24 (25.02.1922)
  številka: 25 (28.02.1922)
  številka: 26 (02.03.1922)
  številka: 27 (04.03.1922)
  številka: 28 (07.03.1922)
  številka: 29 (09.03.1922)
  številka: 30 (11.03.1922)
  številka: 31 (14.03.1922)
  številka: 32 (16.03.1922)
  številka: 33 (18.03.1922)
  številka: 34 (21.03.1922)
  številka: 35 (23.03.1922)
  številka: 36 (25.03.1922)
  številka: 37 (28.03.1922)
  številka: 38 (30.03.1922)
  številka: 39 (01.04.1922)
  številka: 40 (04.04.1922)
  številka: 41 (06.04.1922)
  številka: 42 (08.04.1922)
  številka: 43 (11.04.1922)
  številka: 44 (13.04.1922)
  številka: 45 (15.04.1922)
  številka: 46 (18.04.1922)
  številka: 47 (20.04.1922)
  številka: 48 (22.04.1922)
  številka: 49 (25.04.1922)
  številka: 50 (27.04.1922)
  številka: 51 (29.04.1922)
  številka: 52 (02.05.1922)
  številka: 53 (04.05.1922)
  številka: 54 (06.05.1922)
  številka: 55 (09.05.1922)
  številka: 56 (11.05.1922)
  številka: 57 (13.05.1922)
  številka: 58 (16.05.1922)
  številka: 59 (18.05.1922)
  številka: 60 (20.05.1922)
  številka: 61 (23.05.1922)
  številka: 62 (25.05.1922)
  številka: 63 (27.05.1922)
  številka: 64 (30.05.1922)
  številka: 65 (01.06.1922)
  številka: 66 (03.06.1922)
  številka: 67 (06.06.1922)
  številka: 68 (08.06.1922)
  številka: 69 (10.06.1922)
  številka: 70 (13.06.1922)
  številka: 71 (15.06.1922)
  številka: 72 (17.06.1922)
  številka: 73 (20.06.1922)
  številka: 74 (22.06.1922)
  številka: 75 (24.06.1922)
  številka: 76 (27.06.1922)
  številka: 77 (01.07.1922)
  številka: 78 (04.07.1922)
  številka: 79 (06.07.1922)
  številka: 80 (08.07.1922)
  številka: 81 (11.07.1922)
  številka: 82 (13.07.1922)
  številka: 83 (15.07.1922)
  številka: 84 (18.07.1922)
  številka: 85 (20.07.1922)
  številka: 86 (22.07.1922)
  številka: 87 (25.07.1922)
  številka: 88 (27.07.1922)
  številka: 89 (29.07.1922)
  številka: 90 (03.08.1922)
  številka: 91 (05.08.1922)
  številka: 92 (08.08.1922)
  številka: 93 (10.08.1922)
  številka: 94 (12.08.1922)
  številka: 95 (15.08.1922)
  številka: 96 (19.08.1922)
  številka: 97 (22.08.1922)
  številka: 98 (24.08.1922)
  številka: 99 (26.08.1922)
  številka: 100 (29.08.1922)
  številka: 101 (31.08.1922)
  številka: 102 (02.09.1922)
  številka: 103 (05.09.1922)
  številka: 104 (07.09.1922)
  številka: 105 (09.09.1922)
  številka: 106 (12.09.1922)
  številka: 107 (14.09.1922)
  številka: 108 (16.09.1922)
  številka: 109 (19.09.1922)
  številka: 110 (21.09.1922)
  številka: 111 (23.09.1922)
  številka: 112 (26.09.1922)
  številka: 113 (28.09.1922)
  številka: 114 (30.09.1922)
  številka: 115 (03.10.1922)
  številka: 116 (05.10.1922)
  številka: 117 (07.10.1922)
  številka: 118 (10.10.1922)
  številka: 119 (12.10.1922)
  številka: 120 (14.10.1922)
  številka: 121 (17.10.1922)
  številka: 122 (19.10.1922)
  številka: 123 (21.10.1922)
  številka: 124 (24.10.1922)
  številka: 125 (26.10.1922)
  številka: 126 (28.10.1922)
  številka: 127 (31.10.1922)
  številka: 128 (02.11.1922)
  številka: 129 (04.11.1922)
  številka: 130 (07.11.1922)
  številka: 131 (09.11.1922)
  številka: 132 (11.11.1922)
  številka: 133 (14.11.1922)
  številka: 134 (16.11.1922)
  številka: 135 (18.11.1922)
  številka: 136 (21.11.1922)
  številka: 137 (23.11.1922)
  številka: 138 (25.11.1922)
  številka: 139 (28.11.1922)
  številka: 140 (30.11.1922)
  številka: 141 (02.12.1922)
  številka: 142 (05.12.1922)
  številka: 143 (07.12.1922)
  številka: 144 (09.12.1922)
  številka: 145 (12.12.1922)
  številka: 146 (14.12.1922)
  številka: 147 (16.12.1922)
  številka: 148 (19.12.1922)
  številka: 149 (21.12.1922)
  številka: 150 (23.12.1922)
  številka: 151 (28.12.1922)
  številka: 152 (30.12.1922)
 6. 1923
   153

  številka: 1 (03.01.1923)
  številka: 2 (05.01.1923)
  številka: 3 (09.01.1923)
  številka: 4 (11.01.1923)
  številka: 5 (13.01.1923)
  številka: 6 (16.01.1923)
  številka: 7 (18.01.1923)
  številka: 8 (20.01.1923)
  številka: 9 (23.01.1923)
  številka: 10 (25.01.1923)
  številka: 11 (27.01.1923)
  številka: 12 (30.01.1923)
  številka: 13 (01.02.1923)
  številka: 14 (03.02.1923)
  številka: 15 (06.02.1923)
  številka: 16 (08.02.1923)
  številka: 17 (10.02.1923)
  številka: 18 (13.02.1923)
  številka: 19 (15.02.1923)
  številka: 20 (17.02.1923)
  številka: 21 (20.02.1923)
  številka: 22 (22.02.1923)
  številka: 23 (24.02.1923)
  številka: 24 (27.02.1923)
  številka: 25 (01.03.1923)
  številka: 26 (03.03.1923)
  številka: 27 (06.03.1923)
  številka: 28 (08.03.1923)
  številka: 29 (10.03.1923)
  številka: 30 (13.03.1923)
  številka: 31 (15.03.1923)
  številka: 32 (17.03.1923)
  številka: 33 (20.03.1923)
  številka: 34 (22.03.1923)
  številka: 35 (24.03.1923)
  številka: 36 (27.03.1923)
  številka: 37 (29.03.1923)
  številka: 38 (31.03.1923)
  številka: 39 (05.04.1923)
  številka: 40 (07.04.1923)
  številka: 41 (10.04.1923)
  številka: 42 (12.04.1923)
  številka: 43 (14.04.1923)
  številka: 44 (17.04.1923)
  številka: 45 (21.04.1923)
  številka: 46 (24.04.1923)
  številka: 47 (26.04.1923)
  številka: 48 (28.04.1923)
  številka: 49 (01.05.1923)
  številka: 50 (03.05.1923)
  številka: 51 (05.05.1923)
  številka: 52 (08.05.1923)
  številka: 53 (10.05.1923)
  številka: 54 (12.05.1923)
  številka: 55 (15.05.1923)
  številka: 56 (17.05.1923)
  številka: 57 (19.05.1923)
  številka: 58 (22.05.1923)
  številka: 59 (24.05.1923)
  številka: 60 (26.05.1923)
  številka: 61 (29.05.1923)
  številka: 62 (31.05.1923)
  številka: 63 (02.06.1923)
  številka: 64 (05.06.1923)
  številka: 65 (07.06.1923)
  številka: 66 (09.06.1923)
  številka: 67 (12.06.1923)
  številka: 68 (14.06.1923)
  številka: 69 (16.06.1923)
  številka: 70 (19.06.1923)
  številka: 71 (21.06.1923)
  številka: 72 (23.06.1923)
  številka: 73 (26.06.1923)
  številka: 74 (28.06.1923)
  številka: 75 (30.06.1923)
  številka: 76 (03.07.1923)
  številka: 77 (05.07.1923)
  številka: 78 (07.07.1923)
  številka: 79 (10.07.1923)
  številka: 80 (12.07.1923)
  številka: 81 (14.07.1923)
  številka: 82 (17.07.1923)
  številka: 83 (19.07.1923)
  številka: 84 (21.07.1923)
  številka: 85 (24.07.1923)
  številka: 86 (26.07.1923)
  številka: 87 (28.07.1923)
  številka: 88 (31.07.1923)
  številka: 89 (02.08.1923)
  številka: 90 (04.08.1923)
  številka: 91 (07.08.1923)
  številka: 92 (09.08.1923)
  številka: 93 (11.08.1923)
  številka: 94 (14.08.1923)
  številka: 95 (16.08.1923)
  številka: 96 (18.08.1923)
  številka: 97 (21.08.1923)
  številka: 98 (23.08.1923)
  številka: 99 (25.08.1923)
  številka: 100 (28.08.1923)
  številka: 101 (30.08.1923)
  številka: 102 (01.09.1923)
  številka: 103 (04.09.1923)
  številka: 104 (05.09.1923)
  številka: 105 (06.09.1923)
  številka: 106 (08.09.1923)
  številka: 107 (11.09.1923)
  številka: 108 (13.09.1923)
  številka: 109 (15.09.1923)
  številka: 110 (18.09.1923)
  številka: 111 (20.09.1923)
  številka: 112 (22.09.1923)
  številka: 113 (25.09.1923)
  številka: 114 (27.09.1923)
  številka: 115 (29.09.1923)
  številka: 116 (02.10.1923)
  številka: 117 (04.10.1923)
  številka: 118 (06.10.1923)
  številka: 119 (09.10.1923)
  številka: 120 (11.10.1923)
  številka: 121 (13.10.1923)
  številka: 122 (16.10.1923)
  številka: 123 (18.10.1923)
  številka: 124 (20.10.1923)
  številka: 125 (23.10.1923)
  številka: 126 (25.10.1923)
  številka: 127 (27.10.1923)
  številka: 128 (30.10.1923)
  številka: 129 (01.11.1923)
  številka: 130 (03.11.1923)
  številka: 131 (06.11.1923)
  številka: 132 (08.11.1923)
  številka: 133 (10.11.1923)
  številka: 134 (13.11.1923)
  številka: 135 (15.11.1923)
  številka: 136 (17.11.1923)
  številka: 137 (20.11.1923)
  številka: 138 (22.11.1923)
  številka: 139 (24.11.1923)
  številka: 140 (27.11.1923)
  številka: 141 (29.11.1923)
  številka: 142 (01.12.1923)
  številka: 143 (04.12.1923)
  številka: 144 (06.12.1923)
  številka: 145 (08.12.1923)
  številka: 146 (11.12.1923)
  številka: 147 (13.12.1923)
  številka: 148 (15.12.1923)
  številka: 149 (18.12.1923)
  številka: 150 (20.12.1923)
  številka: 151 (22.12.1923)
  številka: 152 (25.12.1923)
  številka: 153 (29.12.1923)
 7. 1924
   154

  številka: 1 (01.01.1924)
  številka: 2 (03.01.1924)
  številka: 3 (05.01.1924)
  številka: 4 (08.01.1924)
  številka: 5 (10.01.1924)
  številka: 6 (12.01.1924)
  številka: 7 (15.01.1924)
  številka: 8 (17.01.1924)
  številka: 9 (19.01.1924)
  številka: 10 (22.01.1924)
  številka: 11 (24.01.1924)
  številka: 12 (26.01.1924)
  številka: 13 (29.01.1924)
  številka: 14 (31.01.1924)
  številka: 15 (02.02.1924)
  številka: 16 (05.02.1924)
  številka: 17 (07.02.1924)
  številka: 18 (09.02.1924)
  številka: 19 (12.02.1924)
  številka: 20 (14.02.1924)
  številka: 21 (16.02.1924)
  številka: 22 (19.02.1924)
  številka: 23 (21.02.1924)
  številka: 24 (23.02.1924)
  številka: 25 (26.02.1924)
  številka: 26 (28.02.1924)
  številka: 27 (01.03.1924)
  številka: 28 (04.03.1924)
  številka: 29 (06.03.1924)
  številka: 30 (08.03.1924)
  številka: 31 (11.03.1924)
  številka: 32 (13.03.1924)
  številka: 33 (15.03.1924)
  številka: 34 (18.03.1924)
  številka: 35 (20.03.1924)
  številka: 36 (22.03.1924)
  številka: 37 (25.03.1924)
  številka: 38 (27.03.1924)
  številka: 39 (29.03.1924)
  številka: 40 (01.04.1924)
  številka: 41 (03.04.1924)
  številka: 42 (05.04.1924)
  številka: 43 (08.04.1924)
  številka: 44 (10.04.1924)
  številka: 45 (12.04.1924)
  številka: 46 (15.04.1924)
  številka: 47 (17.04.1924)
  številka: 48 (19.04.1924)
  številka: 49 (24.04.1924)
  številka: 50 (26.04.1924)
  številka: 51 (29.04.1924)
  številka: 52 (01.05.1924)
  številka: 53 (03.05.1924)
  številka: 54 (06.05.1924)
  številka: 55 (08.05.1924)
  številka: 56 (10.05.1924)
  številka: 57 (18.05.1924)
  številka: 58 (15.05.1924)
  številka: 59 (17.05.1924)
  številka: 60 (20.05.1924)
  številka: 61 (22.05.1924)
  številka: 62 (24.05.1924)
  številka: 63 (27.05.1924)
  številka: 64 (31.05.1924)
  številka: 65 (03.06.1924)
  številka: 66 (05.06.1924)
  številka: 67 (07.06.1924)
  številka: 68 (10.06.1924)
  številka: 69 (12.06.1924)
  številka: 70 (14.06.1924)
  številka: 71 (17.06.1924)
  številka: 72 (19.06.1924)
  številka: 73 (21.06.1924)
  številka: 74 (24.06.1924)
  številka: 75 (26.06.1924)
  številka: 76 (28.06.1924)
  številka: 77 (01.07.1924)
  številka: 78 (03.07.1924)
  številka: 79 (05.07.1924)
  številka: 80 (08.07.1924)
  številka: 81 (10.07.1924)
  številka: 82 (12.07.1924)
  številka: 83 (15.07.1924)
  številka: 84 (17.07.1924)
  številka: 85 (19.07.1924)
  številka: 86 (22.07.1924)
  številka: 87 (24.07.1924)
  številka: 88 (26.07.1924)
  številka: 89 (29.07.1924)
  številka: 90 (31.07.1924)
  številka: 91 (02.08.1924)
  številka: 92 (05.08.1924)
  številka: 93 (07.08.1924)
  številka: 94 (09.08.1924)
  številka: 95 (11.08.1924)
  številka: 96 (14.08.1924)
  številka: 97 (16.08.1924)
  številka: 98 (19.08.1924)
  številka: 99 (21.08.1924)
  številka: 100 (23.08.1924)
  številka: 101 (26.08.1924)
  številka: 102 (28.08.1924)
  številka: 103 (30.08.1924)
  številka: 104 (02.09.1924)
  številka: 105 (04.09.1924)
  številka: 106 (06.09.1924)
  številka: 107 (09.09.1924)
  številka: 108 (11.09.1924)
  številka: 109 (13.09.1924)
  številka: 110 (16.09.1924)
  številka: 111 (18.09.1924)
  številka: 112 (20.09.1924)
  številka: 113 (23.09.1924)
  številka: 114 (25.09.1924)
  številka: 115 (27.09.1924)
  številka: 116 (30.09.1924)
  številka: 117 (02.10.1924)
  številka: 118 (04.10.1924)
  številka: 119 (07.10.1924)
  številka: 120 (09.10.1924)
  številka: 121 (11.10.1924)
  številka: 122 (14.10.1924)
  številka: 123 (16.10.1924)
  številka: 124 (18.10.1924)
  številka: 125 (21.10.1924)
  številka: 126 (23.10.1924)
  številka: 127 (25.10.1924)
  številka: 128 (28.10.1924)
  številka: 129 (30.10.1924)
  številka: 130 (01.11.1924)
  številka: 131 (04.11.1924)
  številka: 132 (06.11.1924)
  številka: 133 (08.11.1924)
  številka: 134 (11.11.1924)
  številka: 135 (13.11.1924)
  številka: 136 (15.11.1924)
  številka: 137 (18.11.1924)
  številka: 138 (20.11.1924)
  številka: 139 (22.11.1924)
  številka: 140 (25.11.1924)
  številka: 141 (27.11.1924)
  številka: 142 (29.11.1924)
  številka: 143 (02.12.1924)
  številka: 144 (04.12.1924)
  številka: 145 (06.12.1924)
  številka: 146 (09.12.1924)
  številka: 147 (11.12.1924)
  številka: 148 (13.12.1924)
  številka: 149 (16.12.1924)
  številka: 150 (18.12.1924)
  številka: 151 (20.12.1924)
  številka: 152 (23.12.1924)
  številka: 153 (27.12.1924)
  številka: 154 (31.12.1924)
 8. 1925
   152

  številka: 1 (03.01.1925)
  številka: 2 (06.01.1925)
  številka: 3 (08.01.1925)
  številka: 4 (10.01.1925)
  številka: 5 (13.01.1925)
  številka: 6 (15.01.1925)
  številka: 7 (17.01.1925)
  številka: 8 (20.01.1925)
  številka: 9 (22.01.1925)
  številka: 10 (24.01.1925)
  številka: 11 (27.01.1925)
  številka: 12 (29.01.1925)
  številka: 13 (31.01.1925)
  številka: 14 (03.02.1925)
  številka: 15 (05.02.1925)
  številka: 16 (07.02.1925)
  številka: 17 (10.02.1925)
  številka: 18 (12.02.1925)
  številka: 19 (14.02.1925)
  številka: 20 (17.02.1925)
  številka: 21 (19.02.1925)
  številka: 22 (21.02.1925)
  številka: 23 (24.02.1925)
  številka: 24 (26.02.1925)
  številka: 25 (28.02.1925)
  številka: 26 (03.03.1925)
  številka: 27 (05.03.1925)
  številka: 28 (07.03.1925)
  številka: 29 (10.03.1925)
  številka: 30 (12.03.1925)
  številka: 31 (14.03.1925)
  številka: 32 (17.03.1925)
  številka: 33 (21.03.1925)
  številka: 34 (24.03.1925)
  številka: 35 (26.03.1925)
  številka: 36 (28.03.1925)
  številka: 37 (31.03.1925)
  številka: 38 (02.04.1925)
  številka: 39 (04.04.1925)
  številka: 40 (07.04.1925)
  številka: 41 (09.04.1925)
  številka: 42 (11.04.1925)
  številka: 43 (15.04.1925)
  številka: 44 (16.04.1925)
  številka: 45 (18.04.1925)
  številka: 46 (21.04.1925)
  številka: 47 (23.04.1925)
  številka: 48 (25.04.1925)
  številka: 49 (28.04.1925)
  številka: 50 (30.04.1925)
  številka: 51 (02.05.1925)
  številka: 52 (05.05.1925)
  številka: 53 (07.05.1925)
  številka: 54 (09.05.1925)
  številka: 55 (12.05.1925)
  številka: 56 (14.05.1925)
  številka: 57 (16.05.1925)
  številka: 58 (19.05.1925)
  številka: 59 (23.05.1925)
  številka: 60 (26.05.1925)
  številka: 61 (28.05.1925)
  številka: 62 (30.05.1925)
  številka: 63 (02.06.1925)
  številka: 64 (04.06.1925)
  številka: 65 (06.06.1925)
  številka: 66 (09.06.1925)
  številka: 67 (11.06.1925)
  številka: 68 (13.06.1925)
  številka: 69 (16.06.1925)
  številka: 70 (18.06.1925)
  številka: 71 (20.06.1925)
  številka: 72 (23.06.1925)
  številka: 73 (25.06.1925)
  številka: 74 (27.06.1925)
  številka: 75 (30.06.1925)
  številka: 76 (02.07.1925)
  številka: 77 (04.07.1925)
  številka: 78 (07.07.1925)
  številka: 79 (09.07.1925)
  številka: 80 (11.07.1925)
  številka: 81 (14.07.1925)
  številka: 82 (16.07.1925)
  številka: 83 (18.07.1925)
  številka: 84 (21.07.1925)
  številka: 85 (23.07.1925)
  številka: 86 (25.07.1925)
  številka: 87 (28.07.1925)
  številka: 88 (30.07.1925)
  številka: 89 (01.08.1925)
  številka: 90 (04.08.1925)
  številka: 91 (06.08.1925)
  številka: 92 (08.08.1925)
  številka: 93 (11.08.1925)
  številka: 94 (13.08.1925)
  številka: 95 (15.08.1925)
  številka: 96 (18.08.1925)
  številka: 97 (20.08.1925)
  številka: 98 (22.08.1925)
  številka: 99 (25.08.1925)
  številka: 100 (27.08.1925)
  številka: 101 (29.08.1925)
  številka: 102 (01.09.1925)
  številka: 103 (03.09.1925)
  številka: 104 (05.09.1925)
  številka: 105 (08.09.1925)
  številka: 106 (10.09.1925)
  številka: 107 (12.09.1925)
  številka: 108 (15.09.1925)
  številka: 109 (17.09.1925)
  številka: 110 (19.09.1925)
  številka: 111 (22.09.1925)
  številka: 112 (24.09.1925)
  številka: 113 (26.09.1925)
  številka: 114 (29.09.1925)
  številka: 115 (01.10.1925)
  številka: 116 (03.10.1925)
  številka: 117 (06.10.1925)
  številka: 118 (08.10.1925)
  številka: 119 (10.10.1925)
  številka: 120 (13.10.1925)
  številka: 121 (15.10.1925)
  številka: 122 (17.10.1925)
  številka: 123 (20.10.1925)
  številka: 124 (22.10.1925)
  številka: 125 (24.10.1925)
  številka: 126 (27.10.1925)
  številka: 127 (29.10.1925)
  številka: 128 (31.10.1925)
  številka: 129 (03.11.1925)
  številka: 130 (05.11.1925)
  številka: 131 (07.11.1925)
  številka: 132 (10.11.1925)
  številka: 133 (12.11.1925)
  številka: 134 (14.11.1925)
  številka: 135 (17.11.1925)
  številka: 136 (19.11.1925)
  številka: 137 (21.11.1925)
  številka: 138 (24.11.1925)
  številka: 139 (26.11.1925)
  številka: 140 (28.11.1925)
  številka: 141 (01.12.1925)
  številka: 142 (03.12.1925)
  številka: 143 (05.12.1925)
  številka: 144 (10.12.1925)
  številka: 145 (12.12.1925)
  številka: 146 (15.12.1925)
  številka: 147 (17.12.1925)
  številka: 148 (19.12.1925)
  številka: 149 (22.12.1925)
  številka: 150 (24.12.1925)
  številka: 151 (29.12.1925)
  številka: 152 (31.12.1925)
 9. 1926
   152

  številka: 1 (02.01.1926)
  številka: 2 (05.01.1926)
  številka: 3 (07.01.1926)
  številka: 4 (09.01.1926)
  številka: 5 (12.01.1926)
  številka: 6 (14.01.1926)
  številka: 7 (16.01.1926)
  številka: 8 (19.01.1926)
  številka: 9 (21.01.1926)
  številka: 10 (23.01.1926)
  številka: 11 (26.01.1926)
  številka: 12 (28.01.1926)
  številka: 13 (30.01.1926)
  številka: 14 (02.02.1926)
  številka: 15 (04.02.1926)
  številka: 16 (06.02.1926)
  številka: 17 (09.02.1926)
  številka: 18 (11.02.1926)
  številka: 19 (13.02.1926)
  številka: 20 (16.02.1926)
  številka: 21 (18.02.1926)
  številka: 22 (20.02.1926)
  številka: 23 (23.02.1926)
  številka: 24 (25.02.1926)
  številka: 25 (27.02.1926)
  številka: 26 (02.03.1926)
  številka: 27 (04.03.1926)
  številka: 28 (06.03.1926)
  številka: 29 (09.03.1926)
  številka: 30 (11.03.1926)
  številka: 31 (13.03.1926)
  številka: 32 (16.03.1926)
  številka: 33 (18.03.1926)
  številka: 34 (20.03.1926)
  številka: 35 (23.03.1926)
  številka: 36 (27.03.1926)
  številka: 37 (30.03.1926)
  številka: 38 (01.04.1926)
  številka: 39 (03.04.1926)
  številka: 40 (06.04.1926)
  številka: 41 (08.04.1926)
  številka: 42 (10.04.1926)
  številka: 43 (13.04.1926)
  številka: 44 (15.04.1926)
  številka: 45 (17.04.1926)
  številka: 46 (20.04.1926)
  številka: 47 (22.04.1926)
  številka: 48 (24.04.1926)
  številka: 49 (27.04.1926)
  številka: 50 (29.04.1926)
  številka: 51 (01.05.1926)
  številka: 52 (04.05.1926)
  številka: 53 (06.05.1926)
  številka: 54 (08.05.1926)
  številka: 55 (11.05.1926)
  številka: 56 (13.05.1926)
  številka: 57 (18.05.1926)
  številka: 58 (20.05.1926)
  številka: 59 (22.05.1926)
  številka: 60 (25.05.1926)
  številka: 61 (27.05.1926)
  številka: 62 (29.05.1926)
  številka: 63 (01.06.1926)
  številka: 64 (05.06.1926)
  številka: 65 (08.06.1926)
  številka: 66 (10.06.1926)
  številka: 67 (12.06.1926)
  številka: 68 (15.06.1926)
  številka: 69 (17.06.1926)
  številka: 70 (19.06.1926)
  številka: 71 (22.06.1926)
  številka: 72 (24.06.1926)
  številka: 73 (26.06.1926)
  številka: 74 (30.06.1926)
  številka: 75 (01.07.1926)
  številka: 76 (03.07.1926)
  številka: 77 (06.07.1926)
  številka: 78 (08.07.1926)
  številka: 79 (10.07.1926)
  številka: 80 (13.07.1926)
  številka: 81 (15.07.1926)
  številka: 82 (17.07.1926)
  številka: 83 (20.07.1926)
  številka: 84 (22.07.1926)
  številka: 85 (24.07.1926)
  številka: 86 (27.07.1926)
  številka: 87 (29.07.1926)
  številka: 88 (31.07.1926)
  številka: 89 (03.08.1926)
  številka: 90 (05.08.1926)
  številka: 91 (07.08.1926)
  številka: 92 (10.08.1926)
  številka: 93 (12.08.1926)
  številka: 94 (14.08.1926)
  številka: 95 (17.08.1926)
  številka: 96 (19.08.1926)
  številka: 97 (21.08.1926)
  številka: 98 (24.08.1926)
  številka: 99 (26.08.1926)
  številka: 100 (28.08.1926)
  številka: 101 (31.08.1926)
  številka: 102 (02.09.1926)
  številka: 103 (04.09.1926)
  številka: 104 (07.09.1926)
  številka: 105 (09.09.1926)
  številka: 106 (11.09.1926)
  številka: 107 (14.09.1926)
  številka: 108 (16.09.1926)
  številka: 109 (18.09.1926)
  številka: 110 (21.09.1926)
  številka: 111 (23.09.1926)
  številka: 112 (25.09.1926)
  številka: 113 (28.09.1926)
  številka: 114 (30.09.1926)
  številka: 115 (02.10.1926)
  številka: 116 (05.10.1926)
  številka: 117 (07.10.1926)
  številka: 118 (09.10.1926)
  številka: 119 (12.10.1926)
  številka: 120 (14.10.1926)
  številka: 121 (16.10.1926)
  številka: 122 (19.10.1926)
  številka: 123 (21.10.1926)
  številka: 124 (23.10.1926)
  številka: 125 (26.10.1926)
  številka: 126 (28.10.1926)
  številka: 127 (30.10.1926)
  številka: 128 (02.11.1926)
  številka: 129 (04.11.1926)
  številka: 130 (06.11.1926)
  številka: 131 (09.11.1926)
  številka: 132 (11.11.1926)
  številka: 133 (13.11.1926)
  številka: 134 (16.11.1926)
  številka: 135 (18.11.1926)
  številka: 136 (20.11.1926)
  številka: 137 (23.11.1926)
  številka: 138 (25.11.1926)
  številka: 139 (27.11.1926)
  številka: 140 (30.11.1926)
  številka: 141 (02.12.1926)
  številka: 142 (04.12.1926)
  številka: 143 (07.12.1926)
  številka: 144 (09.12.1926)
  številka: 145 (11.12.1926)
  številka: 146 (14.12.1926)
  številka: 147 (16.12.1926)
  številka: 148 (18.12.1926)
  številka: 149 (21.12.1926)
  številka: 150 (23.12.1926)
  številka: 151 (28.12.1926)
  številka: 152 (30.12.1926)
 10. 1927
   150

  številka: 1 (04.01.1927)
  številka: 2 (08.01.1927)
  številka: 3 (11.01.1927)
  številka: 4 (13.01.1927)
  številka: 5 (15.01.1927)
  številka: 6 (18.01.1927)
  številka: 7 (20.01.1927)
  številka: 8 (22.01.1927)
  številka: 9 (25.01.1927)
  številka: 10 (27.01.1927)
  številka: 11 (29.01.1927)
  številka: 12 (29.01.1927)
  številka: 13 (03.02.1927)
  številka: 14 (05.02.1927)
  številka: 15 (08.02.1927)
  številka: 16 (10.02.1927)
  številka: 17 (12.02.1927)
  številka: 18 (15.02.1927)
  številka: 19 (17.02.1927)
  številka: 20 (19.02.1927)
  številka: 21 (22.02.1927)
  številka: 22 (24.02.1927)
  številka: 23 (26.02.1927)
  številka: 24 (01.03.1927)
  številka: 25 (03.03.1927)
  številka: 26 (05.03.1927)
  številka: 27 (08.03.1927)
  številka: 28 (10.03.1927)
  številka: 29 (12.03.1927)
  številka: 30 (15.03.1927)
  številka: 31 (17.03.1927)
  številka: 32 (22.03.1927)
  številka: 33 (24.03.1927)
  številka: 34 (26.03.1927)
  številka: 35 (29.03.1927)
  številka: 36 (31.03.1927)
  številka: 37 (02.04.1927)
  številka: 38 (05.04.1927)
  številka: 39 (07.04.1927)
  številka: 40 (09.04.1927)
  številka: 41 (12.04.1927)
  številka: 42 (14.04.1927)
  številka: 43 (16.04.1927)
  številka: 44 (19.04.1927)
  številka: 45 (08.02.1927)
  številka: 46 (23.04.1927)
  številka: 47 (26.04.1927)
  številka: 48 (28.04.1927)
  številka: 49 (30.04.1927)
  številka: 50 (03.05.1927)
  številka: 51 (05.05.1927)
  številka: 52 (07.05.1927)
  številka: 53 (10.05.1927)
  številka: 54 (12.05.1927)
  številka: 55 (14.05.1927)
  številka: 56 (17.05.1927)
  številka: 57 (19.05.1927)
  številka: 58 (21.05.1927)
  številka: 59 (24.05.1927)
  številka: 60 (28.05.1927)
  številka: 61 (31.05.1927)
  številka: 62 (02.06.1927)
  številka: 63 (04.06.1927)
  številka: 64 (07.06.1927)
  številka: 65 (09.06.1927)
  številka: 66 (11.06.1927)
  številka: 67 (14.06.1927)
  številka: 68 (18.06.1927)
  številka: 69 (21.06.1927)
  številka: 70 (23.06.1927)
  številka: 71 (25.06.1927)
  številka: 72 (28.06.1927)
  številka: 73 (30.06.1927)
  številka: 74 (02.07.1927)
  številka: 75 (05.07.1927)
  številka: 76 (07.07.1927)
  številka: 77 (09.07.1927)
  številka: 78 (12.07.1927)
  številka: 79 (14.07.1927)
  številka: 80 (16.07.1927)
  številka: 81 (19.07.1927)
  številka: 82 (21.07.1927)
  številka: 83 (23.07.1927)
  številka: 84 (26.07.1927)
  številka: 85 (28.07.1927)
  številka: 86 (30.07.1927)
  številka: 87 (02.08.1927)
  številka: 88 (04.08.1927)
  številka: 89 (06.08.1927)
  številka: 90 (09.08.1927)
  številka: 91 (11.08.1927)
  številka: 92 (13.08.1927)
  številka: 93 (16.08.1927)
  številka: 94 (18.08.1927)
  številka: 95 (20.08.1927)
  številka: 96 (23.08.1927)
  številka: 97 (25.08.1927)
  številka: 98 (27.08.1927)
  številka: 99 (30.08.1927)
  številka: 100 (01.09.1927)
  številka: 101 (03.09.1927)
  številka: 102 (06.09.1927)
  številka: 103 (08.09.1927)
  številka: 104 (10.09.1927)
  številka: 105 (13.09.1927)
  številka: 106 (15.09.1927)
  številka: 107 (17.09.1927)
  številka: 108 (20.09.1927)
  številka: 109 (22.09.1927)
  številka: 110 (24.09.1927)
  številka: 111 (27.09.1927)
  številka: 112 (29.09.1927)
  številka: 113 (01.10.1927)
  številka: 114 (04.10.1927)
  številka: 115 (06.10.1927)
  številka: 116 (08.10.1927)
  številka: 117 (11.10.1927)
  številka: 118 (13.10.1927)
  številka: 119 (15.10.1927)
  številka: 120 (18.10.1927)
  številka: 121 (20.10.1927)
  številka: 122 (22.10.1927)
  številka: 123 (25.10.1927)
  številka: 124 (27.10.1927)
  številka: 125 (29.10.1927)
  številka: 126 (03.11.1927)
  številka: 127 (05.11.1927)
  številka: 128 (08.11.1927)
  številka: 129 (10.11.1927)
  številka: 130 (12.11.1927)
  številka: 131 (15.11.1927)
  številka: 132 (17.11.1927)
  številka: 133 (19.11.1927)
  številka: 134 (22.11.1927)
  številka: 135 (24.11.1927)
  številka: 136 (26.11.1927)
  številka: 137 (29.11.1927)
  številka: 138 (01.12.1927)
  številka: 139 (03.12.1927)
  številka: 140 (06.12.1927)
  številka: 141 (10.12.1927)
  številka: 142 (13.12.1927)
  številka: 143 (15.12.1927)
  številka: 144 (17.12.1927)
  številka: 145 (20.12.1927)
  številka: 146 (22.12.1927)
  številka: 147 (24.12.1927)
  številka: 148 (27.12.1927)
  številka: 149 (29.12.1927)
  številka: 150 (31.12.1927)
 11. 1928
   153

  številka: 1 (03.01.1928)
  številka: 2 (05.01.1928)
  številka: 3 (07.01.1928)
  številka: 4 (10.01.1928)
  številka: 5 (12.01.1928)
  številka: 6 (14.01.1928)
  številka: 7 (17.01.1928)
  številka: 8 (19.01.1928)
  številka: 9 (21.01.1928)
  številka: 10 (24.01.1928)
  številka: 11 (26.01.1928)
  številka: 12 (28.01.1928)
  številka: 13 (31.01.1928)
  številka: 14 (04.02.1928)
  številka: 15 (07.02.1928)
  številka: 16 (09.02.1928)
  številka: 17 (11.02.1928)
  številka: 18 (14.02.1928)
  številka: 19 (16.02.1928)
  številka: 20 (18.02.1928)
  številka: 21 (21.02.1928)
  številka: 22 (23.02.1928)
  številka: 23 (25.02.1928)
  številka: 24 (28.02.1928)
  številka: 25 (01.03.1928)
  številka: 26 (03.03.1928)
  številka: 27 (06.03.1928)
  številka: 28 (08.03.1928)
  številka: 29 (10.03.1928)
  številka: 30 (13.03.1928)
  številka: 31 (15.03.1928)
  številka: 32 (17.03.1928)
  številka: 33 (20.03.1928)
  številka: 34 (22.03.1928)
  številka: 35 (24.03.1928)
  številka: 36 (27.03.1928)
  številka: 37 (29.03.1928)
  številka: 38 (31.03.1928)
  številka: 39 (03.04.1928)
  številka: 40 (05.04.1928)
  številka: 41 (07.04.1928)
  številka: 42 (10.04.1928)
  številka: 43 (12.04.1928)
  številka: 44 (14.04.1928)
  številka: 45 (17.04.1928)
  številka: 46 (19.04.1928)
  številka: 47 (21.04.1928)
  številka: 48 (24.04.1928)
  številka: 49 (26.04.1928)
  številka: 50 (28.04.1928)
  številka: 51 (01.05.1928)
  številka: 52 (03.05.1928)
  številka: 53 (05.05.1928)
  številka: 54 (08.05.1928)
  številka: 55 (10.05.1928)
  številka: 56 (12.05.1928)
  številka: 57 (15.05.1928)
  številka: 58 (17.05.1928)
  številka: 59 (19.05.1928)
  številka: 60 (22.05.1928)
  številka: 61 (24.05.1928)
  številka: 62 (26.05.1928)
  številka: 63 (29.05.1928)
  številka: 64 (31.05.1928)
  številka: 65 (02.06.1928)
  številka: 66 (05.06.1928)
  številka: 67 (07.06.1928)
  številka: 68 (09.06.1928)
  številka: 69 (12.06.1928)
  številka: 70 (14.06.1928)
  številka: 71 (16.06.1928)
  številka: 72 (19.06.1928)
  številka: 73 (21.06.1928)
  številka: 74 (23.06.1928)
  številka: 75 (26.06.1928)
  številka: 76 (28.06.1928)
  številka: 77 (30.06.1928)
  številka: 78 (03.07.1928)
  številka: 79 (05.07.1928)
  številka: 80 (07.07.1928)
  številka: 81 (10.07.1928)
  številka: 82 (12.07.1928)
  številka: 83 (14.07.1928)
  številka: 84 (17.07.1928)
  številka: 85 (19.07.1928)
  številka: 86 (21.07.1928)
  številka: 87 (24.07.1928)
  številka: 88 (26.07.1928)
  številka: 89 (28.07.1928)
  številka: 90 (31.07.1928)
  številka: 91 (02.08.1928)
  številka: 92 (04.08.1928)
  številka: 93 (07.08.1928)
  številka: 94 (09.08.1928)
  številka: 95 (11.08.1928)
  številka: 96 (14.08.1928)
  številka: 97 (16.08.1928)
  številka: 98 (18.08.1928)
  številka: 99 (21.08.1928)
  številka: 100 (23.08.1928)
  številka: 101 (25.08.1928)
  številka: 102 (28.08.1928)
  številka: 103 (30.08.1928)
  številka: 104 (01.09.1928)
  številka: 105 (04.09.1928)
  številka: 106 (06.09.1928)
  številka: 107 (08.09.1928)
  številka: 108 (11.09.1928)
  številka: 109 (13.09.1928)
  številka: 110 (15.09.1928)
  številka: 111 (18.09.1928)
  številka: 112 (20.09.1928)
  številka: 113 (22.09.1928)
  številka: 114 (25.09.1928)
  številka: 115 (27.09.1928)
  številka: 116 (29.09.1928)
  številka: 117 (02.10.1928)
  številka: 118 (04.10.1928)
  številka: 119 (06.10.1928)
  številka: 120 (09.10.1928)
  številka: 121 (11.10.1928)
  številka: 122 (13.10.1928)
  številka: 123 (16.10.1928)
  številka: 124 (18.10.1928)
  številka: 125 (20.10.1928)
  številka: 126 (23.10.1928)
  številka: 127 (25.10.1928)
  številka: 128 (27.10.1928)
  številka: 129 (30.10.1928)
  številka: 130 (03.11.1928)
  številka: 131 (06.11.1928)
  številka: 132 (08.11.1928)
  številka: 133 (10.11.1928)
  številka: 134 (13.11.1928)
  številka: 135 (15.11.1928)
  številka: 136 (17.11.1928)
  številka: 137 (20.11.1928)
  številka: 138 (22.11.1928)
  številka: 139 (24.11.1928)
  številka: 140 (27.11.1928)
  številka: 141 (29.11.1928)
  številka: 142 (01.12.1928)
  številka: 143 (04.12.1928)
  številka: 144 (06.12.1928)
  številka: 145 (08.12.1928)
  številka: 146 (11.12.1928)
  številka: 147 (13.12.1928)
  številka: 148 (15.12.1928)
  številka: 149 (18.12.1928)
  številka: 150 (20.12.1928)
  številka: 151 (22.12.1928)
  številka: 152 (27.12.1928)
  številka: 153 (29.12.1928)
 12. 1929
   152

  številka: 1 (01.01.1929)
  številka: 2 (03.01.1929)
  številka: 3 (05.01.1929)
  številka: 4 (08.01.1929)
  številka: 5 (10.01.1929)
  številka: 6 (12.01.1929)
  številka: 7 (15.01.1929)
  številka: 8 (17.01.1929)
  številka: 9 (19.01.1929)
  številka: 10 (22.01.1929)
  številka: 11 (24.01.1929)
  številka: 12 (26.01.1929)
  številka: 13 (29.01.1929)
  številka: 14 (31.01.1929)
  številka: 15 (02.02.1929)
  številka: 16 (05.02.1929)
  številka: 17 (07.02.1929)
  številka: 18 (09.02.1929)
  številka: 19 (12.02.1929)
  številka: 20 (14.02.1929)
  številka: 21 (16.02.1929)
  številka: 22 (19.02.1929)
  številka: 23 (21.02.1929)
  številka: 24 (23.02.1929)
  številka: 25 (26.02.1929)
  številka: 26 (28.02.1929)
  številka: 27 (02.03.1929)
  številka: 28 (05.03.1929)
  številka: 29 (07.03.1929)
  številka: 30 (09.03.1929)
  številka: 31 (12.03.1929)
  številka: 32 (14.03.1929)
  številka: 33 (16.03.1929)
  številka: 34 (19.03.1929)
  številka: 35 (21.03.1929)
  številka: 36 (23.03.1929)
  številka: 37 (26.03.1929)
  številka: 38 (28.03.1929)
  številka: 39 (30.03.1929)
  številka: 40 (04.04.1929)
  številka: 41 (06.04.1929)
  številka: 42 (09.04.1929)
  številka: 43 (11.04.1929)
  številka: 44 (13.04.1929)
  številka: 45 (16.04.1929)
  številka: 46 (18.04.1929)
  številka: 47 (20.04.1929)
  številka: 48 (23.04.1929)
  številka: 49 (25.04.1929)
  številka: 50 (27.04.1929)
  številka: 51 (30.04.1929)
  številka: 52 (02.05.1929)
  številka: 53 (04.05.1929)
  številka: 54 (07.05.1929)
  številka: 55 (11.05.1929)
  številka: 56 (14.05.1929)
  številka: 57 (16.05.1929)
  številka: 58 (18.05.1929)
  številka: 59 (21.05.1929)
  številka: 60 (23.05.1929)
  številka: 61 (25.05.1929)
  številka: 62 (28.05.1929)
  številka: 63 (30.05.1929)
  številka: 64 (01.06.1929)
  številka: 65 (04.06.1929)
  številka: 66 (06.06.1929)
  številka: 67 (08.06.1929)
  številka: 68 (11.06.1929)
  številka: 69 (13.06.1929)
  številka: 70 (15.06.1929)
  številka: 71 (18.06.1929)
  številka: 72 (20.06.1929)
  številka: 73 (22.06.1929)
  številka: 74 (25.06.1929)
  številka: 75 (27.06.1929)
  številka: 76 (02.07.1929)
  številka: 77 (04.07.1929)
  številka: 78 (06.07.1929)
  številka: 79 (09.07.1929)
  številka: 80 (11.07.1929)
  številka: 81 (13.07.1929)
  številka: 82 (16.07.1929)
  številka: 83 (18.07.1929)
  številka: 84 (20.07.1929)
  številka: 85 (23.07.1929)
  številka: 86 (25.07.1929)
  številka: 87 (27.07.1929)
  številka: 88 (30.07.1929)
  številka: 89 (01.08.1929)
  številka: 90 (03.08.1929)
  številka: 91 (06.08.1929)
  številka: 92 (08.08.1929)
  številka: 93 (10.08.1929)
  številka: 94 (13.08.1929)
  številka: 95 (17.08.1929)
  številka: 96 (20.08.1929)
  številka: 97 (22.08.1929)
  številka: 98 (24.08.1929)
  številka: 99 (27.08.1929)
  številka: 100 (29.08.1929)
  številka: 101 (31.08.1929)
  številka: 102 (03.09.1929)
  številka: 103 (05.09.1929)
  številka: 104 (07.09.1929)
  številka: 105 (10.09.1929)
  številka: 106 (12.09.1929)
  številka: 107 (14.09.1929)
  številka: 108 (17.09.1929)
  številka: 109 (19.09.1929)
  številka: 110 (21.09.1929)
  številka: 111 (24.09.1929)
  številka: 112 (26.09.1929)
  številka: 113 (28.09.1929)
  številka: 114 (01.10.1929)
  številka: 115 (03.10.1929)
  številka: 116 (05.10.1929)
  številka: 117 (08.10.1929)
  številka: 118 (10.10.1929)
  številka: 119 (12.10.1929)
  številka: 120 (15.10.1929)
  številka: 121 (17.10.1929)
  številka: 122 (19.10.1929)
  številka: 123 (22.10.1929)
  številka: 124 (24.10.1929)
  številka: 125 (26.10.1929)
  številka: 126 (29.10.1929)
  številka: 127 (31.10.1929)
  številka: 128 (02.11.1929)
  številka: 129 (05.11.1929)
  številka: 130 (07.11.1929)
  številka: 131 (09.11.1929)
  številka: 132 (12.11.1929)
  številka: 133 (14.11.1929)
  številka: 134 (16.11.1929)
  številka: 135 (19.11.1929)
  številka: 136 (21.11.1929)
  številka: 137 (23.11.1929)
  številka: 138 (26.11.1929)
  številka: 139 (28.11.1929)
  številka: 140 (30.11.1929)
  številka: 141 (03.12.1929)
  številka: 142 (05.12.1929)
  številka: 143 (07.12.1929)
  številka: 144 (10.12.1929)
  številka: 145 (12.12.1929)
  številka: 146 (14.12.1929)
  številka: 147 (17.12.1929)
  številka: 148 (19.12.1929)
  številka: 149 (21.12.1929)
  številka: 150 (24.12.1929)
  številka: 151 (28.12.1929)
  številka: 152 (31.12.1929)
 13. 1930
   151

  številka: 1 (02.01.1930)
  številka: 2 (04.01.1930)
  številka: 3 (07.01.1930)
  številka: 4 (09.01.1930)
  številka: 5 (11.01.1930)
  številka: 6 (14.01.1930)
  številka: 7 (16.01.1930)
  številka: 8 (18.01.1930)
  številka: 9 (21.01.1930)
  številka: 10 (23.01.1930)
  številka: 11 (25.01.1930)
  številka: 12 (28.01.1930)
  številka: 13 (30.01.1930)
  številka: 14 (01.02.1930)
  številka: 15 (04.02.1930)
  številka: 16 (06.02.1930)
  številka: 17 (08.02.1930)
  številka: 18 (11.02.1930)
  številka: 19 (13.02.1930)
  številka: 20 (15.02.1930)
  številka: 21 (18.02.1930)
  številka: 22 (20.02.1930)
  številka: 23 (22.02.1930)
  številka: 24 (25.02.1930)
  številka: 25 (27.02.1930)
  številka: 26 (01.03.1930)
  številka: 27 (04.03.1930)
  številka: 28 (06.03.1930)
  številka: 29 (08.03.1930)
  številka: 30 (11.03.1930)
  številka: 31 (13.03.1930)
  številka: 32 (15.03.1930)
  številka: 33 (18.03.1930)
  številka: 34 (20.03.1930)
  številka: 35 (22.03.1930)
  številka: 36 (25.03.1930)
  številka: 37 (27.03.1930)
  številka: 38 (29.03.1930)
  številka: 39 (01.04.1930)
  številka: 40 (03.04.1930)
  številka: 41 (05.04.1930)
  številka: 42 (08.04.1930)
  številka: 43 (10.04.1930)
  številka: 44 (12.04.1930)
  številka: 45 (15.04.1930)
  številka: 46 (17.04.1930)
  številka: 47 (19.04.1930)
  številka: 48 (22.04.1930)
  številka: 49 (24.04.1930)
  številka: 50 (26.04.1930)
  številka: 51 (29.04.1930)
  številka: 52 (01.05.1930)
  številka: 53 (03.05.1930)
  številka: 54 (06.05.1930)
  številka: 55 (08.05.1930)
  številka: 56 (10.05.1930)
  številka: 57 (13.05.1930)
  številka: 58 (15.05.1930)
  številka: 59 (17.05.1930)
  številka: 60 (20.05.1930)
  številka: 61 (22.05.1930)
  številka: 62 (24.05.1930)
  številka: 63 (28.05.1930)
  številka: 64 (31.05.1930)
  številka: 65 (03.06.1930)
  številka: 66 (05.06.1930)
  številka: 67 (07.06.1930)
  številka: 68 (10.06.1930)
  številka: 69 (12.06.1930)
  številka: 70 (14.06.1930)
  številka: 71 (17.06.1930)
  številka: 72 (21.06.1930)
  številka: 73 (24.06.1930)
  številka: 74 (26.06.1930)
  številka: 75 (01.07.1930)
  številka: 76 (03.07.1930)
  številka: 77 (05.07.1930)
  številka: 78 (08.07.1930)
  številka: 79 (10.07.1930)
  številka: 80 (12.07.1930)
  številka: 81 (15.07.1930)
  številka: 82 (17.07.1930)
  številka: 83 (19.07.1930)
  številka: 84 (22.07.1930)
  številka: 85 (24.07.1930)
  številka: 86 (26.07.1930)
  številka: 87 (29.07.1930)
  številka: 88 (31.07.1930)
  številka: 89 (02.08.1930)
  številka: 90 (05.08.1930)
  številka: 91 (07.08.1930)
  številka: 92 (09.08.1930)
  številka: 93 (12.08.1930)
  številka: 94 (14.08.1930)
  številka: 95 (16.08.1930)
  številka: 96 (19.08.1930)
  številka: 97 (21.08.1930)
  številka: 98 (23.08.1930)
  številka: 99 (26.08.1930)
  številka: 100 (28.08.1930)
  številka: 101 (30.08.1930)
  številka: 102 (02.09.1930)
  številka: 103 (04.09.1930)
  številka: 104 (06.09.1930)
  številka: 105 (09.09.1930)
  številka: 106 (11.09.1930)
  številka: 107 (13.09.1930)
  številka: 108 (16.09.1930)
  številka: 109 (18.09.1930)
  številka: 110 (20.09.1930)
  številka: 111 (23.09.1930)
  številka: 112 (25.09.1930)
  številka: 113 (27.09.1930)
  številka: 114 (30.09.1930)
  številka: 115 (02.10.1930)
  številka: 116 (04.10.1930)
  številka: 117 (07.10.1930)
  številka: 118 (09.10.1930)
  številka: 119 (11.10.1930)
  številka: 120 (14.10.1930)
  številka: 121 (16.10.1930)
  številka: 122 (18.10.1930)
  številka: 123 (21.10.1930)
  številka: 124 (23.10.1930)
  številka: 125 (25.10.1930)
  številka: 126 (28.10.1930)
  številka: 127 (30.10.1930)
  številka: 128 (04.11.1930)
  številka: 129 (06.11.1930)
  številka: 130 (08.11.1930)
  številka: 131 (11.11.1930)
  številka: 132 (13.11.1930)
  številka: 133 (15.11.1930)
  številka: 134 (18.11.1930)
  številka: 135 (20.11.1930)
  številka: 136 (22.11.1930)
  številka: 137 (25.11.1930)
  številka: 138 (27.11.1930)
  številka: 139 (29.11.1930)
  številka: 140 (02.12.1930)
  številka: 141 (04.12.1930)
  številka: 142 (06.12.1930)
  številka: 143 (09.12.1930)
  številka: 144 (11.12.1930)
  številka: 145 (13.12.1930)
  številka: 146 (16.12.1930)
  številka: 147 (18.12.1930)
  številka: 148 (20.12.1930)
  številka: 149 (23.12.1930)
  številka: 150 (27.12.1930)
  številka: 151 (30.12.1930)
 14. 1931
   149

  številka: 1 (03.01.1931)
  številka: 2 (08.01.1931)
  številka: 3 (10.01.1931)
  številka: 4 (13.01.1931)
  številka: 5 (15.01.1931)
  številka: 6 (17.01.1931)
  številka: 7 (20.01.1931)
  številka: 8 (22.01.1931)
  številka: 9 (24.01.1931)
  številka: 10 (27.01.1931)
  številka: 11 (29.01.1931)
  številka: 12 (31.01.1931)
  številka: 13 (03.02.1931)
  številka: 14 (05.02.1931)
  številka: 15 (07.02.1931)
  številka: 16 (10.02.1931)
  številka: 17 (12.02.1931)
  številka: 18 (14.02.1931)
  številka: 19 (17.02.1931)
  številka: 20 (19.02.1931)
  številka: 21 (21.02.1931)
  številka: 22 (24.02.1931)
  številka: 23 (26.02.1931)
  številka: 24 (28.02.1931)
  številka: 25 (03.03.1931)
  številka: 26 (05.03.1931)
  številka: 27 (07.03.1931)
  številka: 28 (10.03.1931)
  številka: 29 (12.03.1931)
  številka: 30 (14.03.1931)
  številka: 31 (17.03.1931)
  številka: 32 (21.03.1931)
  številka: 33 (24.03.1931)
  številka: 34 (26.03.1931)
  številka: 35 (28.03.1931)
  številka: 36 (31.03.1931)
  številka: 37 (02.04.1931)
  številka: 38 (04.04.1931)
  številka: 39 (07.04.1931)
  številka: 40 (09.04.1931)
  številka: 41 (11.04.1931)
  številka: 42 (14.04.1931)
  številka: 43 (16.04.1931)
  številka: 44 (18.04.1931)
  številka: 45 (21.04.1931)
  številka: 46 (23.04.1931)
  številka: 47 (25.04.1931)
  številka: 48 (28.04.1931)
  številka: 49 (30.04.1931)
  številka: 50 (02.05.1931)
  številka: 51 (05.05.1931)
  številka: 52 (07.05.1931)
  številka: 53 (09.05.1931)
  številka: 54 (12.05.1931)
  številka: 55 (16.05.1931)
  številka: 56 (19.05.1931)
  številka: 57 (21.05.1931)
  številka: 58 (23.05.1931)
  številka: 59 (26.05.1931)
  številka: 60 (28.05.1931)
  številka: 61 (30.05.1931)
  številka: 62 (02.06.1931)
  številka: 63 (06.06.1931)
  številka: 64 (09.06.1931)
  številka: 65 (11.06.1931)
  številka: 66 (13.06.1931)
  številka: 67 (16.06.1931)
  številka: 68 (18.06.1931)
  številka: 69 (20.06.1931)
  številka: 70 (23.06.1931)
  številka: 71 (25.06.1931)
  številka: 72 (27.06.1931)
  številka: 73 (30.06.1931)
  številka: 74 (02.07.1931)
  številka: 75 (04.07.1931)
  številka: 76 (07.07.1931)
  številka: 77 (09.07.1931)
  številka: 78 (11.07.1931)
  številka: 79 (14.07.1931)
  številka: 80 (16.07.1931)
  številka: 81 (18.07.1931)
  številka: 82 (21.07.1931)
  številka: 83 (23.07.1931)
  številka: 84 (25.07.1931)
  številka: 85 (28.07.1931)
  številka: 86 (30.07.1931)
  številka: 87 (01.08.1931)
  številka: 88 (04.08.1931)
  številka: 89 (06.08.1931)
  številka: 90 (08.08.1931)
  številka: 91 (11.08.1931)
  številka: 92 (13.08.1931)
  številka: 93 (18.08.1931)
  številka: 94 (20.08.1931)
  številka: 95 (22.08.1931)
  številka: 96 (25.08.1931)
  številka: 97 (27.08.1931)
  številka: 98 (29.08.1931)
  številka: 99 (01.09.1931)
  številka: 100 (03.09.1931)
  številka: 101 (05.09.1931)
  številka: 102 (08.09.1931)
  številka: 103 (10.09.1931)
  številka: 104 (12.09.1931)
  številka: 105 (15.09.1931)
  številka: 106 (17.09.1931)
  številka: 107 (19.09.1931)
  številka: 108 (22.09.1931)
  številka: 109 (24.09.1931)
  številka: 110 (26.09.1931)
  številka: 111 (29.09.1931)
  številka: 112 (01.10.1931)
  številka: 113 (03.10.1931)
  številka: 114 (06.10.1931)
  številka: 115 (08.10.1931)
  številka: 116 (10.10.1931)
  številka: 117 (13.10.1931)
  številka: 118 (15.10.1931)
  številka: 119 (17.10.1931)
  številka: 120 (20.10.1931)
  številka: 121 (22.10.1931)
  številka: 122 (24.10.1931)
  številka: 123 (27.10.1931)
  številka: 124 (29.10.1931)
  številka: 125 (31.10.1931)
  številka: 126 (03.11.1931)
  številka: 127 (05.11.1931)
  številka: 128 (07.11.1931)
  številka: 129 (10.11.1931)
  številka: 130 (12.11.1931)
  številka: 131 (14.11.1931)
  številka: 132 (17.11.1931)
  številka: 133 (19.11.1931)
  številka: 134 (21.11.1931)
  številka: 135 (24.11.1931)
  številka: 136 (26.11.1931)
  številka: 137 (28.11.1931)
  številka: 138 (01.12.1931)
  številka: 139 (03.12.1931)
  številka: 140 (05.12.1931)
  številka: 141 (10.12.1931)
  številka: 142 (12.12.1931)
  številka: 143 (15.12.1931)
  številka: 144 (17.12.1931)
  številka: 145 (19.12.1931)
  številka: 146 (22.12.1931)
  številka: 147 (24.12.1931)
  številka: 148 (29.12.1931)
  številka: 149 (31.12.1931)
 15. 1932
   150

  številka: 1 (02.01.1932)
  številka: 2 (05.01.1932)
  številka: 3 (07.01.1932)
  številka: 4 (09.01.1932)
  številka: 5 (12.01.1932)
  številka: 6 (14.01.1932)
  številka: 7 (16.01.1932)
  številka: 8 (19.01.1932)
  številka: 9 (21.01.1932)
  številka: 10 (23.01.1932)
  številka: 11 (26.01.1932)
  številka: 12 (28.01.1932)
  številka: 13 (30.01.1932)
  številka: 14 (02.02.1932)
  številka: 15 (04.02.1932)
  številka: 16 (06.02.1932)
  številka: 17 (09.02.1932)
  številka: 18 (11.02.1932)
  številka: 19 (13.02.1932)
  številka: 20 (16.02.1932)
  številka: 21 (18.02.1932)
  številka: 22 (20.02.1932)
  številka: 23 (23.02.1932)
  številka: 24 (25.02.1932)
  številka: 25 (27.02.1932)
  številka: 26 (01.03.1932)
  številka: 27 (03.03.1932)
  številka: 28 (05.03.1932)
  številka: 29 (08.03.1932)
  številka: 30 (10.03.1932)
  številka: 31 (12.03.1932)
  številka: 32 (15.03.1932)
  številka: 33 (17.03.1932)
  številka: 34 (22.03.1932)
  številka: 35 (24.03.1932)
  številka: 36 (26.03.1932)
  številka: 37 (31.03.1932)
  številka: 38 (02.04.1932)
  številka: 39 (05.04.1932)
  številka: 40 (07.04.1932)
  številka: 41 (09.04.1932)
  številka: 42 (12.04.1932)
  številka: 43 (14.04.1932)
  številka: 44 (16.04.1932)
  številka: 45 (19.04.1932)
  številka: 46 (21.04.1932)
  številka: 47 (23.04.1932)
  številka: 48 (26.04.1932)
  številka: 49 (28.04.1932)
  številka: 50 (30.04.1932)
  številka: 51 (03.05.1932)
  številka: 52 (07.05.1932)
  številka: 53 (10.05.1932)
  številka: 54 (12.05.1932)
  številka: 55 (14.05.1932)
  številka: 56 (17.05.1932)
  številka: 57 (19.05.1932)
  številka: 58 (21.05.1932)
  številka: 59 (24.05.1932)
  številka: 60 (28.05.1932)
  številka: 61 (31.05.1932)
  številka: 62 (02.06.1932)
  številka: 63 (04.06.1932)
  številka: 64 (07.06.1932)
  številka: 65 (09.06.1932)
  številka: 66 (11.06.1932)
  številka: 67 (14.06.1932)
  številka: 68 (16.06.1932)
  številka: 69 (18.06.1932)
  številka: 70 (21.06.1932)
  številka: 71 (23.06.1932)
  številka: 72 (25.06.1932)
  številka: 73 (30.06.1932)
  številka: 74 (02.07.1932)
  številka: 75 (05.07.1932)
  številka: 76 (07.07.1932)
  številka: 77 (09.07.1932)
  številka: 78 (12.07.1932)
  številka: 79 (14.07.1932)
  številka: 80 (16.07.1932)
  številka: 81 (19.07.1932)
  številka: 82 (21.07.1932)
  številka: 83 (23.07.1932)
  številka: 84 (26.07.1932)
  številka: 85 (28.07.1932)
  številka: 86 (30.07.1932)
  številka: 87 (02.08.1932)
  številka: 88 (04.08.1932)
  številka: 89 (06.08.1932)
  številka: 90 (09.08.1932)
  številka: 91 (11.08.1932)
  številka: 92 (13.08.1932)
  številka: 93 (16.08.1932)
  številka: 94 (18.08.1932)
  številka: 95 (20.08.1932)
  številka: 96 (23.08.1932)
  številka: 97 (25.08.1932)
  številka: 98 (27.08.1932)
  številka: 99 (30.08.1932)
  številka: 100 (01.09.1932)
  številka: 101 (03.09.1932)
  številka: 102 (06.09.1932)
  številka: 103 (08.09.1932)
  številka: 104 (10.09.1932)
  številka: 105 (13.09.1932)
  številka: 106 (15.09.1932)
  številka: 107 (17.09.1932)
  številka: 108 (20.09.1932)
  številka: 109 (22.09.1932)
  številka: 110 (24.09.1932)
  številka: 111 (27.09.1932)
  številka: 112 (29.09.1932)
  številka: 113 (01.10.1932)
  številka: 114 (04.10.1932)
  številka: 115 (06.10.1932)
  številka: 116 (08.10.1932)
  številka: 117 (11.10.1932)
  številka: 118 (13.10.1932)
  številka: 119 (15.10.1932)
  številka: 120 (18.10.1932)
  številka: 121 (20.10.1932)
  številka: 122 (22.10.1932)
  številka: 123 (25.10.1932)
  številka: 124 (27.10.1932)
  številka: 125 (29.10.1932)
  številka: 126 (01.11.1932)
  številka: 127 (03.11.1932)
  številka: 128 (05.11.1932)
  številka: 129 (08.11.1932)
  številka: 130 (10.11.1932)
  številka: 131 (12.11.1932)
  številka: 132 (15.11.1932)
  številka: 133 (17.11.1932)
  številka: 134 (19.11.1932)
  številka: 135 (22.11.1932)
  številka: 136 (24.11.1932)
  številka: 137 (26.11.1932)
  številka: 138 (29.11.1932)
  številka: 139 (03.12.1932)
  številka: 140 (06.12.1932)
  številka: 141 (08.12.1932)
  številka: 142 (10.12.1932)
  številka: 143 (13.12.1932)
  številka: 144 (16.12.1932)
  številka: 145 (20.12.1932)
  številka: 146 (22.12.1932)
  številka: 147 (24.12.1932)
  številka: 148 (27.12.1932)
  številka: 149 (29.12.1932)
  številka: 150 (31.12.1932)
 16. 1933
   149

  številka: 1 (03.01.1933)
  številka: 2 (05.01.1933)
  številka: 3 (07.01.1933)
  številka: 4 (10.01.1933)
  številka: 5 (12.01.1933)
  številka: 6 (14.01.1933)
  številka: 7 (17.01.1933)
  številka: 8 (19.01.1933)
  številka: 9 (21.01.1933)
  številka: 10 (24.01.1933)
  številka: 11 (26.01.1933)
  številka: 12 (28.01.1933)
  številka: 13 (31.01.1933)
  številka: 14 (02.02.1933)
  številka: 15 (04.02.1933)
  številka: 16 (07.02.1933)
  številka: 17 (09.02.1933)
  številka: 18 (11.02.1933)
  številka: 19 (14.02.1933)
  številka: 20 (16.02.1933)
  številka: 21 (18.02.1933)
  številka: 22 (21.02.1933)
  številka: 23 (23.02.1933)
  številka: 24 (25.02.1933)
  številka: 25 (28.02.1933)
  številka: 26 (02.03.1933)
  številka: 27 (04.03.1933)
  številka: 28 (07.03.1933)
  številka: 29 (09.03.1933)
  številka: 30 (11.03.1933)
  številka: 31 (14.03.1933)
  številka: 32 (16.03.1933)
  številka: 33 (18.03.1933)
  številka: 34 (21.03.1933)
  številka: 35 (23.03.1933)
  številka: 36 (28.03.1933)
  številka: 37 (30.03.1933)
  številka: 38 (01.04.1933)
  številka: 39 (04.04.1933)
  številka: 40 (06.04.1933)
  številka: 41 (08.04.1933)
  številka: 42 (11.04.1933)
  številka: 43 (13.04.1933)
  številka: 44 (15.04.1933)
  številka: 45 (18.04.1933)
  številka: 46 (20.04.1933)
  številka: 47 (22.04.1933)
  številka: 48 (25.04.1933)
  številka: 49 (27.04.1933)
  številka: 50 (29.04.1933)
  številka: 51 (02.05.1933)
  številka: 52 (04.05.1933)
  številka: 53 (06.05.1933)
  številka: 54 (09.05.1933)
  številka: 55 (11.05.1933)
  številka: 56 (13.05.1933)
  številka: 57 (16.05.1933)
  številka: 58 (18.05.1933)
  številka: 59 (20.05.1933)
  številka: 60 (23.05.1933)
  številka: 61 (27.05.1933)
  številka: 62 (30.05.1933)
  številka: 63 (01.06.1933)
  številka: 64 (03.06.1933)
  številka: 65 (06.06.1933)
  številka: 66 (08.06.1933)
  številka: 67 (10.06.1933)
  številka: 68 (13.06.1933)
  številka: 69 (17.06.1933)
  številka: 70 (21.06.1933)
  številka: 71 (24.06.1933)
  številka: 72 (27.06.1933)
  številka: 73 (01.07.1933)
  številka: 74 (04.07.1933)
  številka: 75 (06.07.1933)
  številka: 76 (08.07.1933)
  številka: 77 (11.07.1933)
  številka: 78 (13.07.1933)
  številka: 79 (15.07.1933)
  številka: 80 (18.07.1933)
  številka: 81 (20.07.1933)
  številka: 82 (22.07.1933)
  številka: 83 (25.07.1933)
  številka: 84 (27.07.1933)
  številka: 85 (29.07.1933)
  številka: 86 (01.08.1933)
  številka: 87 (03.08.1933)
  številka: 88 (05.08.1933)
  številka: 89 (08.08.1933)
  številka: 90 (10.08.1933)
  številka: 91 (12.08.1933)
  številka: 92 (17.08.1933)
  številka: 93 (19.08.1933)
  številka: 94 (22.08.1933)
  številka: 95 (24.08.1933)
  številka: 96 (26.08.1933)
  številka: 97 (29.08.1933)
  številka: 98 (31.08.1933)
  številka: 99 (02.09.1933)
  številka: 100 (05.09.1933)
  številka: 101 (07.09.1933)
  številka: 102 (09.09.1933)
  številka: 103 (12.09.1933)
  številka: 104 (14.09.1933)
  številka: 105 (16.09.1933)
  številka: 106 (19.09.1933)
  številka: 107 (21.09.1933)
  številka: 108 (23.09.1933)
  številka: 109 (26.09.1933)
  številka: 110 (28.09.1933)
  številka: 111 (30.09.1933)
  številka: 112 (03.10.1933)
  številka: 113 (05.10.1933)
  številka: 114 (07.10.1933)
  številka: 115 (10.10.1933)
  številka: 116 (12.10.1933)
  številka: 117 (14.10.1933)
  številka: 118 (17.10.1933)
  številka: 119 (19.10.1933)
  številka: 120 (21.10.1933)
  številka: 121 (24.10.1933)
  številka: 122 (26.10.1933)
  številka: 123 (28.10.1933)
  številka: 124 (31.10.1933)
  številka: 125 (02.11.1933)
  številka: 126 (04.11.1933)
  številka: 127 (07.11.1933)
  številka: 128 (09.11.1933)
  številka: 129 (11.11.1933)
  številka: 130 (14.11.1933)
  številka: 131 (16.11.1933)
  številka: 132 (18.11.1933)
  številka: 133 (21.11.1933)
  številka: 134 (23.11.1933)
  številka: 135 (25.11.1933)
  številka: 136 (28.11.1933)
  številka: 137 (30.11.1933)
  številka: 138 (02.12.1933)
  številka: 139 (05.12.1933)
  številka: 140 (07.12.1933)
  številka: 141 (09.12.1933)
  številka: 142 (12.12.1933)
  številka: 143 (14.12.1933)
  številka: 144 (16.12.1933)
  številka: 145 (19.12.1933)
  številka: 146 (21.12.1933)
  številka: 147 (23.12.1933)
  številka: 148 (28.12.1933)
  številka: 149 (30.12.1933)
 17. 1934
   144

  številka: 1 (02.01.1934)
  številka: 2 (04.01.1934)
  številka: 3 (09.01.1934)
  številka: 4 (11.01.1934)
  številka: 5 (13.01.1934)
  številka: 6 (16.01.1934)
  številka: 7 (18.01.1934)
  številka: 8 (20.01.1934)
  številka: 9 (23.01.1934)
  številka: 10 (25.01.1934)
  številka: 11 (27.01.1934)
  številka: 12 (30.01.1934)
  številka: 13 (01.02.1934)
  številka: 14 (03.02.1934)
  številka: 15 (06.02.1934)
  številka: 16 (08.02.1934)
  številka: 17 (10.02.1934)
  številka: 18 (13.02.1934)
  številka: 19 (15.02.1934)
  številka: 20 (17.02.1934)
  številka: 21 (20.02.1934)
  številka: 22 (22.02.1934)
  številka: 23 (24.02.1934)
  številka: 24 (27.02.1934)
  številka: 25 (01.03.1934)
  številka: 26 (03.03.1934)
  številka: 27 (06.03.1934)
  številka: 28 (08.03.1934)
  številka: 29 (10.03.1934)
  številka: 30 (13.03.1934)
  številka: 31 (15.03.1934)
  številka: 32 (17.03.1934)
  številka: 33 (20.03.1934)
  številka: 34 (22.03.1934)
  številka: 35 (24.03.1934)
  številka: 36 (27.03.1934)
  številka: 37 (29.03.1934)
  številka: 38 (31.03.1934)
  številka: 39 (05.04.1934)
  številka: 40 (07.04.1934)
  številka: 41 (10.04.1934)
  številka: 42 (12.04.1934)
  številka: 43 (14.04.1934)
  številka: 44 (17.04.1934)
  številka: 45 (19.04.1934)
  številka: 46 (21.04.1934)
  številka: 47 (24.04.1934)
  številka: 48 (26.04.1934)
  številka: 49 (28.04.1934)
  številka: 50 (03.05.1934)
  številka: 51 (05.05.1934)
  številka: 52 (08.05.1934)
  številka: 53 (12.05.1934)
  številka: 54 (15.05.1934)
  številka: 55 (17.05.1934)
  številka: 56 (19.05.1934)
  številka: 57 (22.05.1934)
  številka: 58 (24.05.1934)
  številka: 59 (26.05.1934)
  številka: 60 (29.05.1934)
  številka: 62 (05.06.1934)
  številka: 63 (07.06.1934)
  številka: 64 (09.06.1934)
  številka: 65 (12.06.1934)
  številka: 66 (14.06.1934)
  številka: 67 (16.06.1934)
  številka: 68 (19.06.1934)
  številka: 69 (21.06.1934)
  številka: 70 (23.06.1934)
  številka: 71 (26.06.1934)
  številka: 72 (30.06.1934)
  številka: 73 (03.07.1934)
  številka: 74 (05.07.1934)
  številka: 75 (07.07.1934)
  številka: 76 (10.07.1934)
  številka: 77 (12.07.1934)
  številka: 78 (14.07.1934)
  številka: 79 (17.07.1934)
  številka: 80 (19.07.1934)
  številka: 81 (21.07.1934)
  številka: 82 (24.07.1934)
  številka: 83 (26.07.1934)
  številka: 84 (28.07.1934)
  številka: 85 (31.07.1934)
  številka: 86 (02.08.1934)
  številka: 87 (04.08.1934)
  številka: 88 (07.08.1934)
  številka: 89 (09.08.1934)
  številka: 90 (11.08.1934)
  številka: 91 (14.08.1934)
  številka: 92 (16.08.1934)
  številka: 93 (18.08.1934)
  številka: 94 (21.08.1934)
  številka: 95 (23.08.1934)
  številka: 96 (25.08.1934)
  številka: 97 (28.08.1934)
  številka: 98 (30.08.1934)
  številka: 99 (01.09.1934)
  številka: 100 (04.09.1934)
  številka: 101 (06.09.1934)
  številka: 102 (11.09.1934)
  številka: 103 (13.09.1934)
  številka: 104 (15.09.1934)
  številka: 105 (18.09.1934)
  številka: 106 (20.09.1934)
  številka: 107 (22.09.1934)
  številka: 108 (25.09.1934)
  številka: 109 (27.09.1934)
  številka: 110 (29.09.1934)
  številka: 111 (02.10.1934)
  številka: 112 (04.10.1934)
  številka: 113 (06.10.1934)
  številka: 114 (09.10.1934)
  številka: 115 (11.10.1934)
  številka: 116 (13.10.1934)
  številka: 117 (16.10.1934)
  številka: 118 (20.10.1934)
  številka: 119 (23.10.1934)
  številka: 120 (25.10.1934)
  številka: 121 (27.10.1934)
  številka: 122 (30.10.1934)
  številka: 123 (03.11.1934)
  številka: 124 (06.11.1934)
  številka: 125 (08.11.1934)
  številka: 126 (10.11.1934)
  številka: 127 (13.11.1934)
  številka: 128 (15.11.1934)
  številka: 129 (17.11.1934)
  številka: 130 (20.11.1934)
  številka: 131 (21.11.1934)
  številka: 132 (24.11.1934)
  številka: 133 (27.11.1934)
  številka: 134 (29.11.1934)
  številka: 135 (04.12.1934)
  številka: 136 (06.12.1934)
  številka: 137 (11.12.1934)
  številka: 138 (13.12.1934)
  številka: 139 (15.12.1934)
  številka: 140 (18.12.1934)
  številka: 141 (20.12.1934)
  številka: 142 (22.12.1934)
  številka: 143 (27.12.1934)
  številka: 144 (02.06.1934)
  številka: 144 (29.12.1934)
 18. 1935
   135

  številka: 1 (03.01.1935)
  številka: 2 (05.01.1935)
  številka: 3 (08.01.1935)
  številka: 4 (10.01.1935)
  številka: 5 (12.01.1935)
  številka: 6 (15.01.1935)
  številka: 7 (17.01.1935)
  številka: 8 (19.01.1935)
  številka: 9 (22.01.1935)
  številka: 10 (24.01.1935)
  številka: 11 (26.01.1935)
  številka: 12 (29.01.1935)
  številka: 13 (31.01.1935)
  številka: 14 (05.02.1935)
  številka: 15 (07.02.1935)
  številka: 16 (09.02.1935)
  številka: 17 (12.02.1935)
  številka: 18 (14.02.1935)
  številka: 19 (16.02.1935)
  številka: 20 (19.02.1935)
  številka: 21 (21.02.1935)
  številka: 22 (23.02.1935)
  številka: 23 (26.02.1935)
  številka: 24 (28.02.1935)
  številka: 25 (02.03.1935)
  številka: 26 (05.03.1935)
  številka: 27 (07.03.1935)
  številka: 28 (09.03.1935)
  številka: 29 (12.03.1935)
  številka: 30 (14.03.1935)
  številka: 31 (16.03.1935)
  številka: 32 (21.03.1935)
  številka: 33 (22.03.1935)
  številka: 34 (26.03.1935)
  številka: 35 (28.03.1935)
  številka: 36 (30.03.1935)
  številka: 37 (02.04.1935)
  številka: 38 (04.04.1935)
  številka: 39 (06.04.1935)
  številka: 40 (09.04.1935)
  številka: 41 (11.04.1935)
  številka: 42 (13.04.1935)
  številka: 43 (16.04.1935)
  številka: 44 (18.04.1935)
  številka: 45 (20.04.1935)
  številka: 46 (23.04.1935)
  številka: 47 (25.04.1935)
  številka: 48 (27.04.1935)
  številka: 49 (30.04.1935)
  številka: 50 (02.05.1935)
  številka: 51 (04.05.1935)
  številka: 52 (07.05.1935)
  številka: 53 (09.05.1935)
  številka: 54 (11.05.1935)
  številka: 55 (14.05.1935)
  številka: 56 (16.05.1935)
  številka: 57 (18.05.1935)
  številka: 58 (21.05.1935)
  številka: 59 (23.05.1935)
  številka: 60 (25.05.1935)
  številka: 61 (28.05.1935)
  številka: 62 (01.06.1935)
  številka: 63 (04.06.1935)
  številka: 64 (06.06.1935)
  številka: 65 (08.06.1935)
  številka: 66 (11.06.1935)
  številka: 67 (13.06.1935)
  številka: 68 (15.06.1935)
  številka: 69 (18.06.1935)
  številka: 70 (22.06.1935)
  številka: 71 (25.06.1935)
  številka: 72 (27.06.1935)
  številka: 73 (02.07.1935)
  številka: 74 (04.07.1935)
  številka: 75 (06.07.1935)
  številka: 76 (09.07.1935)
  številka: 77 (11.07.1935)
  številka: 78 (13.07.1935)
  številka: 79 (03.08.1935)
  številka: 80 (17.08.1935)
  številka: 81 (20.08.1935)
  številka: 82 (22.08.1935)
  številka: 83 (24.08.1935)
  številka: 84 (27.08.1935)
  številka: 85 (29.08.1935)
  številka: 86 (31.08.1935)
  številka: 87 (03.09.1935)
  številka: 88 (06.09.1935)
  številka: 89 (10.09.1935)
  številka: 90 (11.09.1935)
  številka: 91 (14.09.1935)
  številka: 92 (17.09.1935)
  številka: 93 (19.09.1935)
  številka: 94 (21.09.1935)
  številka: 95 (24.09.1935)
  številka: 96 (26.09.1935)
  številka: 97 (28.09.1935)
  številka: 98 (01.10.1935)
  številka: 99 (03.10.1935)
  številka: 100 (05.10.1935)
  številka: 101 (08.10.1935)
  številka: 102 (10.10.1935)
  številka: 103 (12.10.1935)
  številka: 104 (15.10.1935)
  številka: 105 (17.10.1935)
  številka: 106 (19.10.1935)
  številka: 107 (22.10.1935)
  številka: 108 (24.10.1935)
  številka: 109 (26.10.1935)
  številka: 110 (29.10.1935)
  številka: 111 (31.10.1935)
  številka: 112 (02.11.1935)
  številka: 113 (05.11.1935)
  številka: 114 (07.11.1935)
  številka: 115 (09.11.1935)
  številka: 116 (12.11.1935)
  številka: 117 (14.11.1935)
  številka: 118 (16.11.1935)
  številka: 119 (19.11.1935)
  številka: 120 (21.11.1935)
  številka: 121 (23.11.1935)
  številka: 122 (26.11.1935)
  številka: 123 (28.11.1935)
  številka: 124 (30.11.1935)
  številka: 125 (03.12.1935)
  številka: 126 (05.12.1935)
  številka: 127 (07.12.1935)
  številka: 128 (10.12.1935)
  številka: 129 (12.12.1935)
  številka: 130 (14.12.1935)
  številka: 131 (17.12.1935)
  številka: 132 (19.12.1935)
  številka: 133 (21.12.1935)
  številka: 134 (24.12.1935)
  številka: 135 (28.12.1935)
 19. 1936
   139

  številka: 1 (01.01.1936)
  številka: 2 (04.01.1936)
  številka: 3 (07.01.1936)
  številka: 4 (09.01.1936)
  številka: 5 (11.01.1936)
  številka: 6 (14.01.1936)
  številka: 7 (16.01.1936)
  številka: 8 (18.01.1936)
  številka: 9 (21.01.1936)
  številka: 10 (23.01.1936)
  številka: 11 (25.01.1936)
  številka: 12 (28.01.1936)
  številka: 13 (30.01.1936)
  številka: 14 (01.02.1936)
  številka: 15 (04.02.1936)
  številka: 16 (06.02.1936)
  številka: 17 (08.02.1936)
  številka: 18 (11.02.1936)
  številka: 19 (13.02.1936)
  številka: 20 (15.02.1936)
  številka: 21 (18.02.1936)
  številka: 22 (20.02.1936)
  številka: 23 (22.02.1936)
  številka: 24 (25.02.1936)
  številka: 25 (27.02.1936)
  številka: 26 (29.02.1936)
  številka: 27 (03.03.1936)
  številka: 28 (05.03.1936)
  številka: 29 (07.03.1936)
  številka: 30 (10.03.1936)
  številka: 31 (12.03.1936)
  številka: 32 (14.03.1936)
  številka: 33 (17.03.1936)
  številka: 34 (21.03.1936)
  številka: 35 (24.03.1936)
  številka: 36 (26.03.1936)
  številka: 37 (28.03.1936)
  številka: 38 (31.03.1936)
  številka: 39 (02.04.1936)
  številka: 40 (04.04.1936)
  številka: 41 (07.04.1936)
  številka: 42 (09.04.1936)
  številka: 43 (11.04.1936)
  številka: 44 (14.04.1936)
  številka: 45 (16.04.1936)
  številka: 46 (18.04.1936)
  številka: 47 (21.04.1936)
  številka: 48 (23.04.1936)
  številka: 49 (25.04.1936)
  številka: 50 (28.04.1936)
  številka: 51 (30.04.1936)
  številka: 52 (05.05.1936)
  številka: 53 (07.05.1936)
  številka: 54 (09.05.1936)
  številka: 55 (12.05.1936)
  številka: 56 (14.05.1936)
  številka: 57 (16.05.1936)
  številka: 58 (20.05.1936)
  številka: 59 (23.05.1936)
  številka: 60 (26.05.1936)
  številka: 61 (28.05.1936)
  številka: 62 (30.05.1936)
  številka: 63 (04.06.1936)
  številka: 64 (06.06.1936)
  številka: 65 (09.06.1936)
  številka: 66 (13.06.1936)
  številka: 67 (16.06.1936)
  številka: 68 (18.06.1936)
  številka: 69 (20.06.1936)
  številka: 70 (23.06.1936)
  številka: 71 (25.06.1936)
  številka: 72 (27.06.1936)
  številka: 73 (02.07.1936)
  številka: 74 (04.07.1936)
  številka: 75 (07.07.1936)
  številka: 76 (09.07.1936)
  številka: 77 (11.07.1936)
  številka: 78 (14.07.1936)
  številka: 79 (16.07.1936)
  številka: 80 (18.07.1936)
  številka: 81 (21.07.1936)
  številka: 82 (23.07.1936)
  številka: 83 (25.07.1936)
  številka: 84 (28.07.1936)
  številka: 85 (30.07.1936)
  številka: 86 (01.08.1936)
  številka: 87 (04.08.1936)
  številka: 88 (06.08.1936)
  številka: 89 (08.08.1936)
  številka: 90 (11.08.1936)
  številka: 91 (13.08.1936)
  številka: 92 (18.08.1936)
  številka: 93 (20.08.1936)
  številka: 94 (22.08.1936)
  številka: 95 (25.08.1936)
  številka: 96 (27.08.1936)
  številka: 97 (29.08.1936)
  številka: 98 (01.09.1936)
  številka: 99 (03.09.1936)
  številka: 100 (05.09.1936)
  številka: 101 (10.09.1936)
  številka: 102 (12.09.1936)
  številka: 103 (15.09.1936)
  številka: 104 (17.09.1936)
  številka: 105 (19.09.1936)
  številka: 106 (22.09.1936)
  številka: 107 (24.09.1936)
  številka: 108 (26.09.1936)
  številka: 109 (29.09.1936)
  številka: 110 (01.10.1936)
  številka: 111 (03.10.1936)
  številka: 112 (06.10.1936)
  številka: 113 (08.10.1936)
  številka: 114 (10.10.1936)
  številka: 115 (13.10.1936)
  številka: 116 (15.10.1936)
  številka: 117 (17.10.1936)
  številka: 118 (20.10.1936)
  številka: 119 (22.10.1936)
  številka: 120 (24.10.1936)
  številka: 121 (27.10.1936)
  številka: 122 (29.10.1936)
  številka: 123 (31.10.1936)
  številka: 124 (03.11.1936)
  številka: 125 (05.11.1936)
  številka: 126 (07.11.1936)
  številka: 127 (10.11.1936)
  številka: 128 (12.11.1936)
  številka: 129 (14.11.1936)
  številka: 130 (03.12.1936)
  številka: 131 (05.12.1936)
  številka: 132 (10.12.1936)
  številka: 133 (12.12.1936)
  številka: 134 (15.12.1936)
  številka: 135 (17.12.1936)
  številka: 136 (19.12.1936)
  številka: 137 (22.12.1936)
  številka: 138 (24.12.1936)
  številka: 139 (29.12.1936)
 20. 1937
   151

  številka: 1 (01.01.1937)
  številka: 2 (04.01.1937)
  številka: 3 (08.01.1937)
  številka: 4 (11.01.1937)
  številka: 5 (13.01.1937)
  številka: 6 (15.01.1937)
  številka: 7 (18.01.1937)
  številka: 8 (20.01.1937)
  številka: 9 (22.01.1937)
  številka: 10 (25.01.1937)
  številka: 11 (27.01.1937)
  številka: 12 (29.01.1937)
  številka: 13 (01.02.1937)
  številka: 14 (03.02.1937)
  številka: 15 (05.02.1937)
  številka: 16 (08.02.1937)
  številka: 17 (10.02.1937)
  številka: 18 (12.02.1937)
  številka: 19 (15.02.1937)
  številka: 20 (17.02.1937)
  številka: 21 (19.02.1937)
  številka: 22 (22.02.1937)
  številka: 23 (24.02.1937)
  številka: 24 (26.02.1937)
  številka: 25 (01.03.1937)
  številka: 26 (03.03.1937)
  številka: 27 (05.03.1937)
  številka: 28 (08.03.1937)
  številka: 29 (10.03.1937)
  številka: 30 (12.03.1937)
  številka: 31 (15.03.1937)
  številka: 32 (17.03.1937)
  številka: 33 (22.03.1937)
  številka: 34 (24.03.1937)
  številka: 35 (26.03.1937)
  številka: 36 (31.03.1937)
  številka: 37 (02.04.1937)
  številka: 38 (05.04.1937)
  številka: 39 (07.04.1937)
  številka: 40 (09.04.1937)
  številka: 41 (12.04.1937)
  številka: 42 (14.04.1937)
  številka: 43 (16.04.1937)
  številka: 44 (19.04.1937)
  številka: 45 (21.04.1937)
  številka: 46 (23.04.1937)
  številka: 47 (26.04.1937)
  številka: 48 (28.04.1937)
  številka: 49 (30.04.1937)
  številka: 50 (03.05.1937)
  številka: 51 (05.05.1937)
  številka: 52 (07.05.1937)
  številka: 53 (10.05.1937)
  številka: 54 (12.05.1937)
  številka: 55 (14.05.1937)
  številka: 56 (19.05.1937)
  številka: 57 (21.05.1937)
  številka: 58 (25.05.1937)
  številka: 59 (28.05.1937)
  številka: 60 (31.05.1937)
  številka: 61 (02.06.1937)
  številka: 62 (04.06.1937)
  številka: 63 (07.06.1937)
  številka: 64 (09.06.1937)
  številka: 65 (11.06.1937)
  številka: 66 (14.06.1937)
  številka: 67 (16.06.1937)
  številka: 68 (18.06.1937)
  številka: 69 (21.06.1937)
  številka: 70 (23.06.1937)
  številka: 71 (25.06.1937)
  številka: 72 (30.06.1937)
  številka: 73 (02.07.1937)
  številka: 74 (05.07.1937)
  številka: 75 (07.07.1937)
  številka: 76 (09.07.1937)
  številka: 77 (12.07.1937)
  številka: 78 (14.07.1937)
  številka: 79 (16.07.1937)
  številka: 80 (19.07.1937)
  številka: 81 (21.07.1937)
  številka: 82 (23.07.1937)
  številka: 83 (26.07.1937)
  številka: 84 (28.07.1937)
  številka: 85 (30.07.1937)
  številka: 86 (02.08.1937)
  številka: 87 (04.08.1937)
  številka: 88 (06.08.1937)
  številka: 89 (09.08.1937)
  številka: 90 (11.08.1937)
  številka: 91 (13.08.1937)
  številka: 92 (16.08.1937)
  številka: 93 (18.08.1937)
  številka: 94 (20.08.1937)
  številka: 95 (23.08.1937)
  številka: 96 (25.08.1937)
  številka: 97 (27.08.1937)
  številka: 98 (30.08.1937)
  številka: 99 (01.09.1937)
  številka: 100 (03.09.1937)
  številka: 101 (06.09.1937)
  številka: 102 (10.09.1937)
  številka: 103 (13.09.1937)
  številka: 104 (15.09.1937)
  številka: 105 (17.09.1937)
  številka: 106 (20.09.1937)
  številka: 107 (22.09.1937)
  številka: 108 (24.09.1937)
  številka: 109 (27.09.1937)
  številka: 110 (29.09.1937)
  številka: 111 (01.10.1937)
  številka: 112 (04.10.1937)
  številka: 113 (06.10.1937)
  številka: 114 (08.10.1937)
  številka: 115 (11.10.1937)
  številka: 116 (13.10.1937)
  številka: 117 (15.10.1937)
  številka: 117 (15.10.1937)
  številka: 118 (18.10.1937)
  številka: 118 (18.10.1937)
  številka: 119 (20.10.1937)
  številka: 120 (22.10.1937)
  številka: 121 (25.10.1937)
  številka: 122 (27.10.1937)
  številka: 123 (28.10.1937)
  številka: 123 (29.10.1937)
  številka: 124 (03.11.1937)
  številka: 125 (05.11.1937)
  številka: 126 (08.11.1937)
  številka: 126 (08.11.1937)
  številka: 127 (10.11.1937)
  številka: 128 (12.11.1937)
  številka: 129 (15.11.1937)
  številka: 130 (17.11.1937)
  številka: 131 (19.11.1937)
  številka: 132 (22.11.1937)
  številka: 133 (24.11.1937)
  številka: 134 (26.11.1937)
  številka: 134 (26.11.1937)
  številka: 135 (29.11.1937)
  številka: 135 (29.11.1937)
  številka: 136 (03.12.1937)
  številka: 137 (06.12.1937)
  številka: 138 (10.12.1937)
  številka: 139 (13.12.1937)
  številka: 140 (15.12.1937)
  številka: 141 (17.12.1937)
  številka: 142 (20.12.1937)
  številka: 143 (24.12.1937)
  številka: 144 (28.12.1937)
  številka: 144 (28.12.1937)
 21. 1938
   145

  številka: 1 (01.01.1938)
  številka: 2 (03.01.1938)
  številka: 2 (03.01.1938)
  številka: 3 (05.01.1938)
  številka: 4 (07.01.1938)
  številka: 5 (10.01.1938)
  številka: 6 (12.01.1938)
  številka: 7 (14.01.1938)
  številka: 8 (17.01.1938)
  številka: 9 (19.01.1938)
  številka: 10 (21.01.1938)
  številka: 11 (24.01.1938)
  številka: 12 (26.01.1938)
  številka: 13 (28.01.1938)
  številka: 14 (31.01.1938)
  številka: 15 (04.02.1938)
  številka: 16 (07.02.1938)
  številka: 17 (09.02.1938)
  številka: 18 (11.02.1938)
  številka: 19 (14.02.1938)
  številka: 20 (16.02.1938)
  številka: 21 (18.02.1938)
  številka: 22 (21.02.1938)
  številka: 23 (23.02.1938)
  številka: 24 (25.02.1938)
  številka: 25 (28.02.1938)
  številka: 26 (02.03.1938)
  številka: 27 (04.03.1938)
  številka: 28 (07.03.1938)
  številka: 29 (09.03.1938)
  številka: 30 (11.03.1938)
  številka: 31 (14.03.1938)
  številka: 32 (16.03.1938)
  številka: 33 (18.03.1938)
  številka: 34 (22.03.1938)
  številka: 35 (24.03.1938)
  številka: 36 (28.03.1938)
  številka: 37 (30.03.1938)
  številka: 37 (30.03.1938)
  številka: 38 (01.04.1938)
  številka: 38 (01.04.1938)
  številka: 39 (04.04.1938)
  številka: 40 (06.04.1938)
  številka: 41 (08.04.1938)
  številka: 42 (13.04.1938)
  številka: 43 (20.04.1938)
  številka: 44 (22.04.1938)
  številka: 45 (25.04.1938)
  številka: 46 (27.04.1938)
  številka: 47 (29.04.1938)
  številka: 48 (02.05.1938)
  številka: 49 (04.05.1938)
  številka: 50 (06.05.1938)
  številka: 51 (09.05.1938)
  številka: 52 (11.05.1938)
  številka: 53 (13.05.1938)
  številka: 54 (16.05.1938)
  številka: 55 (18.05.1938)
  številka: 56 (20.05.1938)
  številka: 57 (23.05.1938)
  številka: 58 (25.05.1938)
  številka: 59 (27.05.1938)
  številka: 60 (30.05.1938)
  številka: 61 (01.06.1938)
  številka: 62 (03.06.1938)
  številka: 63 (08.06.1938)
  številka: 64 (10.06.1938)
  številka: 65 (17.06.1938)
  številka: 65 (17.06.1938)
  številka: 66 (20.06.1938)
  številka: 67 (22.06.1938)
  številka: 68 (24.06.1938)
  številka: 69 (27.06.1938)
  številka: 70 (01.07.1938)
  številka: 71 (04.07.1938)
  številka: 72 (06.07.1938)
  številka: 73 (08.07.1938)
  številka: 74 (11.07.1938)
  številka: 75 (13.07.1938)
  številka: 76 (15.07.1938)
  številka: 77 (18.07.1938)
  številka: 78 (20.07.1938)
  številka: 79 (22.07.1938)
  številka: 80 (25.07.1938)
  številka: 81 (27.07.1938)
  številka: 82 (29.07.1938)
  številka: 83 (01.08.1938)
  številka: 84 (04.08.1938)
  številka: 85 (08.08.1938)
  številka: 86 (10.08.1938)
  številka: 87 (12.08.1938)
  številka: 88 (17.08.1938)
  številka: 89 (19.08.1938)
  številka: 90 (22.08.1938)
  številka: 91 (24.08.1938)
  številka: 92 (26.08.1938)
  številka: 93 (29.08.1938)
  številka: 94 (31.08.1938)
  številka: 95 (02.09.1938)
  številka: 96 (05.09.1938)
  številka: 97 (07.09.1938)
  številka: 98 (09.09.1938)
  številka: 99 (12.09.1938)
  številka: 100 (14.09.1938)
  številka: 101 (16.09.1938)
  številka: 102 (19.09.1938)
  številka: 103 (21.09.1938)
  številka: 104 (23.09.1938)
  številka: 105 (26.09.1938)
  številka: 106 (28.09.1938)
  številka: 107 (30.09.1938)
  številka: 108 (03.10.1938)
  številka: 109 (05.10.1938)
  številka: 110 (07.10.1938)
  številka: 111 (10.10.1938)
  številka: 112 (12.10.1938)
  številka: 113 (14.10.1938)
  številka: 114 (17.10.1938)
  številka: 115 (19.10.1938)
  številka: 116 (21.10.1938)
  številka: 117 (24.10.1938)
  številka: 118 (26.10.1938)
  številka: 119 (28.10.1938)
  številka: 120 (31.10.1938)
  številka: 121 (04.11.1938)
  številka: 122 (07.11.1938)
  številka: 123 (09.11.1938)
  številka: 124 (11.11.1938)
  številka: 125 (14.11.1938)
  številka: 126 (16.11.1938)
  številka: 127 (18.11.1938)
  številka: 128 (21.11.1938)
  številka: 129 (23.11.1938)
  številka: 130 (25.11.1938)
  številka: 131 (28.11.1938)
  številka: 132 (30.11.1938)
  številka: 133 (05.12.1938)
  številka: 134 (07.12.1938)
  številka: 135 (12.12.1938)
  številka: 136 (14.12.1938)
  številka: 137 (16.12.1938)
  številka: 138 (19.12.1938)
  številka: 139 (21.12.1938)
  številka: 140 (23.12.1938)
  številka: 141 (28.12.1938)
 22. 1939
   142

  številka: 1 (01.01.1939)
  številka: 2 (02.01.1939)
  številka: 3 (05.01.1939)
  številka: 4 (09.01.1939)
  številka: 5 (11.01.1939)
  številka: 6 (13.01.1939)
  številka: 7 (16.01.1939)
  številka: 8 (18.01.1939)
  številka: 9 (20.01.1939)
  številka: 10 (23.01.1939)
  številka: 11 (25.01.1939)
  številka: 12 (27.01.1939)
  številka: 13 (30.01.1939)
  številka: 14 (01.02.1939)
  številka: 15 (03.02.1939)
  številka: 16 (06.02.1939)
  številka: 17 (08.02.1939)
  številka: 18 (10.02.1939)
  številka: 19 (13.02.1939)
  številka: 20 (15.02.1939)
  številka: 21 (17.02.1939)
  številka: 22 (20.02.1939)
  številka: 23 (22.02.1939)
  številka: 24 (24.02.1939)
  številka: 25 (27.02.1939)
  številka: 26 (01.03.1939)
  številka: 27 (03.03.1939)
  številka: 28 (06.03.1939)
  številka: 29 (08.03.1939)
  številka: 30 (10.03.1939)
  številka: 31 (13.03.1939)
  številka: 32 (15.03.1939)
  številka: 33 (17.03.1939)
  številka: 34 (20.03.1939)
  številka: 35 (22.03.1939)
  številka: 36 (24.03.1939)
  številka: 37 (27.03.1939)
  številka: 38 (29.03.1939)
  številka: 39 (31.03.1939)
  številka: 40 (03.04.1939)
  številka: 41 (05.04.1939)
  številka: 42 (07.04.1939)
  številka: 43 (12.04.1939)
  številka: 44 (14.04.1939)
  številka: 45 (17.04.1939)
  številka: 46 (19.04.1939)
  številka: 47 (21.04.1939)
  številka: 48 (24.04.1939)
  številka: 49 (26.04.1939)
  številka: 50 (28.04.1939)
  številka: 51 (03.05.1939)
  številka: 52 (05.05.1939)
  številka: 53 (08.05.1939)
  številka: 54 (10.05.1939)
  številka: 55 (12.05.1939)
  številka: 56 (15.05.1939)
  številka: 57 (17.05.1939)
  številka: 58 (19.05.1939)
  številka: 59 (22.05.1939)
  številka: 60 (24.05.1939)
  številka: 61 (26.05.1939)
  številka: 62 (31.05.1939)
  številka: 63 (02.06.1939)
  številka: 64 (05.06.1939)
  številka: 65 (07.06.1939)
  številka: 66 (12.06.1939)
  številka: 67 (14.06.1939)
  številka: 68 (16.06.1939)
  številka: 69 (21.06.1939)
  številka: 70 (23.06.1939)
  številka: 71 (26.06.1939)
  številka: 72 (30.06.1939)
  številka: 73 (03.07.1939)
  številka: 74 (05.07.1939)
  številka: 75 (07.07.1939)
  številka: 76 (10.07.1939)
  številka: 77 (12.07.1939)
  številka: 78 (14.07.1939)
  številka: 79 (17.07.1939)
  številka: 80 (19.07.1939)
  številka: 81 (21.07.1939)
  številka: 82 (24.07.1939)
  številka: 83 (26.07.1939)
  številka: 84 (28.07.1939)
  številka: 85 (31.07.1939)
  številka: 86 (02.08.1939)
  številka: 87 (04.08.1939)
  številka: 88 (07.08.1939)
  številka: 89 (09.08.1939)
  številka: 90 (11.08.1939)
  številka: 91 (14.08.1939)
  številka: 92 (18.08.1939)
  številka: 93 (21.08.1939)
  številka: 94 (23.08.1939)
  številka: 95 (25.08.1939)
  številka: 96 (28.08.1939)
  številka: 97 (30.08.1939)
  številka: 98 (01.09.1939)
  številka: 99 (04.09.1939)
  številka: 100 (07.09.1939)
  številka: 101 (11.09.1939)
  številka: 102 (13.09.1939)
  številka: 103 (15.09.1939)
  številka: 104 (18.09.1939)
  številka: 105 (20.09.1939)
  številka: 106 (22.09.1939)
  številka: 107 (25.09.1939)
  številka: 108 (27.09.1939)
  številka: 109 (29.09.1939)
  številka: 110 (02.10.1939)
  številka: 111 (04.10.1939)
  številka: 112 (06.10.1939)
  številka: 113 (09.10.1939)
  številka: 114 (11.10.1939)
  številka: 115 (13.10.1939)
  številka: 116 (16.10.1939)
  številka: 117 (18.10.1939)
  številka: 118 (20.10.1939)
  številka: 119 (23.10.1939)
  številka: 120 (25.10.1939)
  številka: 121 (27.10.1939)
  številka: 122 (30.10.1939)
  številka: 123 (03.11.1939)
  številka: 124 (06.11.1939)
  številka: 125 (08.11.1939)
  številka: 126 (10.11.1939)
  številka: 127 (13.11.1939)
  številka: 128 (15.11.1939)
  številka: 129 (17.11.1939)
  številka: 130 (20.11.1939)
  številka: 131 (22.11.1939)
  številka: 132 (24.11.1939)
  številka: 133 (27.11.1939)
  številka: 134 (30.11.1939)
  številka: 135 (04.12.1939)
  številka: 136 (07.12.1939)
  številka: 137 (11.12.1939)
  številka: 138 (13.12.1939)
  številka: 139 (15.12.1939)
  številka: 140 (18.12.1939)
  številka: 141 (20.12.1939)
  številka: 142 (22.12.1939)
 23. 1940
   147

  številka: 1 (01.01.1940)
  številka: 2 (03.01.1940)
  številka: 3 (05.01.1940)
  številka: 4 (08.01.1940)
  številka: 5 (10.01.1940)
  številka: 6 (12.01.1940)
  številka: 7 (15.01.1940)
  številka: 8 (17.01.1940)
  številka: 9 (19.01.1940)
  številka: 10 (22.01.1940)
  številka: 11 (24.01.1940)
  številka: 12 (26.01.1940)
  številka: 13 (29.01.1940)
  številka: 14 (02.02.1940)
  številka: 15 (05.02.1940)
  številka: 16 (07.02.1940)
  številka: 17 (09.02.1940)
  številka: 18 (12.02.1940)
  številka: 19 (14.02.1940)
  številka: 20 (16.02.1940)
  številka: 21 (19.02.1940)
  številka: 22 (21.02.1940)
  številka: 23 (23.02.1940)
  številka: 24 (26.02.1940)
  številka: 25 (28.02.1940)
  številka: 26 (01.03.1940)
  številka: 27 (04.03.1940)
  številka: 28 (06.03.1940)
  številka: 29 (08.03.1940)
  številka: 30 (11.03.1940)
  številka: 31 (13.03.1940)
  številka: 32 (15.03.1940)
  številka: 33 (18.03.1940)
  številka: 34 (22.03.1940)
  številka: 35 (27.03.1940)
  številka: 36 (29.03.1940)
  številka: 37 (01.04.1940)
  številka: 38 (03.04.1940)
  številka: 39 (05.04.1940)
  številka: 40 (08.04.1940)
  številka: 41 (10.04.1940)
  številka: 42 (12.04.1940)
  številka: 43 (15.04.1940)
  številka: 44 (17.04.1940)
  številka: 45 (19.04.1940)
  številka: 46 (22.04.1940)
  številka: 47 (24.04.1940)
  številka: 48 (26.04.1940)
  številka: 49 (29.04.1940)
  številka: 50 (04.05.1940)
  številka: 51 (06.05.1940)
  številka: 52 (08.05.1940)
  številka: 53 (10.05.1940)
  številka: 54 (15.05.1940)
  številka: 55 (17.05.1940)
  številka: 56 (20.05.1940)
  številka: 57 (22.05.1940)
  številka: 58 (24.05.1940)
  številka: 59 (27.05.1940)
  številka: 60 (29.05.1940)
  številka: 61 (31.05.1940)
  številka: 62 (03.06.1940)
  številka: 63 (05.06.1940)
  številka: 64 (07.06.1940)
  številka: 65 (10.06.1940)
  številka: 66 (12.06.1940)
  številka: 67 (14.06.1940)
  številka: 68 (17.06.1940)
  številka: 69 (19.06.1940)
  številka: 70 (21.06.1940)
  številka: 71 (24.06.1940)
  številka: 72 (27.06.1940)
  številka: 73 (01.07.1940)
  številka: 74 (03.07.1940)
  številka: 75 (05.07.1940)
  številka: 76 (08.07.1940)
  številka: 77 (10.07.1940)
  številka: 78 (12.07.1940)
  številka: 79 (15.07.1940)
  številka: 80 (17.07.1940)
  številka: 81 (19.07.1940)
  številka: 82 (22.07.1940)
  številka: 83 (24.07.1940)
  številka: 84 (26.07.1940)
  številka: 85 (29.07.1940)
  številka: 86 (31.07.1940)
  številka: 87 (02.08.1940)
  številka: 88 (05.08.1940)
  številka: 89 (07.08.1940)
  številka: 90 (09.08.1940)
  številka: 91 (12.08.1940)
  številka: 92 (14.08.1940)
  številka: 93 (19.08.1940)
  številka: 94 (21.08.1940)
  številka: 95 (23.08.1940)
  številka: 96 (26.08.1940)
  številka: 97 (28.08.1940)
  številka: 98 (30.08.1940)
  številka: 99 (02.09.1940)
  številka: 100 (04.09.1940)
  številka: 101 (06.09.1940)
  številka: 102 (09.09.1940)
  številka: 103 (11.09.1940)
  številka: 104 (13.09.1940)
  številka: 105 (16.09.1940)
  številka: 106 (18.09.1940)
  številka: 107 (20.09.1940)
  številka: 108 (23.09.1940)
  številka: 109 (25.09.1940)
  številka: 110 (27.09.1940)
  številka: 111 (30.09.1940)
  številka: 112 (02.10.1940)
  številka: 113 (04.10.1940)
  številka: 114 (07.10.1940)
  številka: 115 (09.10.1940)
  številka: 116 (11.10.1940)
  številka: 117 (14.10.1940)
  številka: 118 (16.10.1940)
  številka: 119 (18.10.1940)
  številka: 120 (21.10.1940)
  številka: 121 (23.10.1940)
  številka: 122 (25.10.1940)
  številka: 123 (28.10.1940)
  številka: 124 (31.10.1940)
  številka: 125 (04.11.1940)
  številka: 126 (06.11.1940)
  številka: 127 (08.11.1940)
  številka: 128 (11.11.1940)
  številka: 129 (13.11.1940)
  številka: 130 (15.11.1940)
  številka: 131 (18.11.1940)
  številka: 132 (20.11.1940)
  številka: 133 (22.11.1940)
  številka: 134 (25.11.1940)
  številka: 135 (27.11.1940)
  številka: 136 (29.11.1940)
  številka: 137 (02.12.1940)
  številka: 138 (04.12.1940)
  številka: 139 (06.12.1940)
  številka: 140 (09.12.1940)
  številka: 141 (11.12.1940)
  številka: 142 (13.12.1940)
  številka: 143 (16.12.1940)
  številka: 144 (18.12.1940)
  številka: 145 (20.12.1940)
  številka: 146 (23.12.1940)
  številka: 147 (27.12.1940)
 24. 1941
   123

  številka: 1 (01.01.1941)
  številka: 2 (03.01.1941)
  številka: 3 (08.01.1941)
  številka: 4 (10.01.1941)
  številka: 5 (13.01.1941)
  številka: 6 (15.01.1941)
  številka: 7 (17.01.1941)
  številka: 8 (20.01.1941)
  številka: 9 (22.01.1941)
  številka: 10 (24.01.1941)
  številka: 11 (27.01.1941)
  številka: 12 (29.01.1941)
  številka: 13 (31.01.1941)
  številka: 14 (03.02.1941)
  številka: 15 (05.02.1941)
  številka: 16 (07.02.1941)
  številka: 17 (10.02.1941)
  številka: 18 (12.02.1941)
  številka: 19 (14.02.1941)
  številka: 20 (17.02.1941)
  številka: 21 (19.02.1941)
  številka: 22 (21.02.1941)
  številka: 23 (24.02.1941)
  številka: 24 (26.02.1941)
  številka: 25 (28.02.1941)
  številka: 26 (03.03.1941)
  številka: 27 (05.03.1941)
  številka: 28 (07.03.1941)
  številka: 29 (10.03.1941)
  številka: 30 (12.03.1941)
  številka: 31 (14.03.1941)
  številka: 32 (17.03.1941)
  številka: 33 (21.03.1941)
  številka: 34 (24.03.1941)
  številka: 35 (26.03.1941)
  številka: 36 (28.03.1941)
  številka: 37 (31.03.1941)
  številka: 38 (02.04.1941)
  številka: 39 (04.04.1941)
  številka: 40 (07.04.1941)
  številka: 41 (19.04.1941)
  številka: 42 (21.04.1941)
  številka: 43 (23.04.1941)
  številka: 44 (25.04.1941)
  številka: 45 (28.04.1941)
  številka: 46 (30.04.1941)
  številka: 47 (02.05.1941)
  številka: 48 (05.05.1941)
  številka: 49 (07.05.1941)
  številka: 50 (09.05.1941)
  številka: 51 (12.05.1941)
  številka: 52 (14.05.1941)
  številka: 53 (16.05.1941)
  številka: 54 (19.05.1941)
  številka: 55 (21.05.1941)
  številka: 56 (23.05.1941)
  številka: 57 (26.05.1941)
  številka: 58 (28.05.1941)
  številka: 59 (30.05.1941)
  številka: 60 (04.06.1941)
  številka: 61 (06.06.1941)
  številka: 62 (09.06.1941)
  številka: 63 (11.06.1941)
  številka: 64 (13.06.1941)
  številka: 65 (16.06.1941)
  številka: 66 (18.06.1941)
  številka: 67 (20.06.1941)
  številka: 68 (23.06.1941)
  številka: 69 (25.06.1941)
  številka: 70 (27.06.1941)
  številka: 71 (30.06.1941)
  številka: 72 (02.07.1941)
  številka: 73 (04.07.1941)
  številka: 74 (07.07.1941)
  številka: 75 (09.07.1941)
  številka: 76 (11.07.1941)
  številka: 77 (15.07.1941)
  številka: 78 (18.07.1941)
  številka: 79 (22.07.1941)
  številka: 80 (25.07.1941)
  številka: 81 (29.07.1941)
  številka: 82 (01.08.1941)
  številka: 83 (05.08.1941)
  številka: 84 (08.08.1941)
  številka: 85 (12.08.1941)
  številka: 86 (16.08.1941)
  številka: 87 (19.08.1941)
  številka: 88 (22.08.1941)
  številka: 89 (26.08.1941)
  številka: 90 (29.08.1941)
  številka: 91 (02.09.1941)
  številka: 92 (05.09.1941)
  številka: 93 (09.09.1941)
  številka: 94 (12.09.1941)
  številka: 95 (16.09.1941)
  številka: 96 (19.09.1941)
  številka: 97 (23.09.1941)
  številka: 98 (26.09.1941)
  številka: 99 (30.09.1941)
  številka: 100 (03.10.1941)
  številka: 101 (07.10.1941)
  številka: 102 (10.10.1941)
  številka: 103 (14.10.1941)
  številka: 104 (17.10.1941)
  številka: 105 (21.10.1941)
  številka: 106 (24.10.1941)
  številka: 107 (28.10.1941)
  številka: 108 (31.10.1941)
  številka: 109 (04.11.1941)
  številka: 110 (07.11.1941)
  številka: 111 (11.11.1941)
  številka: 112 (14.11.1941)
  številka: 113 (18.11.1941)
  številka: 114 (21.11.1941)
  številka: 115 (25.11.1941)
  številka: 116 (28.11.1941)
  številka: 117 (02.12.1941)
  številka: 118 (05.12.1941)
  številka: 119 (09.12.1941)
  številka: 120 (12.12.1941)
  številka: 121 (16.12.1941)
  številka: 122 (19.12.1941)
  številka: 123 (23.12.1941)
 25. 1942
   102

  številka: 1 (01.01.1942)
  številka: 2 (07.01.1942)
  številka: 3 (09.01.1942)
  številka: 4 (13.01.1942)
  številka: 5 (16.01.1942)
  številka: 6 (20.01.1942)
  številka: 7 (23.01.1942)
  številka: 8 (27.01.1942)
  številka: 9 (30.01.1942)
  številka: 10 (03.02.1942)
  številka: 11 (06.02.1942)
  številka: 12 (10.02.1942)
  številka: 13 (13.02.1942)
  številka: 14 (17.02.1942)
  številka: 15 (20.02.1942)
  številka: 16 (24.02.1942)
  številka: 17 (27.02.1942)
  številka: 18 (03.03.1942)
  številka: 19 (06.03.1942)
  številka: 20 (10.03.1942)
  številka: 21 (13.03.1942)
  številka: 22 (17.03.1942)
  številka: 23 (20.03.1942)
  številka: 24 (24.03.1942)
  številka: 25 (27.03.1942)
  številka: 26 (31.03.1942)
  številka: 27 (03.04.1942)
  številka: 28 (10.04.1942)
  številka: 29 (14.04.1942)
  številka: 30 (17.04.1942)
  številka: 31 (21.04.1942)
  številka: 32 (24.04.1942)
  številka: 33 (28.04.1942)
  številka: 34 (01.05.1942)
  številka: 35 (05.05.1942)
  številka: 36 (08.05.1942)
  številka: 37 (12.05.1942)
  številka: 38 (15.05.1942)
  številka: 39 (19.05.1942)
  številka: 40 (22.05.1942)
  številka: 41 (26.05.1942)
  številka: 42 (29.05.1942)
  številka: 43 (02.06.1942)
  številka: 44 (05.06.1942)
  številka: 45 (09.06.1942)
  številka: 46 (12.06.1942)
  številka: 47 (16.06.1942)
  številka: 48 (19.06.1942)
  številka: 49 (23.06.1942)
  številka: 50 (26.06.1942)
  številka: 51 (30.06.1942)
  številka: 52 (03.07.1942)
  številka: 53 (07.07.1942)
  številka: 54 (10.07.1942)
  številka: 55 (14.07.1942)
  številka: 56 (17.07.1942)
  številka: 57 (22.07.1942)
  številka: 58 (24.07.1942)
  številka: 59 (28.07.1942)
  številka: 60 (31.07.1942)
  številka: 61 (04.08.1942)
  številka: 62 (07.08.1942)
  številka: 63 (11.08.1942)
  številka: 64 (14.08.1942)
  številka: 65 (18.08.1942)
  številka: 66 (21.08.1942)
  številka: 67 (25.08.1942)
  številka: 68 (28.08.1942)
  številka: 69 (01.09.1942)
  številka: 70 (04.09.1942)
  številka: 71 (08.09.1942)
  številka: 72 (11.09.1942)
  številka: 73 (15.09.1942)
  številka: 74 (18.09.1942)
  številka: 75 (22.09.1942)
  številka: 76 (25.09.1942)
  številka: 77 (29.09.1942)
  številka: 78 (02.10.1942)
  številka: 79 (06.10.1942)
  številka: 80 (09.10.1942)
  številka: 81 (13.10.1942)
  številka: 82 (16.10.1942)
  številka: 83 (20.10.1942)
  številka: 84 (23.10.1942)
  številka: 85 (27.10.1942)
  številka: 86 (30.10.1942)
  številka: 87 (03.11.1942)
  številka: 88 (06.11.1942)
  številka: 89 (10.11.1942)
  številka: 90 (13.11.1942)
  številka: 91 (17.11.1942)
  številka: 92 (20.11.1942)
  številka: 93 (24.11.1942)
  številka: 94 (27.11.1942)
  številka: 95 (01.12.1942)
  številka: 96 (04.12.1942)
  številka: 97 (08.12.1942)
  številka: 98 (11.12.1942)
  številka: 99 (15.12.1942)
  številka: 100 (18.12.1942)
  številka: 101 (22.12.1942)
  številka: 102 (29.12.1942)
 26. 1943
   104

  številka: 1 (01.01.1943)
  številka: 2 (05.01.1943)
  številka: 3 (08.01.1943)
  številka: 4 (12.01.1943)
  številka: 5 (15.01.1943)
  številka: 6 (19.01.1943)
  številka: 7 (22.01.1943)
  številka: 8 (26.01.1943)
  številka: 9 (29.01.1943)
  številka: 10 (02.02.1943)
  številka: 11 (05.02.1943)
  številka: 12 (09.02.1943)
  številka: 13 (12.02.1943)
  številka: 14 (16.02.1943)
  številka: 15 (19.02.1943)
  številka: 16 (23.02.1943)
  številka: 17 (26.02.1943)
  številka: 18 (02.03.1943)
  številka: 19 (05.03.1943)
  številka: 20 (09.03.1943)
  številka: 21 (12.03.1943)
  številka: 22 (16.03.1943)
  številka: 23 (19.03.1943)
  številka: 24 (23.03.1943)
  številka: 25 (26.03.1943)
  številka: 26 (30.03.1943)
  številka: 27 (02.04.1943)
  številka: 28 (06.04.1943)
  številka: 29 (09.04.1943)
  številka: 30 (13.04.1943)
  številka: 31 (16.04.1943)
  številka: 32 (20.04.1943)
  številka: 33 (23.04.1943)
  številka: 34 (27.04.1943)
  številka: 35 (30.04.1943)
  številka: 36 (04.05.1943)
  številka: 37 (07.05.1943)
  številka: 38 (11.05.1943)
  številka: 39 (14.05.1943)
  številka: 40 (18.05.1943)
  številka: 41 (21.05.1943)
  številka: 42 (25.05.1943)
  številka: 43 (28.05.1943)
  številka: 44 (01.06.1943)
  številka: 45 (04.06.1943)
  številka: 46 (08.06.1943)
  številka: 47 (11.06.1943)
  številka: 48 (15.06.1943)
  številka: 49 (18.06.1943)
  številka: 50 (22.06.1943)
  številka: 51 (25.06.1943)
  številka: 52 (29.06.1943)
  številka: 53 (02.07.1943)
  številka: 54 (06.07.1943)
  številka: 55 (09.07.1943)
  številka: 56 (13.07.1943)
  številka: 57 (16.07.1943)
  številka: 58 (20.07.1943)
  številka: 59 (23.07.1943)
  številka: 60 (27.07.1943)
  številka: 61 (30.07.1943)
  številka: 62 (03.08.1943)
  številka: 63 (06.08.1943)
  številka: 64 (10.08.1943)
  številka: 65 (13.08.1943)
  številka: 66 (17.08.1943)
  številka: 67 (20.08.1943)
  številka: 68 (24.08.1943)
  številka: 69 (27.08.1943)
  številka: 70 (31.08.1943)
  številka: 71 (03.09.1943)
  številka: 72 (07.09.1943)
  številka: 73 (10.09.1943)
  številka: 74 (14.09.1943)
  številka: 75 (17.09.1943)
  številka: 76 (21.09.1943)
  številka: 77 (24.09.1943)
  številka: 78 (28.09.1943)
  številka: 79 (01.10.1943)
  številka: 80 (05.10.1943)
  številka: 81 (08.10.1943)
  številka: 82 (12.10.1943)
  številka: 83 (15.10.1943)
  številka: 84 (19.10.1943)
  številka: 85 (22.10.1943)
  številka: 86 (26.10.1943)
  številka: 87 (29.10.1943)
  številka: 88 (02.11.1943)
  številka: 89 (05.11.1943)
  številka: 90 (09.11.1943)
  številka: 91 (12.11.1943)
  številka: 92 (16.11.1943)
  številka: 93 (19.11.1943)
  številka: 94 (23.11.1943)
  številka: 95 (26.11.1943)
  številka: 96 (30.11.1943)
  številka: 97 (03.12.1943)
  številka: 98 (07.12.1943)
  številka: 99 (10.12.1943)
  številka: 100 (14.12.1943)
  številka: 101 (17.12.1943)
  številka: 102 (21.12.1943)
  številka: 103 (24.12.1943)
  številka: 104 (28.12.1943)
 27. 1944
   98

  številka: 1 (01.01.1944)
  številka: 2 (04.01.1944)
  številka: 3 (07.01.1944)
  številka: 4 (11.01.1944)
  številka: 5 (14.01.1944)
  številka: 6 (18.01.1944)
  številka: 7 (21.01.1944)
  številka: 8 (25.01.1944)
  številka: 9 (28.01.1944)
  številka: 10 (01.02.1944)
  številka: 11 (04.02.1944)
  številka: 12 (08.02.1944)
  številka: 13 (11.02.1944)
  številka: 14 (15.02.1944)
  številka: 15 (18.02.1944)
  številka: 16 (22.02.1944)
  številka: 17 (25.02.1944)
  številka: 18 (29.02.1944)
  številka: 19 (03.03.1944)
  številka: 20 (07.03.1944)
  številka: 21 (10.03.1944)
  številka: 22 (14.03.1944)
  številka: 23 (17.03.1944)
  številka: 24 (21.03.1944)
  številka: 25 (24.03.1944)
  številka: 26 (28.03.1944)
  številka: 27 (31.03.1944)
  številka: 28 (04.04.1944)
  številka: 29 (07.04.1944)
  številka: 30 (11.04.1944)
  številka: 31 (14.04.1944)
  številka: 32 (18.04.1944)
  številka: 33 (21.04.1944)
  številka: 34 (25.04.1944)
  številka: 35 (28.04.1944)
  številka: 36 (02.05.1944)
  številka: 37 (05.05.1944)
  številka: 38 (09.05.1944)
  številka: 39 (12.05.1944)
  številka: 40 (16.05.1944)
  številka: 41 (19.05.1944)
  številka: 42 (23.05.1944)
  številka: 43 (26.05.1944)
  številka: 44 (30.05.1944)
  številka: 45 (02.06.1944)
  številka: 46 (06.06.1944)
  številka: 47 (09.06.1944)
  številka: 48 (13.06.1944)
  številka: 49 (16.06.1944)
  številka: 50 (20.06.1944)
  številka: 51 (23.06.1944)
  številka: 52 (27.06.1944)
  številka: 53 (30.06.1944)
  številka: 54 (04.07.1944)
  številka: 55 (07.07.1944)
  številka: 56 (11.07.1944)
  številka: 57 (14.07.1944)
  številka: 58 (18.07.1944)
  številka: 59 (21.07.1944)
  številka: 60 (25.07.1944)
  številka: 61 (28.07.1944)
  številka: 62 (01.08.1944)
  številka: 63 (04.08.1944)
  številka: 64 (08.08.1944)
  številka: 65 (11.08.1944)
  številka: 66 (15.08.1944)
  številka: 67 (18.08.1944)
  številka: 68 (22.08.1944)
  številka: 69 (25.08.1944)
  številka: 70 (29.08.1944)
  številka: 71 (01.09.1944)
  številka: 72 (05.09.1944)
  številka: 73 (08.09.1944)
  številka: 74 (12.09.1944)
  številka: 75 (15.09.1944)
  številka: 76 (19.09.1944)
  številka: 77 (22.09.1944)
  številka: 78 (26.09.1944)
  številka: 79 (29.09.1944)
  številka: 80 (03.10.1944)
  številka: 81 (06.10.1944)
  številka: 82 (10.10.1944)
  številka: 83 (13.10.1944)
  številka: 84 (17.10.1944)
  številka: 85 (20.10.1944)
  številka: 86 (24.10.1944)
  številka: 87 (27.10.1944)
  številka: 88 (31.10.1944)
  številka: 89 (03.11.1944)
  številka: 90 (07.11.1944)
  številka: 91 (10.11.1944)
  številka: 92 (14.11.1944)
  številka: 93 (22.11.1944)
  številka: 94 (29.11.1944)
  številka: 95 (06.12.1944)
  številka: 96 (13.12.1944)
  številka: 97 (20.12.1944)
  številka: 98 (27.12.1944)
 28. 1945
   18